W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad LXI sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 10 lipca 2014 r.

XML

Treść


Sala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu, godz. 12:00


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.


Wyniki głosowania 

III. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania

IV. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:


1. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 1640/14

wnioskodawca:
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
referuje:
Przewodnicząca Klubu Prawa i Sprawiedliwości - Mirosława Stachowiak - Różecka
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Statutowa

Załączniki:

Projekt uchwały2. Zmieniająca uchwałę Nr LIV/1563/10 Rady Miejskiej Wrocławiaw sprawie nadania statutu Zarządowi Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego - druk nr 1602/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej
komisja odpowiedzialna:
Komisja Infrastruktury Komunalnej

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania3. Zmieniająca uchwałę Nr LII/1310/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok - druk nr 1636/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania
 

4. Zmieniająca uchwałę Nr LII/1311/13 Rady Miejskiej Wrocławiaw sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 1637/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Wyniki głosowania5. Zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia,kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia - druk nr 1638/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania6. Zmieniająca uchwałę Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Wrocławiaw sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła, z których dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania - druk nr 1639/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania7. Zmieniająca uchwałę nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławiaw sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych - druk nr 1603/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania8. Zmieniająca uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławiaw sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej - druk nr 1604/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Sławomir Gonciarz
opiniują:
Klub Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej
komisja odpowiedzialna:
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania9. Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego - druk nr 1605/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania10. Zmieniająca uchwałę Nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wrocławiaw sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej - druk nr 1606/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania11. Zmieniająca uchwałę nr XLII/982/13 Rady Miejskiej Wrocławiaw sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości - druk nr 1607/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna:
Komisja Kultury i Nauki

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania12. Zmieniająca uchwałę nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławiaw sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław - druk nr 1608/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Infrastruktury Komunalnej

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania13. Zmiany uchwały Nr LIV/1571/10 Rady Miejskiej Wrocławiaz dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobu Komunalnego - druk nr 1614/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Infrastruktury Komunalnej

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania14. Zmieniająca uchwałę nr XLVII/1140/13 Rady Miejskiej Wrocławiaw sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne - druk nr 1609/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania15. Ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodówpublicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Wrocławia - druk nr 1610/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Edukacji i Młodzieży

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania16. Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wrocław - druk nr 1611/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Edukacji i Młodzieży

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
 

17. Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia - druk nr 1612/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Edukacji i Młodzieży

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania18. Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzaniaścieków w postaci wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych - druk nr 1613/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Prezes Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. - Zdzisław Olejczyk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Infrastruktury Komunalnej

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania19. Zatwierdzenia „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2015” - druk nr 1552/14

  II czytanie

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Załącznik
Wyniki głosowania20. Przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia - druk nr 1615/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
 


21. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow rejonie ulic Skwierzyńskiej i Jęczmiennej we Wrocławiu - druk nr 1616/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania

 

22. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow rejonie skrzyżowania alei Dębowej i ulicy Ślężnej - druk nr 1617/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania
 


23. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Księcia Witolda i Zyndrama z Maszkowic we Wrocławiu - druk nr 1618/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania
 


24. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ulicy Chłopskiej we Wrocławiu - druk nr 1619/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
 


25. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow rejonie ulic Poświęckiej i Krzyżanowickiej - druk nr 1620/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
 


26. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzegomskiej i Jaworskiej we Wrocławiu - druk nr 1621/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
 


27. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Placu Katedralnego i ulicy Św. Józefa we Wrocławiu - druk nr 1625/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania
 


28. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego:ul. Romualda Traugutta, ul. Podwale, ul. Dworcową, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Kazimierza Pułaskiego - druk nr 1628/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania
 


29. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lechitów we Wrocławiu - druk nr 1622/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania
 


30. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Dokerskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu - druk nr 1623/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania

 

31. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzegomskiej, Szwedzkiej i Hiszpańskiej we Wrocławiu - druk nr 1624/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania
 


32. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Trójkątnej we Wrocławiu - druk nr 1626/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania
 


33. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow rejonie ulic: Kominiarskiej, Jubilerskiej, Sułowskiej oraz Autostradowej Obwodnicy Wrocławia we Wrocławiu - druk nr 1627/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania
 


34. Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia - druk nr 1629/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Kultury i Nauki

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania35. Nadania nazwy placowi na terenie Wrocławia - druk nr 1577/14

(św. Jana Chrzciciela)

wnioskodawca:
Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Wanda Ziembicka - Has
referuje:
Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Wanda Ziembicka - Has
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Kultury i Nauki

 

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania
 


36. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 1641/14

(Primary Capital Sp. z o.o. – ul. H. Modrzejewskiej 2 /hotel „Monopol”/)

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Statutowej - Łukasz Wyszkowski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja ds. Osiedli, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Inicjatyw Gospodarczych

 

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
 


37. Ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 1632/14

(dotyczy uchwał:
- nr XVII/496/03 RMW w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka drogi wojewódzkiej i części zespołu urbanistycznego Toru Wyścigów Konnych w obrębie Partynice we Wrocławiu;
- nr XXV/558/12 RMW w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu).

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Statutowa

 

Załączniki:

Projekt uchwały
Załącznik
Załącznik
Wyniki głosowania
 


38. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” - druk nr 1630/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
 


39. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw - druk nr 1631/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
 


40. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - druk nr 1633/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
 


41. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiuna uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muchobór Wielki Przemysłowy 1 we Wrocławiu - druk nr 1642/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
 


42. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego - druk nr 1634/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
 

43. Rozpatrzenia skargi na Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A - druk nr 1635/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


V. Przyjęcie protokołu sesji LIX/14.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Wolne wnioski i oświadczenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane