W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zawiadomienia i obwieszczenia Wydziału Nieruchomości Komunalnych

XML

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

awiadomienie stron postępowania, że sprawa ustalenia i wypłaty odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a-g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) na rzecz współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4/26, AM-13, obręb Klecina, o pow. 0.0006 ha, za utratę prawa własności ww. nieruchomości, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego (służebności gruntowej ujawnionej w dziale III księgi wieczystej nr WR1K/00172637/0) w zakresie w jakim prawo to dotyczy dz. nr 4/26, AM-13, obręb Klecina oraz na rzecz wierzycieli hipotecznych, z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych (ujawnionych w dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00172637/0) w zakresie w jakim prawo to dotyczy dz. nr 4/26, AM-13, obręb Klecina w związku z decyzją nr 1536/2021 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 maja 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej podziały nieruchomości oraz projekt budowlany dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Zabrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ul. Waflową  o brakujący fragment ciągu pieszo – rowerowego wraz z budową linii Kablowej niskiego napięcia zasilania oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Waflowej we Wrocławiu”, na mocy której działka nr 4/26, AM-13, obręb Klecina, o pow. 0.0006 ha, stała się własnością Gminy Wrocław, zostanie załatwiona do dnia 5 grudnia 2021 r.  

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o terminie załatwienia sprawy ustalenia i wypłaty odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a-g ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) w związku z wydaniem decyzji nr 5039/2019 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 października 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej podziały nieruchomości oraz projekt budowlany przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa/przebudowa ul. Jackowskiego i ul. Gersona we Wrocławiu”, która została utrzymana w mocy decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2021 r. znak IF-O.7821.11.2019.KMB-1, na mocy której działka nr 31/6, AM 3, obręb Bartoszowice, stała się własnością Gminy Wrocław, zostanie załatwiona do dnia 26 października 2021 r.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o terminie załatwienia sprawy ustalenia i wypłaty odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a-g ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.)  w związku z wydaniem decyzji nr 5039/2019 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 października 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej podziały nieruchomości oraz projekt budowlany przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa/przebudowa ul. Jackowskiego i ul. Gersona we Wrocławiu”, która została utrzymana w mocy decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2021 r. znak IF-O.7821.11.2019.KMB-1, na mocy której działka nr 31/4, AM 3, obręb Bartoszowice, stała się własnością Gminy Wrocław, zostanie załatwiona do dnia 26 października 2021 r.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania, że sprawa ustalenia i wypłaty odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a-g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) na rzecz współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4/26, AM-13, obręb Klecina, o pow. 0.0006 ha, za utratę prawa własności ww. nieruchomości, na rzecz Skarbu Państwa

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o złożeniu wniosku o wyłączenie organu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz osób, które na dzień wydania decyzji nr 4297/2020 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 października 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej podziały nieruchomości oraz projekt budowlany dla zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Wilkszyńskiej we Wrocławiu”

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o złożeniu wniosku o wyłączenie organu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania  na rzecz osób, które na dzień wydania decyzji nr 4297/2020 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 października 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej podziały nieruchomości oraz projekt budowlany dla zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Wilkszyńskiej we Wrocławiu”, legitymowały się prawami, o których mowa w art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) tj. na rzecz współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/4, AM 10, w granicach wydzielonej z niej działki nr 1/13, AM 10, o pow. 0,0090 ha, obręb Maślice, za utratę prawa własności nieruchomości oraz na rzecz osób, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe, w takim zakresie w jakim prawa te dotyczą ww. działki oraz o wyznaczenie innego organu do załatwienia sprawy o ustalenie i wypłatę odszkodowania.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o wyznaczeniu przez Wojewodę Dolnośląskiego organu do rozpatrzenia sprawy o ustalenie i wypłatę odszkodowania na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 8-16d, ul. Bolesława Krzywoustego 321-325, ul. Poleskiej 2-26, 28-32, 36-46, ul. Litewskiej 24-46, 50-58, 62-72 72.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o złożeniu przez Prezydenta Wrocławia do Wojewody Dolnośląskiego wniosku, na podstawie art. 24 paragraf 1 pkt 1 i 4, art. 26 paragraf 2 k.p.a., o wyłączenie Prezydenta Wrocławia od załatwienia sprawy o ustalenie odszkodowania na rzecz AEROSTAR Spółki z o.o. oraz osób uprawnionych z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego, w zakresie dotyczącym działek nr 14/22 i 12/23, AM 15, obręb Ratyń.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o złożeniu do Wojewody Dolnośląskiego wniosku o wyłączenie od załatwienia sprawy o ustalenie i wypłatę odszkodowania na rzecz: Polskiego Związku Działkowców i Użytkowników działek ogrodowych za utratę: prawa użytkowania wieczystego działek nr: 19/2, 15/1 AM 40,  8/1, AM 31 obręb Południe.

Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia

Zawiadomienie stron postępowania o złożonym wniosku o wyłączenie od załatwienia sprawy o ustalenie i wypłatę odszkodowania na rzecz osób, które na dzień wydania decyzji nr 3959/2020 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 lipca 2020 r. legitymowały się prawami, o których mowa w art. 12 ust. 4f oraz art. 18 ust .1 g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych za utratę stanowiących ich własność: nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na tych działkach oraz o wyznaczenie innego organu do załatwienia sprawy o ustalenie i wypłatę odszkodowania.