W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

VIII sesja Rady Miejskiej Wrocławia - 19 marca 2015 r.

Porządek obrad
VIII sesji
Rady Miejskiej Wrocławia
19 marca 2015 roku, godz. 12:00
Sala 200, Sukiennice 9
we WrocławiuI.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.


III.    Roczne sprawozdanie z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.

- referuje - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Stanisław Kosiarczyk

IV.    Informacje Prezydenta Wrocławia na temat:

1)   zestawienia ilości decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych z urzędu oraz na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2)   informacja o wydanych decyzjach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

3)   zestawienia wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą za okres od 1 stycznia 2014  r. do 31 grudnia 2014 r.

- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak

V.    Dyskusja i głosowanie nad projektem stanowiska w sprawie poparcia dla przebudowy wiaduktu kolejowego nad al. Boya-Żeleńskiego we Wrocławiu – druk nr 108/15

- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Krzysztof Szczerba
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Krzysztof Szczerba
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia

Projekt stanowiska

Wynik głosowania

VI.    Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:


1. Utworzenia na terenie Wrocławia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - druk nr 154/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


2. Zmieniająca uchwałę nr XXXVI/813/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – druk nr 155/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


3. Zmieniająca uchwałę Nr V/17/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok – druk nr 157/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


4. Zmieniająca uchwałę Nr V/18/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 158/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Wynik głosowania


 5. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia „Wrocław z wdzięcznością – Wratislavia grato animo”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia - druk nr 156/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Załącznik (przyjmowany projekt)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Wynik głosowania


 6. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław  w 2015 roku – druk nr 132/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej - Wojciech Kaczkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


 7. Zaopiniowania wniosku dotyczącego utworzenia ośrodka leczenia dzikich zwierząt – druk nr 159/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


8. Przystąpienia Gminy Wrocław do Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia Pisarzy (ICORN) – druk nr 133/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


9. Przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2015 - 2017 – druk nr 117/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Załącznik

Wynik głosowania


10. Ustalenia na terenie Wrocławia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży – druk nr 119/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,  Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały

Wynik głosowanie


11. Połączenia Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Przystanek Dobrej Nadziei” we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 181-187 z Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lekcyjnej 29 – druk nr 118/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


12. Ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w zakresie struktury filii – druk nr 134/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


 13. Zmieniająca uchwałę nr LV/1391/14 Rady Miejskiej Wrocławia  w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – druk nr 120/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


 14. Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego – druk nr 135/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Wynik glosowania


15. Wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. ks. Piotra Skargi 31 – druk nr 136/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja    Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Wynik głosowania


16. Wyłączenia szkoły z Lotniczych Zakładów Naukowych przy ul. Kiełczowskiej 43 – druk nr 137/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Wynik głosowania


17. Wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego przy ul. Borowskiej 105 – druk nr 138/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Wynik głosowania


18. Rozwiązania Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Chopina 9 b - druk nr 139/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Wynik głosowania


19. Rozwiązania Zespołu Szkół nr 25 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 - druk nr 140/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Wynik głosowania


 20. Likwidacji szkół:

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1) likwidacji Gimnazjum nr 8 przy ul. Roosevelta 15 - druk nr 141/15;

Projekt uchwały

Wynik głosowania


2) likwidacji Szkoły Podstawowej nr 48 dla Dzieci Słabosłyszących  przy ul. Chopina 9b - druk nr 142/15;

Projekt uchwały

Wynik glosowania


3) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr II przy ul. ks. Piotra Skargi 31 - druk nr 143/15;

Projekt uchwały

Wynik głosowania


4) likwidacji Szkoły Policealnej nr 10 przy ul. Borowskiej 105 - druk nr 144/15;

Projekt uchwały

Wynik głosowania


5) likwidacji Szkoły Policealnej nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 - druk nr 145/15;

Projekt uchwały

Wynik glosowana


6) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego nr XVI przy ul. Kiełczowskiej 43 - druk nr 146/15

Projekt uchwały

Wynik głosowania


21. Utworzenia Przedszkola nr 19 we Wrocławiu przy ul. Kutnowskiej 10 i nadania statutu - druk nr 148/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Załącznik

Wynik głosowania


22. Utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej i nadania statutu - druk nr 147/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Załącznik

Wynik głosowania


23. Zmieniająca uchwałę nr XLIX/1442/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu przy ul. Częstochowskiej i nadania statutu - druk nr 149/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Wynik głosowania


 24. Wyrażenia zgody na objęcie granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Wrocław - druk nr 106B/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Prezes Spółki pod firmą ARAW S.A. - Dariusz Ostrowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały

Wynik głosowania


 25. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Trawowej oraz linii kolejowej we Wrocławiu – druk nr 150/15


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik

Wynik głosowania


26. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  północnej części ulicy Gwizdanowskiej i rzeki Bystrzycy we Wrocławiu – druk nr 151/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Załącznik

Wynik głosowania


27. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gałowskiej 12 we Wrocławiu – druk nr 152/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


28. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Psie Pole w rejonie ulic Żmudzkiej  i Nowogródzkiej we Wrocławiu  – druk nr 153/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Załącznik

Wynik głosowania


29. Zmieniająca uchwałę nr LIV/1598/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 121/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


 30. Zmieniająca uchwałę nr XLIX/1226/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia – druk nr 122/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


31.  Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 123/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


 32. Nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia – druk nr 124/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


 33. Nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia – druk nr 125/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania34. Uchylenia uchwały Rady Osiedla Sołtysowice - druk nr 115/15


- wnioskodawca - Komisja Statutowa
- referuje - Wiceprzewodnicząca Komisji Statutowej - Agnieszka Kędzierska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


35. Ustanowienia zarządu tymczasowego Osiedla Osobowice-Rędzin – druk nr 131/15

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


36. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Powstańców Śląskich Pawła Marcina Szabli – druk nr 127/15

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


37. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Powstańców Śląskich Andrzeja Derkacza – druk nr 128/15

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


38. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Powstańców Śląskich Konrada Bogdana Kuryszko – druk nr 129/15

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


39. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Sołtysowice Romana Bojkiwa – druk nr 130/15

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


40. Ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 126A/15
(dotyczy uchwał:
- nr XLII/2923/05 RMW w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia;
- nr XXXV/1171/09 RMW w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nowego portu lotniczego we Wrocławiu)

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


41. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 114/15
(ul. H. Modrzejewskiej 2 /hotel Monopol/)

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


42. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Koszykarskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu – druk nr 97/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


43. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałami w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyn gry na terenie Wrocławia – druk nr 116A/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


 44. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu – druk nr 160/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


45. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 109/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


46. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego – druk nr 110/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


VII.    Przyjęcie protokołów sesji VI/15 i VII/15.
VIII.    Interpelacje i zapytania.
IX.    Wolne wnioski i oświadczenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego