W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych (IOD): Sebastian Sobecki

ul. G. Zapolskiej 4
V piętro, pol. 513
tel. +48 71 777 77 24
faks +48 71 777 87 56

Zastępca Inspektora Ochrony Danych (IOD): Bartłomiej Michoń

ul. G. Zapolskiej 4
V piętro, pok. 510
tel. +48 71 777 78 85
faks +48 71 777 87 56


Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1) oraz w innych przepisach szczególnych, w szczególności:

  1. przyjmuje wnioski osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących im praw;
  2. informuje i doradza Administratorowi danych oraz innym pracownikom Urzędu w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
  3. monitoruje przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym zapoznania się osób upoważnionych do przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych m.in. poprzez prowadzenie szkoleń oraz przygotowywanie niezbędnych materiałów szkoleniowych;
  4. udziela na żądanie Administratora danych zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitoruje jej wykonanie;
  5. pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz współpracuje z nim w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie,
  6. bierze udział w procedurach dotyczących naruszeń ochrony danych, w tym w zgłoszeniach do organu nadzorczego oraz zawiadamianiu osób, których dane dotyczą oraz prowadzi rejestr naruszeń i rejestr rekomendacji;
  7. prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania,
  8. przeprowadza audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania/raporty dla Administratora Danych;
  9. wspiera zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Ponadto Inspektor Ochrony Danych jest również uprawniony do podejmowania względem pracowników Urzędu oraz innych osób przetwarzających dane na podstawie upoważnienia administratora danych (np. stażystów) wszelkich dopuszczalnych prawem działań, niezbędnych do ustalenia czy doszło do naruszenia lub możliwości naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz wyjaśnienia przyczyn tego zdarzenia i roli osób w nim uczestniczących (w szczególności Inspektor Ochrony Danych może żądać złożenia przez pracownika ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz wnioskować do przełożonego danego pracownika lub do pracodawcy, o podjęcie stosownych kroków wynikających z przepisów prawa pracy).

Szczegółowy zakres obowiązków IOD został określony w Polityce Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji wdrożonej u Administratora Danych.

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego