W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad LXIV sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 16 października 2014 r.

XML

Treść

Porządek obrad
LXIV sesji
Rady Miejskiej Wrocławia
16 października 2014 roku, godz. 12:00

Sala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia dotycząca oświadczeń majątkowych radnych za 2013 rok.

IV. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy.

- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas

V. Informacje Prezydenta Wrocławia:
1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia za I półrocze 2014 roku;
2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wrocławia za I półrocze 2014 roku;
3) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia za I półrocze 2014 roku.
(Informacje zostały rozdane radnym na sesji w dniu 4 września 2014 roku)

- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- dyskusja


VI.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.
Informacja
Załącznik do Informacji

- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- dyskusja

VII. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:


1. Zmieniająca uchwałę Nr LII/1310/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok – druk nr 1741/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


2. Zmieniająca uchwałę Nr LII/1311/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 1742/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały
Załącznik nr 1 do projektu uchwały
Załącznik nr 1 do projektu uchwały
Załącznik nr 1 do projektu uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


3. Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego – druk nr 1743/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


4. Zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia – druk nr 1744/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały
Głosowanie nad wnioskiem o przeniesienie do II czytania
Wyniki głosowania


5. Zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Wrocławia druk nr 1745/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały
Głosowanie nad wnioskiem o przeniesienie do II czytania
Wyniki głosowania


6. Zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie Wrocławia – druk nr 1746/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały
Głosowanie nad wnioskiem o przeniesienie do II czytania
Wyniki głosowania


7. Zwolnień od podatku od nieruchomości w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programu EIT+ na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Wrocławia – druk nr 1747/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały
Głosowanie nad wnioskiem o przeniesienie do II czytania
Wyniki głosowania


8. Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis – druk nr 1748/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały
Głosowanie nad wnioskiem o przeniesienie do II czytania
Wyniki głosowania


9. Wystąpienia Gminy Wrocław ze spółki Data Techno Park Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością – druk nr 1733/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Wiceprezydent Wrocławia - Wojciech Adamski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


10. Wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na I piętrze budynku przy ul. Grochowej 26 we Wrocławiu – druk nr 1732/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


 11. Zaliczenia ulic we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych – druk nr 1734/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki –Wojciech Kaczkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


 12. Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego  – druk nr 1714/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


13. Przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2015” – druk nr 1715/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, pozostałe komisje Rady Miejskiej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały
Program
Wyniki głosowania


14. Określenia zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2015 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 1716/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki,
Komisja Sportu i Rekreacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


15. Zmieniająca uchwałę Nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław – druk nr 1731/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


16. Zmieniająca uchwałę Nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej - druk nr 1712/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


17. Zmieniająca uchwałę Nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – druk nr 1713/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


18. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Karola Skibińskiego i Krakowskiej we Wrocławiu – druk nr 1723/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały
Załącznik do projektu uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


19. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu – druk nr 1724/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


20. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wiejskiej, Jordanowskiej i ks. Jana Dzierżonia we Wrocławiu – druk nr 1725/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


21. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Niskich Łąkach i Żabiej Ścieżki we Wrocławiu – druk nr 1735/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


22. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Drobnera i Kładki Słodowej we Wrocławiu – druk nr 1736/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


23. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru położonego w rejonie ulic Karmelkowej i Kupieckiej  we Wrocławiu – druk nr 1719/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały
Załącznik do projektu uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


24. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru w rejonie ulic: Żelaznej, Icchaka Lejba Pereca i Grabiszyńskiej we Wrocławiu – druk nr 1720/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały
Załącznik do projektu uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


25. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulic Józefa Chełmońskiego i Juliusza Kossaka we Wrocławiu – druk nr 1721/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały
Załącznik do projektu uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


26. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej i Kazimierza Bartla we Wrocławiu - druk nr 1722/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały
Załącznik do projektu uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


27. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mostu Pomorskiego i ulicy Księcia Witolda we Wrocławiu - druk nr 1726/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały
Załącznik do projektu uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


28. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa we Wrocławiu - druk nr 1727/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


29. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Działdowskiej i Tczewskiej we Wrocławiu - druk nr 1728/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały
Załącznik do projektu uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


30. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Litewskiej i Tarasa Szewczenki we Wrocławiu - druk nr 1729/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały
Załącznik do projektu uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania31. Ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 1740/14
(dotyczy uchwał:
- nr XXXIX/556/97 RMW z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia;
- nr XIII/241/11 RMW z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zasad usytuowania we Wrocławiu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta).

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa

Projekt uchwały
Załącznik nr 1 do projektu uchwały
Załącznik nr 2 do projektu uchwały
Wyniki głosowania


32. Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 1730/14
(ul. Rodła, ul. ks. Bolesława Domańskiego, ul. Janiny Kłopockiej)

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


33. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 1706/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Statutowej - Łukasz Wyszkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja ds. Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Inicjatyw Gospodarczych

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


34. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 1707/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Statutowej - Łukasz Wyszkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja ds. Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Inicjatyw Gospodarczych

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


35. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 1708/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Statutowej - Łukasz Wyszkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja ds. Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Inicjatyw Gospodarczych

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


 36. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 1709/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Statutowej - Łukasz Wyszkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych,  Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja ds. Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Inicjatyw Gospodarczych

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


37. Wydania opinii o lokalizacji salonu gry bingo pieniężne na terenie Wrocławia - druk nr 1711/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Statutowej - Łukasz Wyszkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja ds. Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Inicjatyw Gospodarczych

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


38. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice Bartosza Barabasza – druk nr 1696/14

- wnioskodawca - Komisja ds. Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji ds. Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja ds. Osiedli

Projekt uchwały 
Wyniki głosowania


39. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołtaszyn Jędrzeja Kabarowskiego – druk nr 1717/14

- wnioskodawca - Komisja ds. Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji ds. Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja ds. Osiedli

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


40. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Wrocławia – druk nr 1710/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna – Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


41. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2014/2015 dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław – druk nr 1718/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna – Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


42. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 1739/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


43. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 1704/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


44. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 1703/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


45. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 1737/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


46. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – druk nr 1738/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


47. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gimnazjum Nr 4 – druk nr 1705/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
VIII. Przyjęcie protokołów sesji LXII/14 i LXIII/14.


IX. Interpelacje i zapytania.


X. Wolne wnioski i oświadczenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane