W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zawiadomienia i obwieszczenia Wydziału Nieruchomości Komunalnych

XML

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowań dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe ujawnione w działach III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 16/1 AM 17 obręb Wojszyce, z tytułu wygaśnięcia tych praw w takim zakresie w jakim prawa te dotyczą działki nr 16/4, AM 17, obręb Wojszyce.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania że na podstawie art. 26 § 2 w związku z art. 24 § 1 pkt 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wojewoda Dolnośląski postanowieniem nr NRŚ-OR.7570.32.2022.MS z dnia 27 września 2022 r., wyznaczył Starostę Powiatu Wrocławskiego do rozpatrzenia sprawy o ustalenie i wypłatę odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” oraz właścicieli lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Rogowskiej 116-130, z własnością których związany jest udział w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, za utratę przysługujących im udziałów w prawie własności części nieruchomości oznaczonej w dniu wydania niżej wymienionej decyzji jako działka nr 14/59, AM-2, obręb Nowy Dwór o pow. 1,2560 ha, w granicach wydzielonej z niej działki nr 14/83, AM-2, obręb Nowy Dwór o pow. 0,0287 ha, oraz na rzecz osób, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali znajdujących się w budynku posadowionym na wyżej wymienionej nieruchomości.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 8-16d, ul. Bolesława Krzywoustego 321-325, ul. Poleskiej 2-26, 28-32, 36-46, ul. Litewskiej 24-46, 50-58, 62-72 72.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 8-16d, ul. Bolesława Krzywoustego 321-325, ul. Poleskiej 2-26, 28-32, 36-46, ul. Litewskiej 24-46, 50-58, 62-72 72.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o złożeniu przez Prezydenta Wrocławia do Wojewody Dolnośląskiego wniosku, na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i 4 oraz art. 26 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, o wyłączenie Prezydenta Wrocławia, w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz: Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” oraz właścicieli lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Rogowskiej 116-130, z własnością których związany jest udział w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, za utratę przysługujących im udziałów w prawie własności części nieruchomości oznaczonej w dniu wydania niżej wymienionej decyzji jako działka nr 14/59, AM-2, obręb Nowy Dwór o pow. 1,2560 ha, w granicach wydzielonej z niej działki nr 14/83, AM-2, obręb Nowy Dwór o pow. 0,0287 ha, Osób, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali znajdujących się w budynku przy ul. Rogowskiej 116-130.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o terminie załatwienia sprawy i wypłaty odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a-g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176)