W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad LV sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 20 marca 2014 r.

XML

TreśćSala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu, godz. 12:00


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
III. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.


Sprawozdanie z wynagrodzeń nauczycieli


referuje:
Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski

IV. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia za 2013 rok.


referuje:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia - Tomasz Hanczarek

V. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:1. Wstąpienia kandydata z tej samej listy Magdaleny Izabeli Sosny na miejsce radnego Jerzego Michalaka - druk nr 1516/14

- ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA


wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Statutowa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


2. Zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 1455/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Statutowa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania


3. Zmieniająca uchwałę Nr LII/1310/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok - druk nr 1517/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


4. Zmieniająca uchwałę Nr LII/1311/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 1518/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Wyniki głosowania


5. Zmieniająca uchwałę Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła, z których dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobui trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania - druk nr 1463/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania


6. Uchylenia uchwały nr XXV/839/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2000 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Wrocław - druk nr 1506/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Statutowa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


7. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. św. Antoniego na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP - druk nr 1458/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


8. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2014 roku - druk nr 1508/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Wojciech Kaczkowski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna:
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


9. Przyjęcia „Gminnego programu wspierania osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych na lata 2014-2018” - druk nr 1507/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Załączniki:

Projekt uchwały
Załącznik
Wyniki głosowania


10. Nadania nowego brzmienia statutowi Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - druk nr 1515/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Statutowa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


11. Zmieniająca uchwałę Nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia - druk nr 1456/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


12. Zmiany nazwy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystanek Dobrej Nadziei” we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 181-187 oraz nadania nowego statutu tej jednostce - druk nr 1509/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Statutowa

Załączniki:

Projekt uchwały


13. Wyłączenia szkół: - druk nr

1) Wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Nowodworskiej 70-82 – druk nr 1465/14;

2) Wyłączenia szkoły z Elektronicznych Zakładów Naukowych przy ul. Braniborskiej 57 – druk nr 1466/14;

3) Wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej 29-33 – druk nr 1467/14;

4) Wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 25 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 – druk nr 1468/14;

5) Wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej 86 – druk nr 1469/14;

6) Wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 23 przy ul. J. Wł. Dawida 9-11 – druk nr 1470/14;

7) Wyłączenia szkoły z Lotniczych Zakładów Naukowych przy ul. Kiełczowskiej 43 – druk nr 1471/14;

8) Wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 – druk nr 1472/14;

9) Wyłączenia szkół z Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników 58 – druk nr 1473/14;

10) Wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Grabiszyńskiej 236 – druk nr 1474/14;

11) Wyłączenia szkół z Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 – druk nr 1475/14;

12) Wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych przy ul. Gen. J. Haukego-Bosaka 21 – druk nr 1476/14;

13) Wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Drukarskiej 50 – druk nr 1477/14;

14) Wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Adminstracyjnych przy ul. Worcella 3 – druk nr 1478/14;

15) Wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. ks. Piotra Skargi 31 – druk nr 1479/14


wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Edukacji i Młodzieży

Załączniki:

Projekty uchwał - plik w formacie .rar
Wyniki głosowania


14. Likwidacji szkół: - druk nr

1) Likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 przy ul. Worcella 3 - druk nr 1480/14;

2) Likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 przy ul. Drukarskiej 50 - druk nr 1481/14;

3) Likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 przy ul. Braniborskiej 57 - druk nr 1482/14;

4) Likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 przy ul. Gen. J. Haukego-Bosaka 21 - druk nr 1483/14;

5) Likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 przy ul. Gen. J. Haukego-Bosaka 21 - druk nr 1484/14;

6) Likwidacji Szkoły Policealnej nr 6 przy ul. Powstańców Śl. 210-218 - druk nr 1485/14;

7) Likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 przy ul. Powstańców Śl. 210-218 - druk nr 1486/14;

8) Likwidacji Szkoły Policealnej nr 8 przy ul. Grabiszyńskiej 236 - druk nr 1487/14;

9) Likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 8 przy ul. Grabiszyńskiej 236 - druk nr 1488/14;

10) Likwidacji Szkoły Policealnej nr 9 przy ul. Młodych Techników 58 - druk nr 1489/14;

11) Likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9 przy ul. Młodych Techników 58 - druk nr 1490/14;

12) Likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10 przy ul. Borowskiej 105 - druk nr 1491/14;

13) Likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 11 przy ul. Kiełczowskiej 43 - druk nr 1492/14;

14) Likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 12 przy ul. J. Wł. Dawida 9-11 - druk nr 1493/14;

15) Likwidacji Szkoły Policealnej nr 13 przy ul. Kamiennej 86 - druk nr 1494/14;

16) Likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 13 przy ul. Kamiennej 86 - druk nr 1495/14;

17) Likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 - druk nr 1496/14;

18) Likwidacji  Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 16 przy ul. Słubickiej 29-33 - druk nr 1497/14;

19) Likwidacji Szkoły Policealnej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowodworskiej 70-82 - druk nr 1498/14;

20) Likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego nr IV przy ul. ks. Piotra Skargi 31 - druk nr 1499/14;

21) Likwidacji Gimnazjum nr 51 dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Nowodworskiej 70-82 - druk nr 1500/14


wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Jarosław Delewski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Edukacji i Młodzieży

Załączniki:

Projekty uchwał - plik do pobrania w formacie .rar
Wyniki głosowania


15. Przekształcenia Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 1 we Wrocławiu przy ul. Dźwirzyńskiej 3 w Przedszkole nr 5 - druk nr 1501/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Edukacji i Młodzieży

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


16. Przekształcenia Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 2 we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 1 w Przedszkole nr 14 - druk nr 1502/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Edukacji i Młodzieży

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


17. Przekształcenia Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 3 we Wrocławiu przy ul. Wolskiej 9 w Przedszkole nr 15 - druk nr 1503/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Edukacji i Młodzieży

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


18. Nadania nazwy Zespołowi Szkół Integracyjnych we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 78/82 - druk nr 1504/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Edukacji i Młodzieży

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


19. Utworzenia przy ul. Skwerowej 14 przedszkola pod nazwą "Przedszkole nr 111 we Wrocławiu" oraz nadania statutu - druk nr 1505/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Edukacji i Młodzieży

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


20. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Litewskiej i Tarasa Szewczenki we Wrocławiu - druk nr 1460/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


21. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kolejowej, Tęczowej i Prostej we Wrocławiu - druk nr 1461/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


22. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Redyckiej i Lekcyjnej we Wrocławiu - druk nr 1462/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


23. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa we Wrocławiu - druk nr 1464/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Załącznik
Wyniki głosowania


24. Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia (Anyżowa, Hugona Kowarzyka) - druk nr 1510/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Kultury i Nauki

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


25. Zmieniająca uchwałę nr XLII/2923/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławi - druk nr 1511/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Kultury i Nauki

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


26. Zmieniająca uchwałę nr LIV/1598/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławi - druk nr 1513/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Kultury i Nauki

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


27. Zmieniająca okólnik nr 33 Zarządu Miejskiego miasta Wrocławia - druk nr 1512/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Kultury i Nauki

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


28. Zmieniająca uchwałę nr 1065 Miejskiej Rady Narodowej miasta Wrocławia (Jakuba Szeli) - druk nr 1416/14

wnioskodawca:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia - Maria Zawartko
referuje:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia - Maria Zawartko
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Kultury i Nauki

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


29. Nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia (ks. Jana Schneidera) - druk nr 1417/14

wnioskodawca:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia - Maria Zawartko
referuje:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia - Maria Zawartko
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Kultury i Nauki

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


30. Nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia (ks. Jana Schneidera) - druk nr 1418/14

wnioskodawca:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia - Maria Zawartko
referuje:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia - Maria Zawartko
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Kultury i Nauki

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


31. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia (Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o. – ul. Piłsudskiego 66 /Hotel „Polonia”/) - druk nr 1454/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Statutowej - Łukasz Wyszkowski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja ds. Osiedli, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Inicjatyw Gospodarczych

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


32. Ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 1514/14

(dotyczy uchwał:
- nr XXXVII/2437/05 RMW w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia;
- nr XXXII/741/12 RMW w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- nr XXXVI/823/12 RMW w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu;
- nr XXXVI/827/12 RMW w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu;
- nr XXXVI/829/12 RMW w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muchobór Wielki Kameralny we Wrocławiu;
- nr XXXVII/855/13 RMW w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Bolesława Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu)


wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Statutowa

Załączniki:

Projekt uchwały
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Wyniki głosowania


33. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Armii Krajowej i ulicy Borowskiej we Wrocławiu - druk nr 1451/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


34. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zygmunta Wróblewskiego i Adama Mickiewicza we Wrocławiu - druk nr 1450/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


35. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1457/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


36. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - druk nr 1453/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


37. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - druk nr 1519/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


38. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych - druk nr 1452/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
 


VI. Przyjęcie protokołu sesji LIII/14 i LIV/14.
VII. Interpelacje i zapytania.
VIII. Wolne wnioski i oświadczenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane