W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Rejestry, ewidencje i archiwa

XML

Treść

 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Wrocławia
  Wydział Organizacyjny i Kadr,
  pl. Nowy Targ 1-8, pok.115, I piętro
  Podstawa prawna:
  Zarządzenie nr 3215/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Wrocławia (ze zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Rejestr pieczątek i pieczęci
  Wydział Organizacyjny i Kadr,
  pl. Nowy Targ 1-8, pok.116, I piętro
  Podstawa prawna:
  Zarządzenie nr 3158/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia trybu zamawiania, używania, przechowywania oraz kasacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Miejskim Wrocławia, zamawiania pieczęci urzędowych przez gminne jednostki organizacyjne oraz pieczątek imiennych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych we Wrocławiu
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 • Rejestr uchwał Zarządu Miasta Wrocławia (1990-2002), postanowień kierownika Urzędu (1990-2002), zarządzeń Prezydenta Wrocławia, zarządzeń kierownika Urzędu, pism okólnych kierownika Urzędu
  Biuro Prezydenta,
  pl. Nowy Targ 1-8, pok. 403, IV piętro
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 • Ewidencja poleceń służbowych Prezydenta Wrocławia i porozumień
  Biuro Prezydenta
  pl. Nowy Targ 1-8, pok. 403, IV piętro
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 • Rejestr indywidualnych spraw konsumenckich
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
  ul. G. Zapolskiej 4, I piętro, pok. 128 (sekretariat)
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  Dane z ww. rejestru podlegają udostępnieniu z wyłączeniem danych osobowych w siedzibie Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 • Centralny Rejestr Postępowań
  Wydział Zamówień Publicznych,
  al. M.  Kromera 44, pokój 129, I piętro
  Podstawa prawna:
  Zarządzenia nr K/23/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 października 2015 r. w sprawie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia  (ze zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 • Rejestr decyzji o powołaniu Komisji Przetargowych i Osób Wskazanych
  Wydział Zamówień Publicznych,
  al. M. Kromera 44, pokój 129, I piętro
  Podstawa prawna:
  Zarządzenia nr K/23/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 października 2015 r. w sprawie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia (ze zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 • Rejestr konkursów oraz decyzji o powołaniu Sądu Konkursowego
  Wydział Zamówień Publicznych,
  al. M. Kromera 44, pokój 129,  I piętro
  Podstawa prawna:
  Zarządzenia nr K/23/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 października 2015 r. w sprawie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia  (z poźn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Rejestr publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez miasto Wrocław
  Wydział Finansów Oświatowych
  ul. G. Zapolskiej 4,  pok. 435, IV piętro,
  prowadzi: Anna Zaboklicka-Nagler
  Podstawa prawna:
  Art. 58 i 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
  Dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 • Rejestr publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Wrocławia prowadzonych przez inne organy prowadzące
  Wydział Finansów Oświatowych
  ul. G. Zapolskiej 4, IV piętro,  
  - pok. 428 - szkoły prowadzone przez inne osoby prawne i fizyczne
  prowadzi: Klaudia Dąbik
  Podstawa prawna: 
  Art. 58 i 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
  Dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 • Gminna Ewidencja Zabytków
  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  ul. Bernardyńska 5, pok. 12 (archiwum)
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  Sposób udostępnienia:
  Ewidencja udostępniana jest  w godzinach otwarcia archiwum, tj. czwartek. i piątek w godzinach od 13.00-15.00
  Dane z ewidencji dostępne są TUTAJ

 • Rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wydział Architektury i Budownictwa
  pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
  Dane z rejestru dostępne są TUTAJ 

 • Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
  Wydział Architektury i Budownictwa
  pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
  Dane z rejestru dostępne są TUTAJ 

 • Rejestr decyzji i wniosków o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy
  Wydział Architektury i Budownictwa
  pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane.
 • Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
  Dane z rejestru dostępne są TUTAJ 

 • Wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wydział Architektury i Budownictwa
  pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
  Dane z wykazu dostępne są TUTAJ

 • Wykaz decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
  Wydział Architektury i Budownictwa
  pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
  Dane z wykazu dostępne są TUTAJ

 • Wykaz zgłoszeń budowy
  Wydział Architektury i Budownictwa
  pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
  Dane z wykazu dostępne są TUTAJ 

 • Ewidencja obiektów noclegowych niebędących hotelami oraz pól biwakowych
  Biuro Promocji Miasta i Turystyki
  Przejście Żelaźnicze 1
  pokój nr 3
  50-107 Wrocław
  Podstawa prawna:
  Art. 35 ust.1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
  Sposób udostępnienia:
  Ewidencja prowadzona jest w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego obiektu.
  Ewidencja jest jawna, a karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji. 

 • Rejestr zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
  Wydział Inżynierii Miejskiej, Dział Organizacji Ruchu Drogowego,
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. 426,  IV piętro
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Rejestr zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
  Wydział Inżynierii Miejskiej, Dział Organizacji Ruchu Drogowego,
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. 426,  IV piętro
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .


 • Ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu pn. ZATWIERDZENIA
  Wydział Inżynierii Miejskiej, Dział Zarządzania Ruchem,
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. 425,  IV piętro
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
  Wydział ds. Partycypacji Społecznej
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. 124, I piętro
  prowadzi: Kamil Matuszewski
  tel. +48 71 777 70 64
  e-mail: bps@um.wroc.pl
  Podstawa prawna:
  Ustawa  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ;
  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wydział ds. Partycypacji Społecznej
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. 124, I piętro
  prowadzi: Kamil Matuszewski
  tel. +48 71 777 70 64
  e-mail: bwo@um.wroc.pl
  Podstawa prawna:
  Ustawa  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie , Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej . 

 • Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział ds. Partycypacji Społecznej
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. 124, I piętro
  prowadzi: Kamil Matuszewski
  tel. +48 71 777 70 64
  e-mail: bps@um.wroc.pl
  Podstawa prawna:
  Ustawa  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.
  Sposób udostępniania:
  Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej - https://bip.um.wroc.pl/artykul/176/2962/stowarzyszenia-zwykle

 • Rejestr aktów prawnych Rady Miejskiej Wrocławia
  Biuro Rady Miejskiej
  Sukiennice 9, pokój 207,  II piętro
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
  Akty prawne Rady Miejskiej dostępne są TUTAJ

 • Rejestr interpelacji i zapytań radnych
  Biuro Rady Miejskiej
  Sukiennice 9, pokój 207,  II piętro
  Podstawa prawna:
  Statut Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
  Interpelacje i zapytania radnych dostępne są TUTAJ

 • Rejestr instytucji kultury
  Wydział Kultury
  ul. G. Zapolskiej 4
  tel. +48 71 777 83 77
  Podstawa prawna:
  Art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
  Sposób udostępniania:
  Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
  Dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 • Rejestry aktów stanu cywilnego
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. P. Włodkowica 20
  osoba do kontaktu:
  Małgorzata Stygar - Zastępca Kierownika USC
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2014 r. Dz. U. poz. 1741)
  Sposób udostępniania:
  - Z akt stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone oraz zaświadczenia o dokonanych w aktach wpisach lub ich braku.
  - Odpisy i zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpisy i zaświadczenia mogą być również wydawane na wniosek osób innych niż w/w, jeżeli wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

 • Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Dział Zezwoleń
  ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 218, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej . oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
  Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej - 
  https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/5995/zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu

 • Rejestr wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  ul. Świdnicka 53, V piętro, pok. 557
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  oraz art. 235 § 4 Kodeksu pracy.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Centralny Rejestr Zobowiązań
  Wydział Finansowy
  ul. Sukiennice 10,  pok. 304 i 305, III piętro
  Podstawa prawna:
  Zarządzenie nr K/47/15 Prezydenta Wrocławia z dnia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. 343, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
  Dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 • Rejestr mężczyzn/kobiet objętych rejestracją
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul. Strzegomska 148
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul. Strzegomska 148
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych  do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Wrocławia  
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul. Strzegomska 148
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Plan świadczeń osobistych przewidzianych  do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul. Strzegomska 148
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Zestawienie etatowych i doraźnych świadczeń  rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie Wrocławia
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul. Strzegomska 148
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .


 • Zestawienie  świadczeń  osobistych przewidzianych  do realizacji  na terenie Wrocławia
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul. Strzegomska 148
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
  Rejestr

 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Art. 83a ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  Dane z rejestru dostępne są na stronie:


 • Ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Ewidencja instruktorów
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdam.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Ewidencja wykładowców
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Centralna Ewidencja Pojazdów
  Baza pojazdów zarejestrowanych, czasowo zarejestrowanych, wyrejestrowanych

  Wydział Spraw Obywatelskich,
  ul. G. Zapolskiej 4,  pok. 19, parter
  prowadzi: Krzysztof Fabczyński
  tel. +48 71  777 8143
  w godzinach: 8.00 – 15.15
  Podstawa prawna:
  Art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Archiwum Akt Pojazdów
  Wydział Spraw Obywatelskich,
  ul. G. Zapolskiej 4,
  Podstawa prawna:
  § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

 • Rejestry archiwalne zarejestrowanych czasowo zarejestrowanych , wyrejestrowanych
  (aktualnie nie są aktualizowane z uwagi na prowadzenie ewidencji w formie teleinformatycznej)
  Wydział Spraw Obywatelskich,
  ul. G. Zapolskiej 4,  pok. 19, I piętro
  prowadzi: Krzysztof Fabczyński
  tel. +48 71  777 81 43
  w godzinach: 8.00 – 15.15
  Podstawa prawna:
  § 9 ust.4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Centralna Ewidencja Kierowców
  Wydział Spraw Obywatelskich - Dział Uprawnień Kierowców
  ul. G. Zapolskiej 4, pokój 2, parter
  Podstawa prawna:
  Art. 100a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Akta ewidencyjne kierowców i osób bez uprawnień
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4, pokój 2, parter
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Ewidencja wydanych i cofniętych uprawnień diagnostów
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Zarządzenie nr K/13/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia

 • Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Zarządzenie nr K/13/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia

 • Ewidencja ludności
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

 • Rejestr wyborców
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, art. 18 § 11 Rejestr wyborców.

 • Centralny Rejestr Skarg i Wniosków (CRSiW )
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zespół ds. Skarg i Wniosków,
  ul. G. Zapolskiej 4,  pok. 233 i 234, II piętro
  Podstawa prawna:
  Zarządzenie Nr K/29/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad postępowania ze skargami i wnioskami kierowanymi do Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz organizacji przyjmowania klientów w ramach skarg i wniosków (ze zm..)

 • Wykaz zawiadomień o decyzjach zatwierdzających projekty – jeśli liczba stron postępowania jest większa niż 20
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Hubska 8-16, pok. 15
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
  Sposób udostępniania:
  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.

 • Wykaz zawiadomień o zamiarze udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie oraz wydobycie kopalin ze złóż zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 oraz jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20.
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Hubska 8-16, pok. 15
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
  Sposób udostępniania:
  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.

 • Ewidencja zezwoleń na utrzymywanie chartów i ich mieszańców
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Hubska 8-16, pok. 15
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Prowadzi: Monika Kaliwoda
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie,
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców.

 • Ewidencja zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Hubska 8-16, pok. 15
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Prowadzi: Monika Kaliwoda
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

 • Rejestr wydanych kart wędkarskich
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Hubska 8-16, pok. 15
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Prowadzi: Jerzy Michałkiewicz
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2003)

 • Rejestr wydanych zaświadczeń o rejestracji łodzi i pontonów do amatorskiego połowu ryb
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Hubska 8-16, pok. 15
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Prowadzi: Jerzy Michałkiewicz
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r.  rybactwie śródlądowym,
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

 • Ewidencja pozwoleń na wytwarzanie odpadów
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Hubska 8-16, pok. 145
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Art. 180 i 180a  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  Sposób udostępniania:
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 • Ewidencja zezwoleń na przetwarzanie odpadów
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Hubska 8-16, pok. 145
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
  Sposób udostępniania:
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 • Ewidencja zezwoleń na zbieranie odpadów
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Hubska 8-16, pok. 145
  Godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
  Sposób udostępniania:
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Hubska 8-16, pok. 145
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Art. 9b ust. 2 i art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Sposób udostępniania:
  Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko .

 • Ewidencja zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Hubska 8-16, pok. 118
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Sposób udostępniania:
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Hubska 8-16, pok. 114
  Godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Sposób udostępniania:
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 • Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Hubska 8-16, pok. 116
  Godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Sposób udostępniania:
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 • Rejestr zaświadczeń
  Wydział Podatków i opłat - Centrum Obsługi Podatnika,
  ul. Kotlarska 41
  Prowadzi: Ewa Sitek
  tel. +48 71 777 88 01
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

 • Ewidencja osób zdających egzamin z topografii Wrocławia i przepisów prawa miejscowego dot. przewozów TAXI
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 105, I piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 
  Uchwała nr LII/1314/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia i egzaminu potwierdzającego znajomość topografii Wrocławia oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  .

 • Rejestr zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia

 • Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym + wypisy
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
 • Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

 • Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą + wypisy
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
 • Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  .

 • Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 105, I piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym , Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


 • Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

 • Rejestr zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika + wypisy
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Rejestr licencji na transport drogowy osób i rzeczy + wypisy
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

 • Rejestr zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne + wypisy
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  .

 • Rejestr zaświadczeń na transport na potrzeby własne
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Rejestr ulg w postaci umorzeń, rozłożeń spłaty na raty bądź odroczenia terminu spłaty
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Uchwała Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych,
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  .

 • Rejestr nieruchomości położonych poza granicami m. Wrocławia, stanowiących własność Gminy Wrocław oraz Gminy Wrocław wykonującej zadania powiatu jako miasta na prawach powiatu
  Wydział Nieruchomości Komunalnych
  al. M. Kromera 44, pok.430 IV piętro
  prowadzi: Paulina Bortkiewicz,  tel. 777-92-23
  Podstawa prawna:
  Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Rejestr przysługującego Gminie Wrocław prawa użytkowania wieczystego na własności Skarbu Państwa i na własności Województwa Dolnośląskiego
  Wydział Nieruchomości Komunalnych
  al. M. Kromera 44, pok.430 IV piętro
  prowadzi: Paulina Bortkiewicz,  tel. 777-92-23
  Podstawa prawna:
  Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Rejestr zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie opisanym w pkt 1 i 2, jaki zaistniał od momentu poprzednio składanej informacji do dnia bieżącej informacji,
  Wydział Nieruchomości Komunalnych
  al. M. Kromera 44, pok.430 IV piętro
  prowadzi: Paulina Bortkiewicz,  tel. 777-92-23
  Podstawa prawna:
  Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Rejestr stanu mienia Gminy Wrocław wykonującej zadania powiatu jako miasta na prawach powiatu (dane dotyczą wyłącznie łącznej powierzchni gruntów).
  Wydział Nieruchomości Komunalnych
  al. M. Kromera 44, pok.430 IV piętro
  prowadzi: Paulina Bortkiewicz,  tel. 777-92-23
  Podstawa prawna:
  Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

 • Ewidencja dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym
  Wydział Obsługi Urzędu - Archiwum Zakładowe
  Pl. Nowy Targ 1-8
  50-141 Wrocław, pok. 021, przyziemie
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 • Rejestr planów miejscowych
  Biuro Rozwoju Wrocławia
  osoby do kontaktu: Karolina Kubicha, tel. +48 71 777 87 98, Sławomir Górowski, tel. +48 71 77778 58
  Podstawa prawna:
  art. 31 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  Sposób udostępniania:
  w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 
  Dane z rejestru dostępne są: TUTAJ  i TUTAJ
  Wnioski o dane nieudostępnione na stronie BIP oraz wnioski o ponowne wykorzystanie informacji:
  Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, IV piętro, pok. 404 (sekretariat), tel. +48 71 777 73 25, fax  777 86 59, brw@um.wroc.pl

 • Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego
  Biuro Rozwoju Wrocławia
  osoba do kontaktu: Katarzyna Cyran, tel. +48 71 777 80 49
  Podstawa prawna:
  art. 31 ust. 1  w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  Sposób udostępniania:
  w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
  Wnioski o dane nieudostępnione na stronie BIP oraz wnioski o ponowne wykorzystanie informacji:
  Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, IV piętro, pok. 404 (sekretariat), tel. +48 71 777 73 25, fax  777 86 59, brw@um.wroc.pl

 

 • Ewidencja miejscowości ulic i adresów (EMUiA)
  Biuro Rozwoju Wrocławia
  osoba do kontaktu: Karolina Więcek, tel. +48 71 777 92 12
  Podstawa prawna :
  art. 47 a i 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
  Sposób udostępniania:
  w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
  Dane EMUiA dostępne są TUTAJ
  Wnioski o dane nieudostępnione na stronie BIP oraz wnioski o ponowne wykorzystanie informacji:
  Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, IV piętro, pok. 404 (sekretariat), tel. +48 71 777 73 25, fax  777 86 59, brw@um.wroc.pl

 • Rejestr propozycji nazw ulic i placów dla Wrocławia
  Biuro Rozwoju Wrocławia
  osoba do kontaktu: Karolina Więcek, tel. +48 71 777 92 12
  Podstawa prawna:
  uchwała nr XXXIII/1132/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany, uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr VI/128/07 w sprawie nadawania nazw ulicom, placom i parkom na terenie Wrocławia.
  Sposób udostępniania: 
  w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
  Rejestr propozycji nazw dostępny jest TUTAJ i TUTAJ
  Wnioski o dane nieudostępnione na stronie BIP oraz wnioski o ponowne wykorzystanie informacji:
  Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, IV piętro, pok. 404 (sekretariat), tel. +48 71 777 73 25, fax  777 86 59, brw@um.wroc.pl

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane