W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr zarządzeń Prezydenta Wrocławia, rejestr obwieszczeń Prezydenta  Wrocławia, rejestr aktów prawa miejscowego Prezydenta Wrocławia

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
Dane dostępne na stronie: baw.um.wroc.pl

Rejestr uchwał Zarządu Miasta Wrocławia (1990-2002), postanowień kierownika Urzędu (1990-2002), zarządzeń kierownika Urzędu, pism okólnych kierownika Urzędu, rejestr zarządzeń publikowanych w Dzienniku (Dz.Urz.Woj. Doln.) na podstawie przepisu szczególnego

Biuro Prezydenta,
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 403, IV piętro

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • ZARZĄDZENIE NR K/39/21 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ewidencja poleceń służbowych Prezydenta Wrocławia i porozumień

Biuro Prezydenta
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 403, IV piętro

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • ZARZĄDZENIE NR K/39/21 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 512

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Sposób udostępniania: 
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Wyciąg z rejestru czynności przetwarzania administratora  danych dostępny jest na stronie: https://bip.um.wroc.pl/rcp

Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora

Inspektor Ochrony Danych UMW
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 512

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Sposób udostępniania: 
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr incydentów bezpieczeństwa informacji

Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych UMW
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 512

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Ewidencja obiektów noclegowych niebędących hotelami oraz pól biwakowych

Wydział Promocji Miasta i Turystyki 
Przejście Żelaźnicze 1 
pokój nr 3
50-107 Wrocław

Podstawa prawna:

 • Art. 35 ust.1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Sposób udostępnienia:
Ewidencja prowadzona jest w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego obiektu. Ewidencja jest jawna, a karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Rejestr udostępnień herbu miasta Wrocławia

Wydział Promocji Miasta i Turystyki
Przejście Żelaźnicze 1, pok. 5 (sekretariat)

Podstawa prawna:
Uchwała nr XXI/461/16 Rady Miejskiej Wrocławia, z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad używania herbu Wrocławia i flagi

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Ewidencja spółek Gminy Wrocław

Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Sukiennice 10, pok. 106, I piętro

Podstawa prawna:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego Wrocławia

Sposób udostępnienia: 
Dane z ewidencji dostępne są na stronie Spółki Gminy Wrocław (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/160/spolki-gminy-wroclaw)


Rejestr aktów prawnych Rady Miejskiej Wrocławia

Biuro Rady Miejskiej
Sukiennice 9, pokój 207,  II piętro

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Rejestr dostępny jest na stronie Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia i inne akty prawne (https://bip.um.wroc.pl/artykul/243/3534/uchwaly-rady-miejskiej-wroclawia)

Rejestr interpelacji i zapytań radnych

Biuro Rady Miejskiej
Sukiennice 9, pokój 207,  II piętro

Podstawa prawna:
Statut Wrocławia

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Interpelacje i zapytania radnych dostępne są na stronie Wyszukiwarka interpelacji Radnych (https://bip.um.wroc.pl/interpellations/search?keyword=&type_id=-1&regarding=&councillor=&term_id=-1)


Rejestr indywidualnych spraw konsumenckich

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
ul. G. Zapolskiej 4, I piętro, pok. 128 (sekretariat)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Rejestr Społecznych Opiekunów Kotów

Biuro Wrocław Bez Barier
ul. Bogusławskiego 8,10 pok. 123 I piętro

Podstawa prawna: 
UCHWAŁA NR LXV/1693/23 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław”

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej


Rejestr zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

Wydział Inżynierii Miejskiej, Dział Organizacji Ruchu Drogowego,
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 426,  IV piętro

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wydział Inżynierii Miejskiej, Dział Organizacji Ruchu Drogowego,
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 426,  IV piętro

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu pn. ZATWIERDZENIA

Wydział Inżynierii Miejskiej, Dział Zarządzania Ruchem,
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 425,  IV piętro

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Ewidencja osób zdających egzamin z topografii Wrocławia i przepisów prawa miejscowego dot. przewozów TAXI
Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 105, I piętro
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Uchwała nr LII/1314/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia i egzaminu potwierdzającego znajomość topografii Wrocławia oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 208, II piętro

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym + wypisy

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 105, I piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą + wypisy

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 105, I piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 105, I piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym , Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Rejestr zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika + wypisy

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, pok. nr 208 II piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr licencji na transport drogowy osób i rzeczy + wypisy

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, pok. nr 208 II piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Rejestr zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne + wypisy

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 208, II piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr zaświadczeń na transport na potrzeby własne

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr ulg w postaci umorzeń, rozłożeń spłaty na raty bądź odroczenia terminu spłaty

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 213, II piętro

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • Zarządzenie NR K/39/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, z późn. zm.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Wykaz udzielonych koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie oraz wydobycie kopalin ze złóż zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Wydział Środowiska
ul. Hubska 8-16, pok. 13
godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Sposób udostępniania:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.

Powiatowe Archiwum Geologiczne

Wydział Środowiska 
ul. Hubska 8-16, pok. 13
godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Sposób udostępniania:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

Wykaz terenów, o których mowa w art. 110a ustawy Prawo ochrony środowiska

Wydział Środowiska 
ul. Hubska 8 -16, pok. 13
godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 czerwca 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Sposób udostępniania:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ewidencja zezwoleń na utrzymywanie chartów i ich mieszańców

Wydział Środowiska
ul. Hubska 8-16, pok. 15
godziny udostępniania 8.00 - 15.00
Prowadzi: Monika Kaliwoda

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie,
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców.

Ewidencja zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne

Wydział Środowiska
ul. Hubska 8-16, pok. 15
godziny udostępniania 8.00 - 15.00
Prowadzi: Monika Kaliwoda

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Rejestr wydanych kart wędkarskich

Wydział Środowiska
ul. Hubska 8-16, pok. 15
godziny udostępniania 8.00 - 15.00
Prowadzi: Jerzy Michałkiewicz

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Rejestr wydanych zaświadczeń o rejestracji łodzi i pontonów do amatorskiego połowu ryb

Wydział Środowiska
ul. Hubska 8-16, pok. 15
godziny udostępniania 8.00 - 15.00
Prowadzi: Jerzy Michałkiewicz

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Ewidencja pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Wydział Środowiska
ul. Hubska 8-16, pok. 145
godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Art. 180 i 180a  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Sposób udostępniania:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ewidencja zezwoleń na przetwarzanie odpadów

Wydział Środowiska
ul. Hubska 8-16, pok. 145
godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Sposób udostępniania:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ewidencja zezwoleń na zbieranie odpadów

Wydział Środowiska
ul. Hubska 8-16, pok. 145
Godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Sposób udostępniania:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wydział Środowiska
ul. Hubska 8-16, pok. 145
godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Art. 9b ust. 2 i art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sposób udostępniania:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Dane z rejestru dostępne są pod adresem: https://bip.um.wroc.pl/artykul/374/8449/podmioty-odbierajace-odpady-komunalne

Ewidencja zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Wydział Środowiska
ul. Hubska 8-16, pok. 118
godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sposób udostępniania:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Dane z ewidencji dostępne są pod adresem: https://bip.um.wroc.pl/artykul/374/8454/podmioty-prowadzace-dzialalnosc-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-lub-osadnikow-w-instalacjach-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-i-transportu-nieczystosci-cieklych.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wydział Środowiska
ul. Hubska 8-16, pok. 114
Godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sposób udostępniania:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wydział Środowiska
ul. Hubska 8-16, pok. 116
Godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sposób udostępniania:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Wydział Klimatu i Energii
ul. Świdnicka 53, I piętro, pok. 106

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Wrocławia

Wydział Organizacyjny i Kadr
pl. Nowy Targ 1-8, pok.115, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 899/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Wrocławia (ze zm.)

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wydział Organizacyjny i Kadr
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 135, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr K/40/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr wniosków o otwartych danych i udostępnienie informacji sektora publicznego

Wydział Organizacyjny i Kadr
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 135, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr K/34/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie trybu udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w tym otwartych danych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr wniosków o zapewnienie dostępności

Wydział Organizacyjny i Kadr
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 119, I piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr pieczątek i pieczęci

Wydział Organizacyjny i Kadr
pl. Nowy Targ 1-8, pok.116, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 3158/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia trybu zamawiania, używania, przechowywania oraz kasacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Miejskim Wrocławia, zamawiania pieczęci urzędowych przez gminne jednostki organizacyjne oraz pieczątek imiennych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych we Wrocławiu

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr wniosków o udział w szkoleniach otwartych

Wydział Organizacyjny i Kadr
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 143, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr K/8/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr pracowników podlegających ocenie pracowniczej

Wydział Organizacyjny i Kadr
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 143, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr K/7/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania oceny okresowej pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr pracowników podlegających szkoleniom BHP

Wydział Organizacyjny i Kadr
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 143, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr K/29/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 października 2021 r. w sprawie organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr szkoleń zamkniętych

Wydział Organizacyjny i Kadr
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 144, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr K/8/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr wniosków pracowników o dofinansowanie do studiów i kursów długoterminowych

Wydział Organizacyjny i Kadr
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 144, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr K/8/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr pracowników podlegających służbie przygotowawczej

Wydział Organizacyjny i Kadr
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 144, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr K/24/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej w Urzędu Miejskiego Wrocławia

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr naborów

Wydział Organizacyjny i Kadr
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 144, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr K/27/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr krajowych delegacji służbowych pracowników Urzędu

Wydział Organizacyjny i Kadr
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 422, IV piętro

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionem w państwowej lub samorządowej sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr zagranicznych delegacji służbowych pracowników Urzędu

Wydział Organizacyjny i Kadr
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 422, IV piętro

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionem w państwowej lub samorządowej sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ewidencje zatrudnionych i zwolnionych pracowników Urzędu

Wydział Organizacyjny i Kadr - Dział kadr
pl. Nowy Targ 1-8,  I piętro

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr przesyłek wpływających do Urzędu

Wydział Organizacyjny i Kadr
Kancelaria Ogólna
pl. Nowy Targ 1-8, pok.5 parter

Podstawa prawna:

 1. ZARZĄDZENIE NR 9271/22 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 30 grudnia 2022 r.w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia ze zmianami,
 2. ZARZĄDZENIE NR K/39/22 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 31 grudnia 2021 r.w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia ze zmianami.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr ogłoszeń sądowych wywieszanych na Urzędowej Tablicy Ogłoszeń

Wydział Organizacyjny i Kadr
Kancelaria Ogólna
pl. Nowy Targ 1-8, pok.5 parter

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (par. 177)

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr reklamacji listów poleconych

Wydział Organizacyjny i Kadr
Kancelaria Ogólna
pl. Nowy Targ 1-8, pok.5 parter

Podstawa prawna:

 1. ZARZĄDZENIE NR 9271/22 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 30 grudnia 2022 r.w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia ze zmianami
 2. Zarządzenie nr  K/39/22 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 31 grudnia 2021 r.w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia ze zmianami (za chwilę będzie nowe o innym numerze)

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Archiwum Zakładowe

Wydział Obsługi Urzędu - Archiwum Zakładowe

 • pl. Nowy Targ 1-8, pok. 021, przyziemie
 • ul. Hubska 8-16, wejście D, budynek w tyle parkingu, wysoki parter
 • ul. G. Zapolskiej 4, pok. 511, V piętro
 • ul. Komuny Paryskiej 39-41, pok. 2, 3, 7, przyziemie
 • al. M. Kromera 44 pok. 010a, 011, 023, 024, 025 piwnica
 • Sukiennice 10, pok. 504, V piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Ewidencja dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym

Wydział Obsługi Urzędu - Archiwum Zakładowe
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 021, przyziemie

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach


Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
Dane z rejestru dostępne są na stronie: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8927/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodki-szkolenia-kierowcow

Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Art. 83a ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z rejestru dostępne są na stronie:  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8637/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow#r)

Ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ewidencja instruktorów

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ewidencja wykładowców

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ewidencja Pojazdów

Wydział Spraw Obywatelskich,
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
§ 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ewidencja tablic rejestracyjnych indywidualnych wydanych na terenie województwa dolnośląskiego

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
art 73a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Ewidencja kierowców

Wydział Spraw Obywatelskich - Dział Uprawnień Kierowców
ul. G. Zapolskiej 4, pokój 2, parter

Podstawa prawna:
§ 2 pkt 5 oraz § 3 ust. 1 pkt 1,2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr K/13/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Ewidencja ludności

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Rejestr wyborców

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, art. 18 § 11 Rejestr wyborców.

Centralny Rejestr Skarg i Wniosków (CRSiW )

Wydział Spraw Obywatelskich, Zespół ds. Skarg i Wniosków,
ul. G. Zapolskiej 4,  pok. 233 i 234, II piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr K/29/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad postępowania ze skargami i wnioskami kierowanymi do Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz organizacji przyjmowania klientów w ramach skarg i wniosków (ze zm..)


Centralny Rejestr Postępowań

Wydział Zamówień Publicznych,
al. M. Kromera 44, pokój 129, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenia nr K/38/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia (z poźn. zm.)

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr decyzji o powołaniu Komisji Przetargowych i Osób Wskazanych

Wydział Zamówień Publicznych,
al. M. Kromera 44, pokój 129, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenia nr K/38/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia (z poźn. zm.)

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr konkursów oraz decyzji o powołaniu Sądu Konkursowego

Wydział Zamówień Publicznych,
al. M. Kromera 44, pokój 129,  I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenia nr K/38/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia (z poźn. zm.)

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Rejestr mężczyzn/kobiet objętych rejestracją

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Strzegomska 148

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Strzegomska 148

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych  do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Wrocławia 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Strzegomska 148

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Plan świadczeń osobistych przewidzianych  do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Strzegomska 148

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Zestawienie etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie Wrocławia

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Strzegomska 148

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Zestawienie  świadczeń  osobistych przewidzianych  do realizacji  na terenie Wrocławia

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Strzegomska 148

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Rejestr spraw sądowych

Biuro Obsługi Prawnej
ul. G. Zapolskiej 4, III piętro, pok. 363

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 9271/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia (z późn. zm).

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr pełnomocnictw procesowych

Biuro Obsługi Prawnej
ul. G. Zapolskiej 4, III piętro, pok. 363

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 9271/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia (z późn. zm).

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr opinii prawnych

Biuro Obsługi Prawnej
ul. G. Zapolskiej 4, III piętro, pok. 363

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 9271/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia (z późn. zm).

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Rejestr aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz akt zbiorowych rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.

Urząd Stanu Cywilnego
ul. P. Włodkowica 20, parter pok. 2 (Sala Obsługi Klienta)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.


Rejestr wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
ul. G. Zapolskiej 4, V piętro pok. 514

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  oraz art. 235 § 4 Kodeksu pracy.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Rejestr zaświadczeń

Wydział Podatków i opłat - Centrum Obsługi Podatnika,
ul. Kotlarska 41
Prowadzi: Ewa Sitek
tel. +48 71 777 88 01
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.


Centralny Rejestr Zobowiązań

Wydział Księgowości
ul. Sukiennice 10

Podstawa prawna:
ZARZĄDZENIE NR K/3/22 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rejestracji zobowiązań w Centralnym Rejestrze Zobowiązań prowadzonym w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Gminna Ewidencja Zabytków

Wydział Architektury i Zabytków
Dział Zabytków
ul. Bernardyńska 5, pok. 2

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Sposób udostępnienia:
Ewidencja udostępniana jest w siedzibie Działu Zabytków po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie - tel. 71 777 94 51 lub mailowo: mkz@um.wroc.pl
Dane z ewidencji dostępne na stronie Zabytki Wrocławia (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/204/zabytki-wroclawia)

Rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzje wydane od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2021 r. przez dawny Wydział Architektury i Budownictwa. 

Decyzje wydawane do 31 grudnia 2021 r.

Wydział Architektury i Zabytków
pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z rejestru dostępne są na stronie Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Architektury i Zabytków  (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/9193/wykazy-wydanych-decyzji-przez-wydzial-architektury-i-budownictwa) i obejmują decyzje wydane od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku przez dawny Wydział Architektury i Budownictwa. 

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy - decyzje wydane od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2021 r. przez dawny Wydział Architektury i Budownictwa. 

Decyzje wydawane do 31 grudnia 2021 r.

Wydział Architektury i Zabytków
pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z rejestru dostępne są na stronie Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Architektury i Zabytków (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/9193/wykazy-wydanych-decyzji-przez-wydzial-architektury-i-budownictwa) i obejmują decyzje wydane od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku przez dawny Wydział Architektury i Budownictwa. 

Rejestr decyzji i wniosków o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy

Wydział Architektury i Zabytków
pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z rejestru dostępne są w Wyszukiwarce publicznej Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/)

Wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę

Wydział Architektury i Zabytków
pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z wykazu dostępne są na stronie Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Architektury i Zabytków (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/9193/wykazy-wydanych-decyzji-przez-wydzial-architektury-i-budownictwa)

Wykaz decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Wydział Architektury i Zabytków
pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z wykazu dostępne są na stronie Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Architektury i Zabytków (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/9193/wykazy-wydanych-decyzji-przez-wydzial-architektury-i-budownictwa)

Wykaz zgłoszeń budowy oraz instalowania instalacji gazowej i przebudowy budynków jednorodzinnych

Wydział Architektury i Zabytków
pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z wykazu dostępne są na stronie Informacje o dokonaniu zgłoszenia budowy oraz instalowania instalacji gazowej i przebudowy budynków jednorodzinnych w Wydziale Architektury i Zabytków (https://bip.um.wroc.pl/zgloszenia-budowlane/932)


Rejestr planów miejscowych

Wydział Planowania Przestrzennego
osoby do kontaktu:
Karolina Kubicha, tel. +48 71 777 87 98,
Sławomir Górowski, tel. +48 71 77778 58

Podstawa prawna:
Art. 31 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 

Dane z rejestru dostępne są na stronie  Planowanie przestrzenne (https://bip.um.wroc.pl/artykul/128/2279/planowanie-przestrzenne) i na stronie Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (http://www.geoportal.wroclaw.pl/mpzp/)

Wnioski o dane nieudostępnione na stronie BIP oraz wnioski o ponowne wykorzystanie informacji:
Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka 53, IV piętro, pok. 404 (sekretariat), tel. +48 71 777 73 25, fax  777 86 59, wpl@um.wroc.pl

Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego

Wydział Planowania Przestrzennego
osoba do kontaktu: Katarzyna Cyran, tel. +48 71 777 80 49

Podstawa prawna:
Art. 31 ust. 1  w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wnioski o dane nieudostępnione na stronie BIP oraz wnioski o ponowne wykorzystanie informacji:
Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka 53, IV piętro, pok. 404 (sekretariat), tel. +48 71 777 73 25, fax  777 86 59, wpl@um.wroc.pl

Ewidencja miejscowości ulic i adresów (EMUiA)

Wydział Planowania Przestrzennego
osoba do kontaktu: Małgorzata Galewska, tel. +48 71 777 92 11

Podstawa prawna :
Art. 47 a i 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Dane EMUiA dostępne są na stronie Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Wrocławia (http://www.geoportal.wroclaw.pl/emuia/)

Wnioski o dane nieudostępnione na stronie BIP oraz wnioski o ponowne wykorzystanie informacji:
Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka 53, IV piętro, pok. 404 (sekretariat), tel. +48 71 777 73 25, fax  777 86 59, wpl@um.wroc.pl

Rejestr propozycji nazw ulic i placów dla Wrocławia

Wydział Planowania Przestrzennego
osoba do kontaktu: Małgorzata Galewska, tel. +48 71 777 92 11

Podstawa prawna:
Uchwała nr XXXIII/1132/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany, uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr VI/128/07 w sprawie nadawania nazw ulicom, placom i parkom na terenie Wrocławia.

Sposób udostępniania: 
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Rejestr propozycji nazw dostępny jest na stronie Bank nazw (https://bip.um.wroc.pl/artykul/389/8969/bank-nazw) w pliku: Rejestr nazw ulic, placów  i parków dla Wrocławia pozytywnie zaopiniowanych przez komisję RM właściwą ds. kultury - plik do pobrania w formacie .doc (247 KB)

Wnioski o dane nieudostępnione na stronie BIP oraz wnioski o ponowne wykorzystanie informacji:
Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka 53, IV piętro, pok. 404 (sekretariat), tel. +48 71 777 73 25, fax  777 86 59, wpl@um.wroc.pl 

Rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzje wydawane od 1 stycznia 2022 r.

Decyzje wydawane do 31 grudnia 2021 r.

Wydział Planowania Przestrzennego
pl. Nowy Targ 1-8,  pok. 226, II piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sposób udostępniania:

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dane z rejestru dostępne są na stronie Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Planowania Przestrzennego  (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/59783/wykazy-wydanych-decyzji-przez-wydzial-planowania-przestrzennego)

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy - decyzje wydawane od 1 stycznia 2022 r.

Decyzje wydawane do 31 grudnia 2021 r.

Wydział Planowania Przestrzennego
pl. Nowy Targ 1-8,  pok. 226, II piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dane z rejestru dostępne są na stronie Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Planowania Przestrzennego (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/59783/wykazy-wydanych-decyzji-przez-wydzial-planowania-przestrzennego)


Rejestr publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Wrocławia prowadzonych przez inne organy prowadzące

Wydział Finansów Oświatowych
ul. G. Zapolskiej 4, IV piętro

Podstawa prawna: 
Art. 88 i 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dane z rejestru dostępne są na stronie Wykaz szkół i placówek (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/172/wykaz-szkol-i-placowek)


Rejestr publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez miasto Wrocław

Biuro Obsługi Edukacji
ul. Świdnicka 53,  V piętro,

Podstawa prawna: 
Art. 88 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dane z rejestru dostępne są na stronie Wykaz szkół i placówek (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/172/wykaz-szkol-i-placowek)

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego oraz rejestr decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych - Dział Szkół Specjalnych i Placówek
ul. G. Zapolskiej 4, pokój 454
osoby prowadzące rejestr: Marzena Makowska-Hudy, Zofia Olechowska,

Podstawa prawna
Art. 9b ust. 4 i 6 oraz art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Dział Zezwoleń
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 335-338 i 350, III piętro

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Dane z ewidencji dostępne są na stronie Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
(https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/5995/zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu).

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 343, II piętro

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dane z rejestru dostępne są Żłobki i kluby dziecięce (https://bip.um.wroc.pl/artykul/167/2899/zlobki-i-kluby-dzieciece)

Rejestr placówek wsparcia dziennego

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. G. Zapolskiej 4,  pok. 340, III piętro,
Prowadzi: Marta Przystajko

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozdział III)

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dane z rejestru dostępne są na stronie Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/40320/zezwolenie-na-prowadzenie-placowki-wsparcia-dziennego)


Rejestr instytucji kultury

Wydział Kultury
ul. G. Zapolskiej 4
tel. +48 71 777 83 77

Podstawa prawna:
Art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Sposób udostępniania:
Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Dane z rejestru dostępne są na stronie Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław   (https://bip.um.wroc.pl/contents/161)


Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

Wydział Partycypacji Społecznej
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 124, I piętro
prowadzi: Kamil Matuszewski
tel. +48 71 777 70 64
e-mail: wss@um.wroc.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ;
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Partycypacji Społecznej
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 124, I piętro
prowadzi: Kamil Matuszewski
tel. +48 71 777 70 64
e-mail: wss@um.wroc.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Wydział Partycypacji Społecznej
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 124, I piętro
prowadzi: Andrzej Kubica
tel. +48 71 777 88 49
e-mail: wss@um.wroc.pl

Podstawa prawna:
Ustawa  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie Stowarzyszenia zwykłe (https://bip.um.wroc.pl/artykul/176/2962/stowarzyszenia-zwykle)


Ewidencja kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Biuro Sportu i Rekreacji
ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, III piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej


Rejestr nieruchomości położonych poza granicami m. Wrocławia, stanowiących własność Gminy Wrocław oraz Gminy Wrocław wykonującej zadania powiatu jako miasta na prawach powiatu

Wydział Nieruchomości Komunalnych
al. M. Kromera 44, pok. 217 II piętro
prowadzi: Marcin Baranowski,  tel. 777-93-46

Podstawa prawna:
Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr przysługującego Gminie Wrocław prawa użytkowania wieczystego na własności Skarbu Państwa i na własności Województwa Dolnośląskiego

Wydział Nieruchomości Komunalnych
al. M. Kromera 44, pok. 217 II piętro
prowadzi: Marcin Baranowski,  tel. 777-93-46

Podstawa prawna:
Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie opisanym w pkt 1 i 2, jaki zaistniał od momentu poprzednio składanej informacji do dnia bieżącej informacji

Wydział Nieruchomości Komunalnych
al. M. Kromera 44, pok. 217 II piętro
prowadzi: Marcin Baranowski,  tel. 777-93-46

Podstawa prawna:
Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Rejestr stanu mienia Gminy Wrocław wykonującej zadania powiatu jako miasta na prawach powiatu (dane dotyczą wyłącznie łącznej powierzchni gruntów).

Wydział Nieruchomości Komunalnych
al. M. Kromera 44, pok. 217 II piętro
prowadzi: Marcin Baranowski,  tel. 777-93-46

Podstawa prawna:
Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego