W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy alkohol
Komórka odpowiedzialna Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Dział Zezwoleń
ul. G. Zapolskiej 4

 • Fabryczna
  pok. 335, tel. +48 71 777 76 92
 • Krzyki
  pok. 335, tel. +48 71 777 76 98
 • Śródmieście, Stare Miasto (handel)
  pok. 336, tel. +48 71 777 78 41
 • Zezwolenia jednorazowe
  pok. 336, tel. +48 71 777 76 93
 • Stare Miasto (gastronomia)
  pok. 337, tel. +48 71 777 76 95
 • Psie Pole, Zezwolenia kateringowe
  pok. 337, tel. +48 71 777 76 94
 • Sekcja Monitoringu i Kontroli
  pok. 337, tel. +48 71 777 76 94
  pok. 338, tel. +48 71 777 87 30 lub 71 777 87 31

faks +48 71 777 76 98
e-mail: zezwolenia@um.wroc.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 8:00–15:30

Uwagi:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okresy:

 • co najmniej 2 lat – w placówkach handlu detalicznego
 • co najmniej 4 lat – w placówkach gastronomicznych

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat (zezwolenia kateringowe).

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalona przez Radę Miejską Wrocławia uchwałą Nr LX/1423/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia oraz uchwałę zmieniającą Nr VIII/195/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 kwietnia 2019 r.:

Placówki handlu detalicznego

Zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

1175 zezwoleń

Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

1125 zezwoleń

Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu

1075 zezwoleń

Placówki gastronomiczne

Zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu
oraz na piwo

1025 zezwoleń

Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

855 zezwoleń

Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu

695 zezwoleń

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz w oparciu o zezwolenia kateringowe), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz zezwoleń kateringowych:

OPŁATA DOT. ZEZWOLEŃ OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:

525 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

525 zł

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

2100 zł

powyżej 18% alkoholu

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł

1,4% wartości sprzedaży

do 4,5% alkoholu oraz piwo

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

1,4% wartości sprzedaży

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

2,7% wartości sprzedaży

powyżej 18% alkoholu

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

OPŁATA
1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

DOT. ZEZWOLEŃ

43,75 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75 zł

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

175 zł

powyżej 18% alkoholu

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

OPŁATA
naliczana od wartości sprzedaży
zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

DOT. ZEZWOLEŃ

1,4%

do 4,5% alkoholu oraz piwo

1,4%

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

2,7%

powyżej 18% alkoholu

Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja skierowana do przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu dot. możliwości zapisywania się na listę odbiorców newslettera.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:

 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: PKO Bank Polski S.A. 23 1020 5226 0000 6402 0417 8034

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika*
 • 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia
 • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

 • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Opłatę skarbową wnosi się:

 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 • u inkasenta

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca
 • wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni
 • wydanie zezwolenia kateringowego – ok. 14 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia.

Podstawa prawna:


***

Wykaz punktów podawania napojów alkoholowych z uwzględnieniem rodzaju alkoholu i upływu daty ważności zezwolenia

Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uwzględnieniem rodzaju alkoholu i upływu daty ważności zezwolenia

Zasady reklamowania i promowania napojów alkoholowych

Sprzedaż i reklamowanie napojów alkoholowych w internecie są nielegalne - przepisy regulujące ten temat w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - ważna informacja oraz szablon zgody

Decyzje administracyjne dotyczące interpretacji przepisów w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z nich

Ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych

Art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

Art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

***

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu).
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

Druki do pobrania również w siedzibie Działu Zezwoleń.

Składanie dokumentów, w tym oświadczeń o wartości sprzedaży możliwe jest:

 • w pokojach Działu Zezwoleń (335, 336 i 337) na III piętrze budynku przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4 (w godzinach 7.45-15.45, od poniedziałku do piątku),
 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia, na parterze budynku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10 lub na parterze budynku przy pl. Nowy Targ 1-8 (w godzinach 7.45-15.45, od poniedziałku do piątku),
 • za pośrednictwem operatora pocztowego wyznaczonego (Poczty Polskiej) na adres Działu Zezwoleń w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław),
 • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), skrytka Urzędu /umwroclaw/SkrytkaESP.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego