W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Wrocławia

Wydział Organizacyjny i Kadr,
pl. Nowy Targ 1-8, pok.115, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 899/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Wrocławia (ze zm.)

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr pieczątek i pieczęci

Wydział Organizacyjny i Kadr,
pl. Nowy Targ 1-8, pok.116, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 3158/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia trybu zamawiania, używania, przechowywania oraz kasacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Miejskim Wrocławia, zamawiania pieczęci urzędowych przez gminne jednostki organizacyjne oraz pieczątek imiennych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych we Wrocławiu

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr uchwał Zarządu Miasta Wrocławia (1990-2002), postanowień kierownika Urzędu (1990-2002), zarządzeń Prezydenta Wrocławia, zarządzeń kierownika Urzędu, pism okólnych kierownika Urzędu

Biuro Prezydenta,
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 403, IV piętro

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ewidencja poleceń służbowych Prezydenta Wrocławia i porozumień

Biuro Prezydenta
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 403, IV piętro

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr indywidualnych spraw konsumenckich

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
ul. G. Zapolskiej 4, I piętro, pok. 128 (sekretariat)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Centralny Rejestr Postępowań

Wydział Zamówień Publicznych,
al. M. Kromera 44, pokój 129, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenia nr K/23/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 października 2015 r. w sprawie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia  (ze zm.)

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr decyzji o powołaniu Komisji Przetargowych i Osób Wskazanych

Wydział Zamówień Publicznych,
al. M. Kromera 44, pokój 129, I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenia nr K/23/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 października 2015 r. w sprawie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia (ze zm.)

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr konkursów oraz decyzji o powołaniu Sądu Konkursowego

Wydział Zamówień Publicznych,
al. M. Kromera 44, pokój 129,  I piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenia nr K/23/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 października 2015 r. w sprawie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia (z poźn. zm.)

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez miasto Wrocław

Wydział Finansów Oświatowych
ul. G. Zapolskiej 4,  pok. 435, IV piętro,
prowadzi: Anna Zaboklicka - Nagler

Podstawa prawna:
Art. 58 i 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z rejestru dostępne są na stronie Wykaz szkół i placówek (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/172/wykaz-szkol-i-placowek)

Rejestr publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Wrocławia prowadzonych przez inne organy prowadzące

Wydział Finansów Oświatowych
ul. G. Zapolskiej 4, IV piętro, 

Podstawa prawna: 
Art. 58 i 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z rejestru dostępne są na stronie Wykaz szkół i placówek (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/172/wykaz-szkol-i-placowek)

Gminna Ewidencja Zabytków

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Bernardyńska 5, pok. 12 (archiwum)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Sposób udostępnienia:
Ewidencja udostępniana jest  w godzinach otwarcia archiwum, tj. czwartek. i piątek w godzinach od 13.00-15.00
Dane z ewidencji dostępne na stronie Zabytki Wrocławia (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/204/zabytki-wroclawia)

Rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzje wydane od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2021 r. przez dawny Wydział Architektury i Budownictwa. 

Decyzje wydawane od 1 stycznia 2022 r.

Wydział Architektury i Zabytków
pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z rejestru dostępne są na stronie Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Architektury i Zabytków  (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/9193/wykazy-wydanych-decyzji-przez-wydzial-architektury-i-budownictwa) i obejmują decyzje wydane od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku przez dawny Wydział Architektury i Budownictwa. 

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy - decyzje wydane od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2021 r. przez dawny Wydział Architektury i Budownictwa. 

Decyzje wydawane od 1 stycznia 2022 r.

Wydział Architektury i Zabytków
pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z rejestru dostępne są na stronie Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Architektury i Zabytków (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/9193/wykazy-wydanych-decyzji-przez-wydzial-architektury-i-budownictwa) i obejmują decyzje wydane od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku przez dawny Wydział Architektury i Budownictwa. 

Rejestr decyzji i wniosków o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy

Wydział Architektury i Zabytków
pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z rejestru dostępne są w Wyszukiwarce publicznej Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/)

Wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę

Wydział Architektury i Zabytków
pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z wykazu dostępne są na stronie Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Architektury i Zabytków (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/9193/wykazy-wydanych-decyzji-przez-wydzial-architektury-i-budownictwa)

Wykaz decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Wydział Architektury i Zabytków
pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z wykazu dostępne są na stronie Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Architektury i Zabytków (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/9193/wykazy-wydanych-decyzji-przez-wydzial-architektury-i-budownictwa)

Wykaz zgłoszeń budowy oraz instalowania instalacji gazowej i przebudowy budynków jednorodzinnych

Wydział Architektury i Zabytków
pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z wykazu dostępne są na stronie Informacje o dokonaniu zgłoszenia budowy oraz instalowania instalacji gazowej i przebudowy budynków jednorodzinnych w Wydziale Architektury i Zabytków (https://bip.um.wroc.pl/zgloszenia-budowlane/932)

Rejestr planów miejscowych

Wydział Planowania Przestrzennego
osoby do kontaktu:
Karolina Kubicha, tel. +48 71 777 87 98,
Sławomir Górowski, tel. +48 71 77778 58

Podstawa prawna:
Art. 31 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 
Dane z rejestru dostępne są na stronie  Planowanie przestrzenne (https://bip.um.wroc.pl/artykul/128/2279/planowanie-przestrzenne) i na stronie Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (http://www.geoportal.wroclaw.pl/mpzp/)
Wnioski o dane nieudostępnione na stronie BIP oraz wnioski o ponowne wykorzystanie informacji:
Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka 53, IV piętro, pok. 404 (sekretariat), tel. +48 71 777 73 25, fax  777 86 59, wpl@um.wroc.pl

Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego

Wydział Planowania Przestrzennego
osoba do kontaktu: Katarzyna Cyran, tel. +48 71 777 80 49

Podstawa prawna:
Art. 31 ust. 1  w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Wnioski o dane nieudostępnione na stronie BIP oraz wnioski o ponowne wykorzystanie informacji:
Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka 53, IV piętro, pok. 404 (sekretariat), tel. +48 71 777 73 25, fax  777 86 59, wpl@um.wroc.pl

Ewidencja miejscowości ulic i adresów (EMUiA)

Wydział Planowania Przestrzennego
osoba do kontaktu: Małgorzata Galewska, tel. +48 71 777 92 11

Podstawa prawna :
Art. 47 a i 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Dane EMUiA dostępne są na stronie Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Wrocławia (http://www.geoportal.wroclaw.pl/emuia/)
Wnioski o dane nieudostępnione na stronie BIP oraz wnioski o ponowne wykorzystanie informacji:
Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka 53, IV piętro, pok. 404 (sekretariat), tel. +48 71 777 73 25, fax  777 86 59, wpl@um.wroc.pl

Rejestr propozycji nazw ulic i placów dla Wrocławia

Wydział Planowania Przestrzennego
osoba do kontaktu: Małgorzata Galewska, tel. +48 71 777 92 11

Podstawa prawna:
Uchwała nr XXXIII/1132/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany, uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr VI/128/07 w sprawie nadawania nazw ulicom, placom i parkom na terenie Wrocławia.

Sposób udostępniania: 
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Rejestr propozycji nazw dostępny jest na stronie Bank nazw (https://bip.um.wroc.pl/artykul/389/8969/bank-nazw) w pliku: Rejestr nazw ulic, placów  i parków dla Wrocławia pozytywnie zaopiniowanych przez komisję RM właściwą ds. kultury - plik do pobrania w formacie .doc (247 KB)
Wnioski o dane nieudostępnione na stronie BIP oraz wnioski o ponowne wykorzystanie informacji:
Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka 53, IV piętro, pok. 404 (sekretariat), tel. +48 71 777 73 25, fax  777 86 59, wpl@um.wroc.pl 

Rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzje wydawane od 1 stycznia 2022 r.

Decyzje wydawane do 31 grudnia 2021 r.

Wydział Planowania Przestrzennego
pl. Nowy Targ 1-8,  pok. 226, II piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sposób udostępniania:

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z rejestru dostępne są na stronie Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Planowania Przestrzennego  (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/59783/wykazy-wydanych-decyzji-przez-wydzial-planowania-przestrzennego)

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy - decyzje wydawane od 1 stycznia 2022 r.

Decyzje wydawane do 31 grudnia 2021 r.

Wydział Planowania Przestrzennego
pl. Nowy Targ 1-8,  pok. 226, II piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z rejestru dostępne są na stronie Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Planowania Przestrzennego (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/59783/wykazy-wydanych-decyzji-przez-wydzial-planowania-przestrzennego)

Ewidencja obiektów noclegowych niebędących hotelami oraz pól biwakowych

Wydział Promocji Miasta i Turystyki
Przejście Żelaźnicze 1
pokój nr 3
50-107 Wrocław

Podstawa prawna:

 • Art. 35 ust.1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Sposób udostępnienia:
Ewidencja prowadzona jest w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego obiektu. Ewidencja jest jawna, a karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji. 

Rejestr zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

Wydział Inżynierii Miejskiej, Dział Organizacji Ruchu Drogowego,
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 426,  IV piętro

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wydział Inżynierii Miejskiej, Dział Organizacji Ruchu Drogowego,
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 426,  IV piętro

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu pn. ZATWIERDZENIA

Wydział Inżynierii Miejskiej, Dział Zarządzania Ruchem,
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 425,  IV piętro

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

Wydział Partycypacji Społecznej
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 124, I piętro
prowadzi: Kamil Matuszewski
tel. +48 71 777 70 64
e-mail: wss@um.wroc.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ;
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .

Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Partycypacji Społecznej
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 124, I piętro
prowadzi: Kamil Matuszewski
tel. +48 71 777 70 64
e-mail: wss@um.wroc.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej . 

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Wydział ds. Partycypacji Społecznej
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 124, I piętro
prowadzi: Kamil Matuszewski
tel. +48 71 777 70 64
e-mail: wss@um.wroc.pl

Podstawa prawna:
Ustawa  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

Sposób udostępniania:
Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie Stowarzyszenia zwykłe (https://bip.um.wroc.pl/artykul/176/2962/stowarzyszenia-zwykle)

Rejestr aktów prawnych Rady Miejskiej Wrocławia

Biuro Rady Miejskiej
Sukiennice 9, pokój 207,  II piętro

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Rejestr dostępny jest na stronie Akty prawne  (http://uchwaly.um.wroc.pl/)

Rejestr interpelacji i zapytań radnych

Biuro Rady Miejskiej
Sukiennice 9, pokój 207,  II piętro

Podstawa prawna:
Statut Wrocławia

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Interpelacje i zapytania radnych dostępne są na stronie Wyszukiwarka interpelacji Radnych (https://bip.um.wroc.pl/interpellations/search?keyword=&type_id=-1&regarding=&councillor=&term_id=-1)

Rejestr instytucji kultury

Wydział Kultury
ul. G. Zapolskiej 4
tel. +48 71 777 83 77

Podstawa prawna:
Art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Sposób udostępniania:
Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
Dane z rejestru dostępne są na stronie Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław   (https://bip.um.wroc.pl/contents/161)

Rejestry aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
ul. P. Włodkowica 20
osoba do kontaktu:
Małgorzata Stygar - Zastępca Kierownika USC

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Sposób udostępniania:
Z akt stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone oraz zaświadczenia o dokonanych w aktach wpisach lub ich braku.
Odpisy i zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
Odpisy i zaświadczenia mogą być również wydawane na wniosek osób innych niż w/w, jeżeli wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Dział Zezwoleń
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 335-338 i 354, III piętro

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
(https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/5995/zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu)

Rejestr wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
ul. Świdnicka 53, V piętro, pok. 557

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  oraz art. 235 § 4 Kodeksu pracy.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Centralny Rejestr Zobowiązań

Wydział Księgowości
ul. Sukiennice 10

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr K/47/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 343, II piętro

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z rejestru dostępne są Żłobki i kluby dziecięce (https://bip.um.wroc.pl/artykul/167/2899/zlobki-i-kluby-dzieciece)

Rejestr mężczyzn/kobiet objętych rejestracją

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Strzegomska 148

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Strzegomska 148

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych  do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Wrocławia 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Strzegomska 148

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Plan świadczeń osobistych przewidzianych  do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Strzegomska 148

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Zestawienie etatowych i doraźnych świadczeń  rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie Wrocławia

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Strzegomska 148

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Zestawienie  świadczeń  osobistych przewidzianych  do realizacji  na terenie Wrocławia

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Strzegomska 148

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Rejestr dostępny jest na stronie https://starosta.osk.pwpw.pl/ps/Bip/0933390

Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Art. 83a ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane z rejestru dostępne są na stronie:  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8637/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow#r)

Ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ewidencja instruktorów

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ewidencja wykładowców

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Centralna Ewidencja Pojazdów
Baza pojazdów zarejestrowanych, czasowo zarejestrowanych, wyrejestrowanych

Wydział Spraw Obywatelskich,
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Magazyn podręczny akt pojazdów

Wydział Spraw Obywatelskich,
ul. G. Zapolskiej 4,

Podstawa prawna:

§ 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Rejestry archiwalne pojazdów zarejestrowanych czasowo zarejestrowanych , wyrejestrowanych

(Rejestry aktualnie nie są aktualizowane z uwagi na prowadzenie ewidencji w formie teleinformatycznej)

Wydział Spraw Obywatelskich,
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
§ 9 ust.4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Centralna Ewidencja Kierowców

Wydział Spraw Obywatelskich - Dział Uprawnień Kierowców
ul. G. Zapolskiej 4, pokój 2, parter

Podstawa prawna:
Art. 100a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Akta ewidencyjne kierowców i osób bez uprawnień

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4, pokój 2, parter

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr K/13/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Ewidencja ludności

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Rejestr wyborców

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, art. 18 § 11 Rejestr wyborców.

Centralny Rejestr Skarg i Wniosków (CRSiW )

Wydział Spraw Obywatelskich, Zespół ds. Skarg i Wniosków,
ul. G. Zapolskiej 4,  pok. 233 i 234, II piętro

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr K/29/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad postępowania ze skargami i wnioskami kierowanymi do Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz organizacji przyjmowania klientów w ramach skarg i wniosków (ze zm..)

Wykaz zawiadomień o decyzjach zatwierdzających projekty – jeśli liczba stron postępowania jest większa niż 20

Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16, pok. 15
godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Sposób udostępniania:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.

Wykaz zawiadomień o zamiarze udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie oraz wydobycie kopalin ze złóż zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 oraz jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20.

Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16, pok. 15
godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Sposób udostępniania:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.

Ewidencja zezwoleń na utrzymywanie chartów i ich mieszańców

Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16, pok. 15
godziny udostępniania 8.00 - 15.00
Prowadzi: Monika Kaliwoda

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie,
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców.

Ewidencja zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne

Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16, pok. 15
godziny udostępniania 8.00 - 15.00
Prowadzi: Monika Kaliwoda

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Rejestr wydanych kart wędkarskich

Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16, pok. 15
godziny udostępniania 8.00 - 15.00
Prowadzi: Jerzy Michałkiewicz

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, Rozporządzenie Ministra
 • Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2003)

Rejestr wydanych zaświadczeń o rejestracji łodzi i pontonów do amatorskiego połowu ryb

Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16, pok. 15
godziny udostępniania 8.00 - 15.00
Prowadzi: Jerzy Michałkiewicz

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r.  rybactwie śródlądowym,
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Ewidencja pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16, pok. 145
godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Art. 180 i 180a  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Sposób udostępniania:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ewidencja zezwoleń na przetwarzanie odpadów

Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16, pok. 145
godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Sposób udostępniania:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ewidencja zezwoleń na zbieranie odpadów

Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16, pok. 145
Godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Sposób udostępniania:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16, pok. 145
godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Art. 9b ust. 2 i art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sposób udostępniania:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ewidencja zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16, pok. 118
godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sposób udostępniania:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16, pok. 114
Godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sposób udostępniania:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16, pok. 116
Godziny udostępniania 8.00 - 15.00

Podstawa prawna:
Art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sposób udostępniania:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Rejestr zaświadczeń

Wydział Podatków i opłat - Centrum Obsługi Podatnika,
ul. Kotlarska 41
Prowadzi: Ewa Sitek
tel. +48 71 777 88 01
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Ewidencja osób zdających egzamin z topografii Wrocławia i przepisów prawa miejscowego dot. przewozów TAXI
Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 105, I piętro
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Uchwała nr LII/1314/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia i egzaminu potwierdzającego znajomość topografii Wrocławia oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 208, II piętro

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  oraz ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym + wypisy

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 105, I piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą + wypisy

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 105, I piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  .

Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 105, I piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym , Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Rejestr zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika + wypisy

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, pok. nr 208 II piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr licencji na transport drogowy osób i rzeczy + wypisy

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, pok. nr 208 II piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Rejestr zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne + wypisy

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 208, II piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  .

Rejestr zaświadczeń na transport na potrzeby własne

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr ulg w postaci umorzeń, rozłożeń spłaty na raty bądź odroczenia terminu spłaty

Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 208, II piętro

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ZARZĄDZENIE NR K/14/18 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr nieruchomości położonych poza granicami m. Wrocławia, stanowiących własność Gminy Wrocław oraz Gminy Wrocław wykonującej zadania powiatu jako miasta na prawach powiatu

Wydział Nieruchomości Komunalnych
al. M. Kromera 44, pok.430 IV piętro
prowadzi: Paulina Bortkiewicz,  tel. 777-92-23

Podstawa prawna:
Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr przysługującego Gminie Wrocław prawa użytkowania wieczystego na własności Skarbu Państwa i na własności Województwa Dolnośląskiego

Wydział Nieruchomości Komunalnych
al. M. Kromera 44, pok.430 IV piętro
prowadzi: Paulina Bortkiewicz,  tel. 777-92-23

Podstawa prawna:
Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie opisanym w pkt 1 i 2, jaki zaistniał od momentu poprzednio składanej informacji do dnia bieżącej informacji

Wydział Nieruchomości Komunalnych
al. M. Kromera 44, pok.430 IV piętro
prowadzi: Paulina Bortkiewicz,  tel. 777-92-23

Podstawa prawna:
Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Rejestr stanu mienia Gminy Wrocław wykonującej zadania powiatu jako miasta na prawach powiatu (dane dotyczą wyłącznie łącznej powierzchni gruntów).

Wydział Nieruchomości Komunalnych
al. M. Kromera 44, pok.430 IV piętro
prowadzi: Paulina Bortkiewicz,  tel. 777-92-23

Podstawa prawna:
Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Ewidencja dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym

Wydział Obsługi Urzędu - Archiwum Zakładowe
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław, pok. 021, przyziemie

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego