W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 28 listopada 2013 r.

XML

TreśćSala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu, godz. 12:00


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
III. Informacja Prezydenta Wrocławia na temat:


1. Zestawienia ilości decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych
z urzędu oraz na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 30 września 2013 r.

2. Informacji o wydanych decyzjach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 września 2013 r.

3. Zestawienia wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 30 września 2013 r.


referuje:
Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji- Lech Filipiak

IV. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/810/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok - druk nr 1347/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Uchwała
Wyniki głosowania2. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/811/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 1348/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wyniki głosowania3. Budżetu Miasta na 2014 rok - druk nr 1342/13

I czytanie

1. przedstawienie przez Prezydenta Wrocławia projektu uchwały budżetowej

referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban

2. przedstawienie stanowisk klubów

3. dyskusja


Załączniki:

Projekt uchwały
Informacja do budżetu4. Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2014-2043 - druk nr 1343/13

I czytanie


wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują
Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Zal
Wyniki głosowania5. Określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej - druk nr 1321/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej
komisja odpowiedzialna
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania6. Określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej - druk nr 1323/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania7. Określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej - druk nr 1322/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania8. Możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej - druk nr 1324/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania9. Zmiany uchwały Nr III/13/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycjiprzeznaczonego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia - druk nr 1350/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania10. Zmiany uchwały Nr III/14/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Wrocławia - druk nr 1351/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania11. Zmiany uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej Wrocławiaw sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie Wrocławia - druk nr 1352/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania12. Zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej w ramach programu EIT+ na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lubdziałalność badawczo-rozwojową na terenie Wrocławia - druk nr 1353/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania13. Przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 1355/13

wnioskodawca
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
referuje
Radny Rady Miejskiej Wrocławia – Damian Mrozek
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna
Komisja Statutowa

Załączniki:

Wyniki głosowania14. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 1356/13

wnioskodawca
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
referuje
Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Damian Mrozek
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna
Komisja Statutowa

Załączniki:

Wyniki głosowania15. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Federacji Rosyjskiej - druk nr 1306/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna
Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania16. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu - druk nr 1300/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna
Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania17. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu - druk nr 1301/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna
Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania18. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu - druk nr 1302/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna
Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania19. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu - druk nr 1303/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna
Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania20. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu - druk nr 1304/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna
Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania21. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu - druk nr 1305/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna
Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania22. Uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław” - druk nr 1282A/13

II czytanie


wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Wojciech Kaczkowski
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą
komisja odpowiedzialna
Komisja Infrastruktury Komunalnej

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania23. Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia” - druk nr 1341/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej
komisja odpowiedzialna
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania24. Zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Parkowej 1-3 - druk nr 1295/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik 1
Załącznik 2
Wyniki głosowania25. Zaopiniowania zmiany granicy obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002 - druk nr 1344/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
komisja odpowiedzialna
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik 1
Załącznik 2
Wyniki głosowania26. Zaopiniowania zmiany granicy obszaru Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry PLH020017 - druk nr 1345/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik 1
Załącznik 2
Wyniki głosowania27. Zaopiniowania zmiany granicy obszaru Natura 2000 Dolina Widawy PLH020036 - druk nr 1346/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik 1
Załącznik 2
Wyniki głosowania28. Wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ulicach Legnickiej i Podwale - druk nr 1340/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna
Komisja Infrastruktury Komunalnej

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania29. Zmiany uchwały Nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadańz zakresu pomocy społecznej - druk nr 1307/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania30. Zmiany uchwały nr XXVI/598/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Teatrowi Muzycznemu "Capitol" we Wrocławiu - druk nr 1308/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna
Komisja Statutowa

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania31. Przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Wrocławia na lata 2014-2016” - druk nr 1318/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Załączniki:

Projekt uchwały
Załącznik
Wyniki głosowania32. Zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego nr IV w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. ks. Piotra Skargi 31 - druk nr 1319/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna
Komisja Edukacji i Młodzieży

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania33. Zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 51 dla Dzieci Słabosłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych przy ul. Nowodworskiej 70-82 - druk nr 1320/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna
Komisja Edukacji i Młodzieży

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania34. Utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Stare Miasto” - druk nr 1338/13

I czytanie


wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Wyniki głosowania35. Konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Stare Miasto” - druk nr 1339/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania36. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 1/121, 1/122 i 1/123 AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu - druk nr 1325/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania37. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 1/128, 1/118 i 1/119 AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu - druk nr 1326/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Załącznik
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania38. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 1/124 i 1/125 AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu - druk nr 1327/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania39. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 1/126 i 1/127 AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu - druk nr 1328/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania40. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 1/120 AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu - druk nr 1329/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania41. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mostu Pomorskiego i ulicy Księcia Witolda we Wrocławiu - druk nr 1330/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania42. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Grunwaldzkiego i ulicy Bujwida we Wrocławiu - druk nr 1331/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania43. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Giełdowej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu - druk nr 1332/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Załącznik
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania44. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tynieckiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu - druk nr 1333/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania45. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gądów Mały w rejonie ulic Jerzego Bajana i Eugeniusza Horbaczewskiego we Wrocławiu - druk nr 1334/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania46. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Suchej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu - druk nr 1335/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania47. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu - druk nr 1336/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania48. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Armii Krajowej i ulicy Borowskiej we Wrocławiu - druk nr 1337/13

wnioskodawca
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania49. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia - druk nr 1309/13

wnioskodawca
Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Jerzy Michalak
referuje
Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Jerzy Michalak
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna
Komisja Statutowa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania50. Zmiany uchwały nr XXXVI/831/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok - druk nr 1354/13

wnioskodawca
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia
referuje
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Małgorzata Zawada
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna
Komisja Rewizyjna

Załączniki:

Wyniki głosowania51. Zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - druk nr 1349/13

wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania52. Ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 1317/13

(dotyczy uchwał:
- nr VI/77/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego w rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu;
- Statuty Osiedli)


wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna
Komisja Statutowa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania53. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/1140/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołomi placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne - druk nr 1313/13

wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania54. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tęczowej i Zdrowej we Wrocławiu - druk nr 1314/13

wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania55. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Osiniec we Wrocławiu - druk nr 1315/13

wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania56. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1290/13

wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania57. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1298/13

wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania58. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1311/13

wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania59. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1316/13

wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania60. Rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia - druk nr 1299/13

wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania61. Rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia - druk nr 1310/13

wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania62. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego - druk nr 1296/13

wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania63. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - druk nr 1297/13

wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowaniaV. Przyjęcie protokołu sesji XLIX/13.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Wolne wnioski i oświadczenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane