W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • Składanie dokumentów:
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Sekretariat,  II piętro, pok. 244
 • Rozpatrywanie wniosków:
  Zespół ds. Nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców i Stacjami Kontroli Pojazdów
  ul. G. Zapolskiej 4
  II piętro, pok. 203,
  tel. +48 71 777 71 52
  tel. +48 71 777 83 85

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Przedsiębiorca, którego przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest lub będzie prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów

Godziny przyjmowania klientów

poniedziałek - piątek 8:00—15:15

Uwagi:

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Rejestr Przedsiębiorców Prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów na terenie miasta Wrocławia - plik do pobrania w formacie .pdf (446 KB)

Opłaty:

 • opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru - 412 zł;
 • opłata skarbowa za rozszerzenie zakresu wpisu - 206 zł;
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.

Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy: Gmina Wrocław PKO BANK POLSKI S.A 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów dokonywany jest w terminie 7 dni  od dnia wpływu kompletnego wniosku do organu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 •  wniosek o dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 83a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego