W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Złożenie skargi lub wniosku

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy skargi i wnioski
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Skargi (wnioski) mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, w tym z wykorzystaniem faksu na adres:
  Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego Wrocławia
  pl. Nowy Targ 1-8, 50 –141 Wrocław
  faks +48 71 777 86 55
 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu i potwierdzone przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu
  Formularze zamieszczone są na platformie e-PUAP z wykorzystaniem przez wnoszącego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP
 • pocztą elektroniczną na adres obsługiwany przez Wydział Spraw Obywatelskich:  wso@um.wroc.pl lub na adres obsługiwany przez Kancelarię Ogólną Urzędu: kum@um.wroc.pl
 • ustnie do protokołu w:
  Zespole ds. Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. 247 i 234, II piętro

W przypadku zgłoszenia skargi (wniosku) ustnie do protokołu, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Ze skargą/wnioskiem może wystąpić każdy w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Godziny przyjmowania klientów:

 • Zespół ds. Skarg i  Wniosków, Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej  4, II piętro, pok. 247 i 234
  tel. +48 71 777 72 24, 777 71 63, 777 73 38, 777 71 64
  poniedziałek - piątek 7:45—15:45
 • Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta Wrocławia, Skarbnik Miasta Wrocławia, Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu lub wyznaczone przez nich osoby
  środa 14:30-16.30
 • Prezydent Wrocławia lub wyznaczony przez niego Zastępca 
  środa 15:30—17:00
  pl. Nowy Targ 1- 8, sala nr 204, II piętro
  po uprzednim:
  1. przedłożeniu przez klienta pism oraz ewentualnych dokumentów wskazujących na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy przez merytorycznie właściwych Członków Kierownictwa Urzędu
  2. zgłoszeniu skargi lub wniosku na piśmie lub ustnie do protokołu w Zespole ds. Skarg i Wniosków

Uwagi:

Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane na piśmie (pocztą) jak i drogą elektroniczną, w tym e-mailem powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek oraz określenie jego adresu tj. nazwy miejscowości, ulicy (jeżeli występuje podział na ulice), numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi i wnioski wnoszone do Urzędu (w tym e-mailem) niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pocztowego wnoszącego (tzw. anonimy) pozostawia się bez rozpoznania.

Opłaty:

Skargi i wnioski nie podlegają opłacie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca
Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę ( wniosek ) we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.

Tryb odwoławczy:

Skargi i wnioski są rozpatrywane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu.
Skarżący  niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII  Skargi i wnioski;
 • Rozporządzenie  Rady  Ministrów z 8 stycznia 2002 r., w  sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Skarga lub wniosek, zawierające imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek, wskazujący: miejscowość z oznaczeniem kodu pocztowego, nazwę ulicy i nr domu, mieszkania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane