W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr LIX dnia 5 lipca 2018 r., godz. 11:00

Porządek obrad
LIX sesji Rady Miejskiej Wrocławia
5 lipca 2018 roku, godz. 11:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania

III. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. Zmieniająca uchwałę Nr XLIX/1169/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok – druk nr 1483/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1483/18
Uzasadnienie druk nr 1483/18
Wynik głosowania druk nr 1483/18

2. Zmieniająca uchwałę nr XLIX/1170/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 1484/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1484/18
Uzasadnienie druk nr 1484/18
Wynik głosowania druk nr 1484/18

3. Lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych – druk nr 1468/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,
  Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
 - komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 1468/18
Wynik głosowania druk nr 1468/18

4. „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.” – druk nr 1475/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1475/18
Uzasadnienie druk nr 1475/18
Załącznik druk nr 1475/18
Wynik głosowania druk nr 1475/18

5. Odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Wrocławia
– druk nr 1473/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,   
  Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
  Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały druk nr 1473/18
Uzasadnienie druk nr 1473/18
Wynik głosowania druk nr 1473/18

6. "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Wrocławia na lata 2018-2030" – druk nr 1469/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały druk nr 1469/18
Uzasadnienie druk nr 1469/18
Wynik głosowania druk nr 1469/18

7. „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia” – druk nr 1476/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,
  Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 1476/18
Uzasadnienie druk nr 1476/18
Wynik głosowania druk nr 1476/18

8. Zmieniająca uchwałę nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław – druk nr 1461/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
Projekt uchwały druk nr 1461/18
Wynik głosowania druk nr 1461/18

9. Zmieniająca uchwałę nr L/1185/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne – druk nr 1472/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 1472/18
Wynik głosowania druk nr 1472/18

10. Uchylenia nadania imienia Szkole Podstawowej nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu przy ul. Podwale 57
– druk nr 1471/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 1471/18
Uzasadnienie druk nr 1471/18
Wynik głosowania druk nr 1471/18

11. Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 we Wrocławiu przy ul. Kłodzkiej 40
– druk nr 1470/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 1470/18
Uzasadnienie druk nr 1470/18
Wynik głosowania druk nr 1470/18

12. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie linii kolejowej Wrocław Osobowice, ulicy Pełczyńskiej oraz AOW we Wrocławiu – druk nr 1477/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1477/18
Uzasadnienie druk nr 1477/18
Wynik głosowania druk nr 1477/18

13. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ernesta Maya, Tadeusza Brzozy i alei Architektów we Wrocławiu – druk nr 1478/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1478/18
Uzasadnienie druk nr 1478/18
Wynik głosowania druk nr 1478/18

14. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Swobodnej, Komandorskiej, Powstańców Śląskich we Wrocławiu – druk nr 1479/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1479/18
Uzasadnienie druk nr 1479/18
Wynik głosowania druk nr 1479/18

15. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wielkiej, Komandorskiej
i Trwałej we Wrocławiu – druk nr 1480/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1480/18
Uzasadnienie druk nr 1480/18
Wynik głosowania druk nr 1480/18

16. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świętokrzyskiej
we Wrocławiu – druk nr 1481/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1481/18
Uzasadnienie druk nr 1481/18
Wynik głosowania druk nr 1481/18

17. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Aleksandra Brücknera
we Wrocławiu – druk nr 1451/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1451/18
Uzasadnienie druk nr 1451/18
Wynik głosowania druk nr 1451/18

18. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rychtalskiej, Browarnej oraz linii kolejowej we Wrocławiu – druk nr 1452/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1452/18
Uzasadnienie druk nr 1452/18
Wynik głosowania druk nr 1452/18

19. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ceglanej, Miłoszyckiej
i Byczyńskiej we Wrocławiu – druk nr 1453/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1453/18
Uzasadnienie druk nr 1453/18
Wynik głosowania druk nr 1453/18

20. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Parkowej i Adama Mickiewicza we Wrocławiu – druk nr 1450/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1450/18
Uzasadnienie druk nr 1450/18
Wynik głosowania druk nr 1450/18

21. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia – druk nr 1454/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1454/18
Uzasadnienie druk nr 1454/18
Wynik głosowania druk nr 1454/18

22. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia – druk nr 1455/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1455/18
Uzasadnienie druk nr 1455/18
Wynik głosowania druk nr 1455/18

23. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia – druk nr 1457/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1457/18
Uzasadnienie druk nr 1457/18
Wynik głosowania druk nr 1457/18

24. Zmieniająca uchwałę nr XVII/316/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 1458/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1458/18
Uzasadnienie druk nr 1458/18
Wynik głosowania druk nr 1458/18

25. Zmieniająca uchwałę nr XLVIII/1189/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 1456/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1456/18
Uzasadnienie druk nr 1456/18
Wynik głosowania druk nr 1456/18

26. Zmiany przebiegu ulicy na terenie Wrocławia – druk nr 1459/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1459/18
Uzasadnienie druk nr 1459/18
Wynik głosowania druk nr 1459/18

27. Zmiany przebiegu ulicy na terenie Wrocławia – druk nr 1460/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1460/18
Uzasadnienie druk nr 1460/18
Wynik głosowania druk nr 1460/18

27A. Zmieniająca uchwałę nr XLVIII/1143/17 Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającą uchwałę XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej – druk nr 1495/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – Sławomir Gonciarz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 1495/18
Uzasadnienie druk nr 1495/18
Wynik głosowania druk nr 1495/18

28. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Wojszyce – druk nr 1474/18

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli – Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1474/18
Wynik głosowania druk nr 1474/18

28A. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Klecina - druk nr 1488/18

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli – Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1488/18
Wynik głosowania druk nr 1488/18

28B. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Klecina - druk nr 1489/18

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli – Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1489/18
Wynik głosowania druk nr 1489/18

28C. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Klecina - druk nr 1490/18

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli – Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1490/18
Wynik głosowania druk nr 1490/18

28D. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Powstańców Śląskich - druk nr 1491/18

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli – Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1491/18
Wynik głosowania druk nr 1491/18

28E. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Powstańców Śląskich - druk
nr 1492/18


- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli – Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1492/18
Wynik głosowania druk nr 1492/18

28F. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Lipa Piotrowska - druk nr 1493/18

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli – Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1493/18
Wynik głosowania druk nr 1493/18

28G. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Psie Pole- Zawidawie - druknr 1494/18

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli – Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1494/18
Wynik głosowania druk nr 1494/18

29. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1485/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1485/18
Wynik głosowania druk nr 1485/18

29A. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1486/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
  Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1486/18
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania druk nr 1486/18

29B. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1487/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
  Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1487/18
Wynik głosowania druk nr 1487/18

30. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ul. Wilhelma Roentgena we Wrocławiu – druk nr 1465/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1465/18
Wynik głosowania druk nr 1465/18

31. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu – druk nr 1463/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1463/18
Wynik głosowania druk nr 1463/18

32. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ul. Gwareckiej we Wrocławiu – druk nr 1466/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1466/18
Wynik głosowania druk nr 1466/18

33. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu polowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ul. Energetycznej we Wrocławiu – druk nr 1464/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1464/18
Wynik głosowania druk nr 1464/18

34. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ul. Przestrzennej we Wrocławiu – druk nr 1462/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1462/18
Wynik głosowania druk nr 1462/18

35. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ul. Komuny Paryskiej we Wrocławiu – druk nr 1467/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1467/18
Wynik głosowania druk nr 1467/18

36. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 1482/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1482/18
Wynik głosowania druk nr 1482/18

37. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu – druk nr 1447/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1447/18
Wynik głosowania druk nr 1447/18

38. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu – druk nr 1448/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1448/18
Wynik głosowania druk nr 1448/18

39. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego – druk nr 1446/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1446/18
Wynik głosowania druk nr 1446/18

IV. Interpelacje i zapytania.

V. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego