W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XII dnia 4 lipca 2019 r., godz. 11:00

Porządek obrad
XII sesji Rady Miejskiej Wrocławia
4 lipca 2019 roku, godz. 11:00
Sala im. Ignacego Jana Paderewskiego
Sukiennice 9 we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok -
druk nr 327/19

        
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Sportu i Rekreacji,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych,
  Komisja do Spraw Polityki Senioralnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 327/19
Uzasadnienie druk nr 327/19
Wynik głosowania druk nr 327/19

A U T O P O P R A W K A do projektu nr 327/19 uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok
Załącznik nr 1 do autopoprawki
Załącznik nr 2 do autopoprawki
Załącznik nr 3 do autopoprawki
Załącznik nr 4 do autopoprawki
Załącznik nr 5 do autopoprawki
Załącznik nr 6 do autopoprawki
Załącznik nr 7 do autopoprawki

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr III/28/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 328/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Sportu i Rekreacji,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych,
  Komisja do Spraw Polityki Senioralnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 328/19
Uzasadnienie druk nr 328/19
Wynik głosowania druk nr 328/19

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia
oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian
w tym planie i ich zatwierdzania - druk nr 329/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 329/19
Uzasadnienie druk nr 329/19
Wynik głosowania druk nr 329/19

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/174/11 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków
oraz nadania jej statutu - druk nr 334/19

- wnioskodawca - Klub Radnych Sojusz dla Wrocławia
- referuje - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Bartłomiej Ciążyński
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 334/19
Wynik głosowania druk nr 334/19

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia Nr IV/48/19 w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2019 r. – druk nr 299/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wojciech Adamski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 299/19
Uzasadnienie druk nr 299/19
Wynik głosowania druk nr 299/19

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej - druk nr 330/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Sławomir Gonciarz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 330/19
Uzasadnienie druk nr 330/19
Wynik głosowania druk nr 330/19

7. Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego - druk nr 282/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Józefiak - Materna
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 282/19
Uzasadnienie druk nr 282/19
Wynik głosowania druk nr 282/19

8. Projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Wrocław ze społecznością lokalną miasta Batumi - druk nr 331/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą - Jan Wais
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 331/19
Wynik głosowania druk nr 331/19

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/842/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wrocław - druk nr 317/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 317/19
Uzasadnienie druk nr 317/19
Wynik głosowania druk nr 317/19

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXIII/1520/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia planu sieci
i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Wrocławia - druk nr 318/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 318/19
Uzasadnienie druk nr 318/19
Wynik głosowania druk nr 318/19

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXIII/1521/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Wrocławia - druk nr 319/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 319/19
Uzasadnienie druk nr 319/19
Wynik głosowania druk nr 319/19

12. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 z Elektronicznych Zakładów Naukowych przy ul. Braniborskiej 57 we Wrocławiu - druk nr 320/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 320/19
Uzasadnienie druk nr 320/19
Wynik głosowania druk nr 320/19

13. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 w Elektronicznych Zakładach Naukowych przy ul. Braniborskiej 57 we Wrocławiu - druk nr 321/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 321/19
Uzasadnienie druk nr 321/19
Wynik głosowania druk nr 321/19

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia - druk nr 325/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 325/19
Wynik głosowania druk nr 325/19

15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław - druk nr 326/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 326/19
Wynik głosowania druk nr 326/19

16. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Okólnej
we Wrocławiu - druk nr 298/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu - Elżbieta Urbanek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 298/19
Uzasadnienie druk nr 298/19
Wynik głosowania druk nr 298/19

17. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulic we Wrocławiu
- druk nr 300/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu - Elżbieta Urbanek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 300/19
Uzasadnienie druk nr 300/19
Wynik głosowania druk nr 300/19

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXIII/1514/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych alei Architektów we Wrocławiu - druk nr 301/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu - Elżbieta Urbanek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 301/19
Uzasadnienie druk nr 301/19
Wynik głosowania druk nr 301/19

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXIV/1646/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zaliczenia ulic we Wrocławiu
do kategorii dróg gminnych - druk nr 302/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu - Elżbieta Urbanek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 302/19
Uzasadnienie druk nr 302/19
Wynik głosowania druk nr 302/19

20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych we Wrocławiu - druk nr 303/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu - Elżbieta Urbanek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 303/19
Uzasadnienie druk nr 303/19
Wynik głosowania druk nr 303/19

21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Bernardyńskiej, Klemensa Janickiego i Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu - druk nr 296/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 296/19
Wynik głosowania druk nr 296/19

22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu zespołu urbanistycznego Centrum w rejonie ulicy gen. Romualda Traugutta we Wrocławiu - druk nr 316/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 316/19
Wynik głosowania druk nr 316/19

23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Lutyńskiej, Żarskiej i Lubskiej we Wrocławiu - druk nr 294/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 294/19
Uzasadnienie druk nr 294/19
Wynik głosowania druk nr 294/19

24. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Osi Inkubacji i ulicy Osinieckiej we Wrocławiu - druk nr 295/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 295/19
Uzasadnienie druk nr 295/19
Wynik głosowania druk nr 295/19

25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Szczecińskiej we Wrocławiu - druk nr 315/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 315/19
Uzasadnienie druk nr 315/19
Wynik głosowania druk nr 315/19

26. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu - druk nr 293/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 293/19
Uzasadnienie druk nr 293/19
Wynik głosowania druk nr 293/19

27. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piołunowej
i Jana Karola Chodkiewicza oraz rzeki Bystrzycy we Wrocławiu - druk nr 292/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 292/19
Uzasadnienie druk nr 292/19
Wynik głosowania druk nr 292/19

28. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sudeckiej
i Sztabowej we Wrocławiu - druk nr 313/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 313/18
Uzasadnienie druk nr 313/19
Wynik głosowania druk nr 313/19

29. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Sztabowej we Wrocławiu - druk nr 314/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 314/19
Uzasadnienie druk nr 314/19
Wynik głosowania druk nr 314/19

30. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 304/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 304/19
Uzasadnienie druk nr 304/19
Wynik głosowania druk nr 304/19

31. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 305/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 305/19
Uzasadnienie druk nr 305/19
Wynik głosowania druk nr 305/19

32. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 306/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 306/19
Uzasadnienie druk nr 306/19
Wynik głosowania druk nr 306/19

33. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 307/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 307/19
Uzasadnienie druk nr 307/19
Wynik głosowania druk nr 307/19

34. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/401/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom
na terenie Wrocławia - druk nr 308/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 308/19
Uzasadnienie druk nr 308/19
Wynik głosowania druk nr 308/19

35. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 309/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 309/19
Uzasadnienie druk nr 309/19
Wynik głosowania druk nr 309/19

36. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia - druk nr 310/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 310/19
Uzasadnienie druk nr 310/19
Wynik głosowania druk nr 310/19

37. Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich we Wrocławiu -
druk nr 311/19

I czytanie

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 311/19
Uzasadnienie druk nr 311/19
Wynik głosowania druk nr 311/19

38. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia w roku budżetowym 2020
pod nazwą „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2020” – druk nr 312/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Łukasz Medeksza
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Sportu i Rekreacji,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych,
  Komisja do Spraw Polityki Senioralnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 312/19
Uzasadnienie druk nr 312/19
Wynik głosowania druk nr 312/19

39. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/345/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Wrocławia” - druk nr 285/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Wojciech Kaczkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 285/19
Wynik głosowania druk nr 285/19

40. Projekt uchwały w sprawie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)” – druk nr 284/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Wojciech Kaczkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 284/19
Wynik głosowania druk nr 284/19

41. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające
na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania - druk nr 283/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Wojciech Kaczkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 283/19
Uzasadnienie druk nr 283/19
Wynik głosowania druk nr 283/19

42. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt - druk nr 297/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Wojciech Kaczkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 297/19
Uzasadnienie druk nr 297/19
Wynik głosowania druk nr 297/19

43. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice - druk nr 270/19

- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 270/19
Wynik głosowania druk nr 270/19

44. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Powstańców Śląskich
- druk nr 322/19


- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 322/19
Wynik głosowania druk nr 322/19

45. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Przedmieście Oławskie
- druk nr 323/19


- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 323/19
Wynik głosowania druk nr 323/19

46. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Lipa Piotrowska - druk nr 324/19

- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 324/19
Wynik głosowania druk nr 324/19

47. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 286B/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 286/19
Wynik głosowania druk nr 286/19

48. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego - druk nr 287/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 287/19
Wynik głosowania druk nr 287/19

49. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego - druk nr 288/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 288/19
Wynik głosowania druk nr 288/19

50. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu -
druk nr 289/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 289/19
Wynik głosowania druk nr 289/19

51. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu
- druk nr 290/19

I czytanie

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 290/19
Wynik głosowania druk nr 290/19

52. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie pozbawienia Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia - druk nr 291/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 291/19
Wynik głosowania druk nr 291/19

IV. Głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach:

1) Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków
oraz nadania jej statutu
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania

2) Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVI/281/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu postępowania
o udzielenie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania

3) Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LXIV/1643/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z podatku
od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia
w ramach programu pomocy de mini mis
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania

4) Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VII/72/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie metod ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania

5) Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania

6) Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Wrocławia
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania

V. Interpelacje i zapytania.

VI. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane