W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad LVIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 22 maja 2014 r.

XML

TreśćSala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu, godz. 12:00


 I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta. 
II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 

Wyniki głosowania
Wyniki głosowania po reasumpcji
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania

III.Informacje Prezydenta Wrocławia na temat: 


1. Zestawienia ilości decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych z urzędu oraz na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r.

2.  Informacja o wydanych decyzjach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego za okres od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r. 

3. Zestawienie wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą za okres od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r.


referuje:
Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak

4. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Wrocław


referuje:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Józefiak-Materna

IV. Dyskusja i głosowanie nad projektem stanowiska w sprawie jubileuszu 60. rocznicy śmierci profesora Ludwika Hirszfelda – druk nr 1574/14


wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa,  Prezydent Wrocławia

Projekt stanowiska
Wyniki głosowania

V. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1. Zmieniająca uchwałę Nr LII/1310/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok - druk nr 1572/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania2. Zmieniająca uchwałę Nr LII/1311/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 1573/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wyniki głosowania3. Zmieniająca uchwałę nr III/13/06 Rady Miejskiej Wrocławiaw sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia - druk nr 1578/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych, średnich i dużych przedsi ębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Wyniki głosowań4. Zmieniająca uchwałę nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości - druk nr 1564/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania5. Zmieniająca uchwałę nr XXXV/756/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości - druk nr 1565/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wyniki głosowania6. Zmieniająca uchwałę nr XIX/389/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym - druk nr 1566/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wyniki głosowania7. Współpracy Gminy Wrocław ze społecznością lokalną miasta Wilno - druk nr 1569/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą - Ewa Gołąb - Nowakowska
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania8. Określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne - druk nr 1554/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa - Andrzej Wąsik
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania9. Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego - druk nr 1567/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt Uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania10. Zmieniająca uchwałę nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2011 r.w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie - druk nr 1556/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania11. Ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym - druk nr 1568/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt Uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania12. Zmieniająca uchwałę nr VIII/137/11 Rady Miejskiej Wrocławiaw sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław - druk nr 1553/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Specjalnych - Ewa Przegoń
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna:
Komisja Edukacji i Młodzieży

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania13. Zatwierdzenia „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2015” - druk nr 1552/14

I czytanie

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Zalącznik nr 2
Wyniki głosowania14. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gałowskiej 12 we Wrocławiu - druk nr 1557/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Wyniki głosowania15. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojanowskiej, Daktylowej, Arachidowej i Piotrkowskiej we Wrocławiu - druk nr 1558/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrz i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania16. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ulic Komandorskiej, Sanockiej i Ślężnej we Wrocławiu - druk nr 1559/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Wyniki głosowania17. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kozanowskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu - druk nr 1560/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Wyniki głosowania18. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Żernickiej i Jerzmanowskiej we Wrocławiu - druk nr 1561/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania19. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centralnej części bulwaru Tadka Jasińskiego i ulicy Pawła Włodkowica we Wrocławiu - druk nr 1562/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Wyniki głosowania20. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego linią kolejową, ulicami: Mydlaną i Swojczycką oraz Kanałem Nawigacyjnym rzeki Odry we Wrocławiu - druk nr 1563/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania21. Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia (Czesława Miłosza, Laurowa) - druk nr 1542/14

wnioskodawca:
wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Kultury i Nauki

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania22. Nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia (św. o. Damiana de Veuster) - druk nr 1543/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Kultury i Nauki

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania23. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Powstańców Śląskich Marii Winowskiej - druk nr 1579/14

wnioskodawca:
Komisja ds. Osiedli
referuje:
Przewodniczący Komisji ds. Osiedli - Henryk Macała
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja ds. Osiedli

Załączniki:

Wyniki głosowania24. Uchylenia uchwały Rady Osiedla Osobowice - Rędzin - druk nr 1580/14

wnioskodawca:
Komisja Statutowa
referuje:
Przewodniczący Komisji Statutowej - Łukasz Wyszkowski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja ds. Osiedli, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Statutowa

Załączniki:

Wyniki głosowania25. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 1571/14

(dotyczy uchwały nr VI/67/11 RMW w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia)

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Statutowa

Załączniki:

Projekt obwieszczenia
Projekt uchwały
Wyniki głosowania26. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. św. Antoniego na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP - druk nr 1551/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania27. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. św. Antoniego na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP - druk nr 1549/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania28. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Armii Krajowej i ulicy Borowskiej we Wrocławiu - druk nr druk nr 1550/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
omisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania29. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1545/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania30. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - druk nr 1546/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania31. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych - druk nr 1555/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania32. Rozpatrzenia skargi na Prezesa Zarządu Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. - druk nr 1547/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania33. Rozpatrzenia skargi na Prezesa Zarządu Spółki Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. - druk nr 1570/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania34. Rozpatrzenia złożonego wniosku - druk nr 1548/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


CZĘŚĆ ZAMKNIĘTA


32. Przyznania tytułu ,,Civitate Wratislaviensi Donatus’’ - druk nr 1575/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

Głosowanie nad kandydaturą ks. Adama Drwięgi
Głosowanie nad kandydaturą Wandy Izdebskiej
Głosowanie nad kandydaturą prof. Romana Kołacza
Głosowanie nad kandydaturą Wojciecha Kazimierza Siwka
Głosowanie nad kandydaturą dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka
Głosowanie nad kandydaturą Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im.
Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego


33. Przyznania ,,NAGRODY WROCŁAWIA’’ - druk nr 1576/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

Przyznania ,,NAGRODY WROCŁAWIA’’ - druk nr 1576/14VI. Przyjęcie protokołu sesji LV/14 i LVI/14.
VII. Interpelacje i zapytania.
VIII. Wolne wnioski i oświadczenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane