W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zawiadomienia i obwieszczenia Wydziału Nieruchomości Komunalnych

XML

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o złożeniu przez Prezydenta Wrocławia do Wojewody Dolnośląskiego wniosku, na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i 4 oraz art. 26 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, o wyłączenie Prezydenta Wrocławia, w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz: Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” oraz właścicieli lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Rogowskiej 116-130, z własnością których związany jest udział w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, za utratę przysługujących im udziałów w prawie własności części nieruchomości oznaczonej w dniu wydania niżej wymienionej decyzji jako działka nr 14/59, AM-2, obręb Nowy Dwór o pow. 1,2560 ha, w granicach wydzielonej z niej działki nr 14/83, AM-2, obręb Nowy Dwór o pow. 0,0287 ha, Osób, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali znajdujących się w budynku przy ul. Rogowskiej 116-130.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o terminie załatwienia sprawy i wypłaty odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a-g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176)

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o złożeniu przez Prezydenta Wrocławia do Wojewody Dolnośląskiego wniosku, na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i 4 oraz art. 26 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, o wyłączenie Prezydenta Wrocławia od załatwiania sprawy o ustalenie odszkodowania

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania, że sprawa ustalenia i wypłaty odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a-g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) na rzecz współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4/26, AM-13, obręb Klecina, o pow. 0.0006 ha, za utratę prawa własności ww. nieruchomości, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego (służebności gruntowej ujawnionej w dziale III księgi wieczystej nr WR1K/00172637/0) w zakresie w jakim prawo to dotyczy dz. nr 4/26, AM-13, obręb Klecina oraz na rzecz wierzycieli hipotecznych, z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych (ujawnionych w dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00172637/0) w zakresie w jakim prawo to dotyczy dz. nr 4/26, AM-13, obręb Klecina w związku z decyzją nr 1536/2021 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 maja 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej podziały nieruchomości oraz projekt budowlany dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Zabrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ul. Waflową  o brakujący fragment ciągu pieszo – rowerowego wraz z budową linii Kablowej niskiego napięcia zasilania oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Waflowej we Wrocławiu”, na mocy której działka nr 4/26, AM-13, obręb Klecina, o pow. 0.0006 ha, stała się własnością Gminy Wrocław, zostanie załatwiona do dnia 5 lutego 2022 r.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o terminie załatwienia sprawy i wypłaty odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a-g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) na rzecz: Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” oraz właścicieli lokali...

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o złożeniu przez Prezydenta Wrocławia do Wojewody Dolnośląskiego wniosku, na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i 4 oraz art. 26 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,  o wyłączenie Prezydenta Wrocławia od załatwiania sprawy o ustalenie odszkodowania  na rzecz:
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Biskupin” oraz właścicieli lokali położonych w budynku przy ul. Stefanii Sempołowskiej 64-74, z własnością których związany jest udział w nieruchomości wspólnej, stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za utratę udziałów w prawie własności części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 31/3, AM 3, obręb Bartoszowice, w granicach wydzielonej z niej działki nr 31/6 o pow. 0.0079 ha, AM 3, obręb Bartoszowice, 
- Podmiotów, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych dla lokali znajdujących się w budynku przy ul. Stefanii Sempołowskiej 64-74, za wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych, w granicach działki nr 31/6 o pow. 0.0079 ha, AM 3, obręb Bartoszowice.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o złożeniu przez Prezydenta Wrocławia do Wojewody Dolnośląskiego wniosku, na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i 4 oraz art. 26 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,  o wyłączenie Prezydenta Wrocławia od załatwiania sprawy o ustalenie odszkodowania  na rzecz:
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Biskupin” oraz właścicieli lokali położonych  w budynku przy ul. Stefanii Sempołowskiej 64a-74a, z własnością których związany  jest udział w nieruchomości wspólnej, stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za utratę udziałów w prawie własności części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 31/2, AM 3, obręb Bartoszowice, w granicach wydzielonej z niej działki nr 31/4 o pow. 0.0118 ha, AM 3, obręb Bartoszowice,
- Podmiotu, któremu przysługuje ograniczone prawo rzeczowe ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Stefanii Sempołowskiej 64a-74a, za wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego, w granicach działki nr 31/4 o pow. 0.0118 ha, AM 3, obręb Bartoszowice.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

awiadomienie stron postępowania, że sprawa ustalenia i wypłaty odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a-g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) na rzecz współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4/26, AM-13, obręb Klecina, o pow. 0.0006 ha, za utratę prawa własności ww. nieruchomości, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego (służebności gruntowej ujawnionej w dziale III księgi wieczystej nr WR1K/00172637/0) w zakresie w jakim prawo to dotyczy dz. nr 4/26, AM-13, obręb Klecina oraz na rzecz wierzycieli hipotecznych, z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych (ujawnionych w dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00172637/0) w zakresie w jakim prawo to dotyczy dz. nr 4/26, AM-13, obręb Klecina w związku z decyzją nr 1536/2021 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 maja 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej podziały nieruchomości oraz projekt budowlany dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Zabrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ul. Waflową  o brakujący fragment ciągu pieszo – rowerowego wraz z budową linii Kablowej niskiego napięcia zasilania oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Waflowej we Wrocławiu”, na mocy której działka nr 4/26, AM-13, obręb Klecina, o pow. 0.0006 ha, stała się własnością Gminy Wrocław, zostanie załatwiona do dnia 5 grudnia 2021 r.  

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o terminie załatwienia sprawy ustalenia i wypłaty odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a-g ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) w związku z wydaniem decyzji nr 5039/2019 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 października 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej podziały nieruchomości oraz projekt budowlany przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa/przebudowa ul. Jackowskiego i ul. Gersona we Wrocławiu”, która została utrzymana w mocy decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2021 r. znak IF-O.7821.11.2019.KMB-1, na mocy której działka nr 31/6, AM 3, obręb Bartoszowice, stała się własnością Gminy Wrocław, zostanie załatwiona do dnia 26 października 2021 r.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o terminie załatwienia sprawy ustalenia i wypłaty odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a-g ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.)  w związku z wydaniem decyzji nr 5039/2019 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 października 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej podziały nieruchomości oraz projekt budowlany przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa/przebudowa ul. Jackowskiego i ul. Gersona we Wrocławiu”, która została utrzymana w mocy decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2021 r. znak IF-O.7821.11.2019.KMB-1, na mocy której działka nr 31/4, AM 3, obręb Bartoszowice, stała się własnością Gminy Wrocław, zostanie załatwiona do dnia 26 października 2021 r.