W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Wydział Planowania Przestrzennego

Sekretariat

50-030 Wrocław
ul. Świdnicka 53
IV piętro, pok. 404
tel. +48 71 777 86 60, 777 73 25, 777 74 16
faks +48 71 777 86 59
e-mail: wpl@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału, Urbanista Miasta: Przemysław Matyja

Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Systemu Informacji Przestrzennej: Sławomir Górowski

Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Organizacyjnych i Analiz: Ermina Bryk 

Sekretariat

50-141 Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8
II piętro, pok. 226
tel. +48 71 777 72 51
e-mail: wpl@um.wroc.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Gospodarki Przestrzennej: Busza Wowrzeczka


Struktura:

Działy Planowania Przestrzennego

 • Dział Planowania Przestrzennego Nr 1
  Kierownik: Anna Smolińska
  III piętro, pok. 309
  tel. +48 71 777 72 94
 • Dział Planowania Przestrzennego Nr 2
  Kierownik: Marta Ścigała
  II piętro, pok. 220
  tel. + 48 71 777 79 17
 • Dział Planowania Przestrzennego Nr 3
  Kierownik: Marta Klier
  III piętro, pok. 307
  tel: +48 71 777 78-76

Dział Systemu Informacji Przestrzennej

Kierownik: Łukasz Olek
II piętro, pok. 218
tel. +48 71 777 79 03

Dział Organizacyjny

Kierownik: Łukasz Górzyński
IV piętro, pok. 409
tel. +48 71 777 74 87

 • Zespół ds. Dokumentacji i Budżetu
  IV piętro, pok. 408 - 410
  tel. +48 71 777 86 61, 777 88 13, 777 71 99
 • Zespół ds. Informacji i Rejestrów
  pl. Nowy Targ 1-8
  II piętro, pok. 226
  tel. + 48 71 777 88 69
 • Sekcja ds. Obsługi Sekretariatu
  IV piętro, pok. 404
  tel. +48 71 777 86 60

Zespół ds. Analiz i Prognoz

IV piętro, pok. 401, 408 - 409
tel. +48 71 777 78 78, 777 73 88, 777 76 11

Dział Zagospodarowania Terenu

50- 141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8

 • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
  Stare Miasto i Śródmieście – ZT1
  Kierownik Zespołu: Joanna Kędzierska - Włoszek
  tel. +48 71 777 73 98
 • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
  Krzyki – ZT3
  Kierownik Zespołu: Joanna Skrzyńska
  tel. +48 71 777 70 18
 • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
  Fabryczna – ZT4
  Kierownik Zespołu: Małgorzata Szwagrzyk
  tel. +48 71 777 70 34
 • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
  Psie Pole – ZT5
  Kierownik Zespołu: Joanna Rudziewicz-Adamczyk
  tel. +48 71 777 75 37
 • Zespół Lokalizacji Inwestycji Liniowych
  Kierownik Zespołu: Grażyna Węgrzynowicz
  tel. +48 71 777 73 11

Informacje ogólne dotyczące spraw realizowanych w Dziale Zagospodarowania Terenu tel.: +48 71 777 72 51

Godziny kontaktu telefonicznego z kierownikami zespołów w sprawie prowadzonych postępowań: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00.

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy - druk Z3/Z5 - plik do poibrania w formacie .rtf (1,2 MB)

Uzupełnienie wniosku - druk U - plik do poibrania w formacie .rtf (251 kb)

Wycofanie wniosku - druk W - plik do poibrania w formacie .rtf (271 kb)

Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - druk Z4  - plik do poibrania w formacie .rtf (274 kb)

Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby - druk Z6 - plik do poibrania w formacie .rtf (388 kb)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji – druk Z 25 - plik do poibrania w formacie .rtf (343 kb)

Odwołanie od decyzji - druk O - plik do poibrania w formacie .rtf (309 kb)

Zażalenie na postanowienie - druk Z - plik do poibrania w formacie .rtf (309 kb)

Wniosek o udostępnienie akt zakończonych postępowań oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów - druk Z 23  - plik do pobrania w formacie .rtf (245 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych dokumentów i danych - druk Z24 - plik do poibrania w formacie .rtf (251 kb)322

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - druk Z1 - plik do poibrania w formacie .rtf (325 kb)

Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Planowania Przestrzennego (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/59783/wykazy-wydanych-decyzji-przez-wydzial-planowania-przestrzennego)

Zespół ds. Nazewnictwa Ulic i Adresów

al. M. Kromera 44
IV piętro, pok. 433 - 434
tel. +48 71 777 92 11

Informacje ogólne

tel.: + 48 71 777 77 77 - Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca.

Wydział Planowania Przestrzennego realizuje zadania z zakresu:

 1. planowania rozwoju przestrzennego Miasta, w tym:
  1. kształtowania polityki przestrzennej poprzez sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia; 
  2. kształtowania polityki przestrzennej poprzez sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  3. oceny aktualności Studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  4. sporządzania innych opracowań przestrzennych, planów i analiz na obszarze miasta,
  5. planowania etapowania rozwoju przestrzennego miasta,
  6. planowania rozwoju przestrzennego wrocławskiego obszaru funkcjonalnego.
 2. zadania własne gminy dotyczące zagospodarowania przestrzennego, w zakresie między innymi ustalania warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynikające z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych ustaw;
 3. sporządzania koncepcji sposobu zagospodarowania terenów na obszarze miasta;
 4. sporządzania propozycji i analiz lokalizacji dla różnych obiektów i instytucji;
 5. przygotowywania propozycji ofert przestrzennych dla różnego rodzaju inwestycji;
 6. koordynowania działań projektowych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto;
 7. koordynowania i sporządzania planów, analiz i opinii urbanistycznych w zakresie polityki rzecznej, w tym lokalizacji obiektów pływających na gruntach pokrytych wodami oraz zagospodarowania terenów nadrzecznych;
 8. koordynowania działań Zespołów zadaniowych powoływanych w ramach polityki rzecznej;
 9. udziału przy sporządzaniu opracowań przestrzennych Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego;
 10. koordynowania zagadnień planistycznych, sporządzanych w departamentach, wydziałach i innych jednostkach organizacyjnych miasta;
 11. współudziału w organizacji wydarzeń związanych z rozwojem przestrzennym Wrocławia;
 12. prognozowania, gromadzenia, oraz analizy danych dotyczących rozwoju przestrzennego miasta;
 13. prowadzenia numerycznego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, a także gromadzenie materiałów z nimi związanych;
 14. prowadzenia i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia;
 15. prowadzenia ewidencji ulic i punktów adresowych Wrocławia.

Procedury realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego dostępne są w zakładce Poradnik Klienta (https://bip.um.wroc.pl/cases/search?keyword=&case=&category_id=-1&unit_id=8)

Rejestry prowadzone w Wydziale Planowania Przestrzennego (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/156/rejestry-ewidencje-i-archiwa#wpl)

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego