W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl


Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl


Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XIV dnia 17 października 2019 r., godz. 11:00

Wersja strony w formacie XML
Porządek obrad
XIV sesji Rady Miejskiej Wrocławia
17 października 2019 roku, godz. 11:00
Sala im. Ignacego Jana Paderewskiego
Sukiennice 9 we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania

III. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Wynik głosowania

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia dotycząca oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok.

V. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz kierowników
i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy


- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas

VI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- dyskusja

VII. Informacje Prezydenta Wrocławia:

1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia za I półrocze 2019 roku;
2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wrocławia za I półrocze 2019 roku;
3) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia za I półrocze 2019 roku.


- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- dyskusja

VIII. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok
- druk nr 431/19

        
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja do Spraw Polityki Senioralnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 431/19
Uzasadnienie druk nr 431/19
Wynik głosowania druk nr 431/19

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr III/28/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 432/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja do Spraw Polityki Senioralnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 432/19
Uzasadnienie druk nr 432/19
Wynik głosowania druk nr 432/19

3. Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Wrocławia
za 2019 i 2020 rok - druk nr 430/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 430/19
Uzasadnienie druk nr 430/19
Wynik głosowania druk nr 430/19

4. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantki z Republiki Kazachstanu
- druk nr 389/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 389/19
Wynik głosowania druk nr 389/19

5. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu - druk nr 390/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,  
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 390/19
Wynik głosowania druk nr 390/19

6. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu - druk nr 391/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 391/19
Wynik głosowania druk nr 391/19

7. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu - druk nr 392/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, 
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 392/19
Wynik głosowania druk nr 392/19

8. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu - druk nr 393/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 393/19
Wynik głosowania druk nr 393/19

9. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Uzbekistanu - druk nr 394/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 394/19
Wynik głosowania druk nr 394/19

10. Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.”
- druk nr 388/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Bartłomiej Świerczewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 388/19
Uzasadnienie druk nr 388/19
Wynik głosowania druk nr 388/19

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wrocław pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu
na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu
zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich - druk nr 400/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Transportu - Paulina Tyniec-Piszcz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 400/19
Uzasadnienie druk nr 400/19
Wynik głosowania druk nr 400/19

12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej - druk nr 395/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Andrzej Mańkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 395/19
Uzasadnienie druk nr 395/19
Wynik głosowania druk nr 395/19

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/603/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław - druk nr 396/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Andrzej Mańkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 396/19
Uzasadnienie druk nr 396/19
Wynik głosowania druk nr 396/19

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej, Stefana Jaracza i Nowowiejskiej we Wrocławiu
- druk nr 398/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 398/19
Uzasadnienie druk nr 398/19
Wynik głosowania druk nr 398/19

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Wilanowskiej we Wrocławiu - druk nr 399/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 399/19
Uzasadnienie druk nr 399/19
Wynik głosowania druk nr 399/19

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie alei Jana Kochanowskiego i ulicy Fryderyka Chopina we Wrocławiu
- druk nr 418/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 418/19
Uzasadnienie druk nr 418/19
Wynik głosowania druk nr 418/19

17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie zachodniego odcinka ulicy Tęczowej we Wrocławiu - druk nr 419/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 419/19
Uzasadnienie druk nr 419/19
Wynik głosowania druk nr 419/19

18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Augustyna Kośnego i Jarnołtowskiej we Wrocławiu - druk nr 420/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 420/19
Uzasadnienie druk nr 420/19
Wynik głosowania druk nr 420/19

19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu - druk nr 415/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 415/19
Uzasadnienie druk nr 415/19
Wynik głosowania druk nr 415/19

20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu urbanistycznego Krzyki - Południe w obrębie Partynice we Wrocławiu - druk nr 416/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 416/19
Uzasadnienie druk nr 416/19
Wynik głosowania druk nr 416/19

21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maślic Małych we Wrocławiu - druk nr 417/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 417/19
Uzasadnienie druk nr 417/19
Wynik głosowania druk nr 417/19

22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla północno – zachodniej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu - druk nr 421/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 421/19
Uzasadnienie druk nr 421/19
Wynik głosowania druk nr 421/19

23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, Sztabową, Bernarda Pretficza i placem Powstańców Śląskich w części A we Wrocławiu
- druk nr 422/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 422/19
Uzasadnienie druk nr 422/19
Wynik głosowania druk nr 422/19

24. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Mostu Warszawskiego i al. Marcina Kromera we Wrocławiu - druk nr 423/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 423/19
Uzasadnienie druk nr 423/19
Załącznik druk nr 423/19
Wynik głosowania druk nr 423/19

25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Grabiszyńskiej i Mosiężnej we Wrocławiu - druk nr 424/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 424/19
Uzasadnienie druk nr 424/19
Załącznik druk nr 424/19
Wynik głosowania druk nr 424/19

26. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kwidzyńskiej
i stoczni rzecznej Zacisze we Wrocławiu - druk nr 425/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 425/19
Uzasadnienie druk nr 425/19
Załącznik druk nr 425/19
Wynik głosowania druk nr 425/19

27. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w rejonie ulic: Mikołaja Kopernika, Edwarda Dembowskiego, Tramwajowej
i Zygmunta Wróblewskiego we Wrocławiu
- druk nr 426/19 - wycofany


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 426/19
Uzasadnienie druk nr 426/19
Załącznik druk nr 426/19
Wynik głosowania druk nr 426/19 uwaga 1a
Wynik głosowania druk nr 426/19 uwaga 2a
Wynik głosowania druk nr 426/19 uwaga 2b
Wynik głosowania druk nr 426/19 wycofanie

28. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Niedźwiedziej
i Starogranicznej we Wrocławiu- druk nr 427/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 427/19
Uzasadnienie druk nr 427/19
Wynik głosowania druk nr 427/19

29. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łagiewnickiej
i biskupa Bernarda Bogedaina we Wrocławiu - druk nr 397/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 397/19
Uzasadnienie druk nr 397/19
Załącznik druk nr 397/19
Wynik głosowania druk nr 397/19

30. Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulic Marcelego Bacciarellego
i Bernarda Belotta Canaletta we Wrocławiu - druk nr 434/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 434/19
Wynik głosowania druk nr 434/19

31. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 402/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 402/19
Uzasadnienie druk nr 402/19
Wynik głosowania druk nr 402/19

32. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 403/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 403/19
Uzasadnienie druk nr 403/19
Wynik głosowania druk nr 403/19

33. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 404/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 404/19
Uzasadnienie druk nr 404/19
Wynik głosowania druk nr 404/19

34. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 405/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 405/19
Uzasadnienie druk nr 405/19
Wynik głosowania druk nr 405/19

35. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 406/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 406/19
Uzasadnienie druk nr 406/19
Wynik głosowania druk nr 406/19

36. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 407/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 407/19
Uzasadnienie druk nr 407/19
Wynik głosowania druk nr 407/19

37. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 408/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 408/19
Uzasadnienie druk nr 408/19
Wynik głosowania druk nr 408/19

38. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 409/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 409/19
Uzasadnienie druk nr 409/19
Wynik głosowania druk nr 409/19

39. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 410/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 410/19
Uzasadnienie druk nr 410/19
Wynik głosowania druk nr 410/19

40. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 411/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 411/19
Uzasadnienie druk nr 411/19
Wynik głosowania druk nr 411/19

41. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 412/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 412/19
Uzasadnienie druk nr 412/19
Wynik głosowania druk nr 412/19

42. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 413/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 413/19
Uzasadnienie druk nr 413/19
Wynik głosowania druk nr 413/19

43. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia - druk nr 414/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 414/19
Uzasadnienie druk nr 414/19
Wynik głosowania druk nr 414/19

44. Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich we Wrocławiu
- druk nr 311A/19
II czytanie

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 311A/19
Uzasadnienie druk nr 311A/19
Wynik głosowania druk nr 311A/19

45. Projekt stanowiska w sprawie alarmu klimatycznego - druk nr 429/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Katarzyna Szymczak-Pomianowska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 429/19
Wynik głosowania druk nr 429/19

46. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika - druk nr 378/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa - Agnieszka Rybczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 378/19

47. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Wrocławiu na kadencję 2020 - 2023
- druk nr 379/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa - Agnieszka Rybczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 379/19

 48. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej na kadencję 2020 - 2023
- druk nr 433/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa - Agnieszka Rybczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 433/19

49. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków na kadencję 2020 - 2023
- druk nr 380/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa - Agnieszka Rybczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 380/19

50. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia na kadencję 2020 - 2023
- druk nr 381/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa - Agnieszka Rybczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 381/19

50A. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Ołtaszyn - druk nr 435/19

- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 435/19
Wynik głosowania druk nr 435/19

50B. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Powstańców Śląskich
- druk nr 436/19


- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 436/19
Wynik głosowania druk nr 436/19

51. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pełczyńskiej, Kominiarskiej i Kminkowej we Wrocławiu - druk nr 401/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 401/19
Wynik głosowania druk nr 401/19

52. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 338/19
II czytanie

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 338/19
Wynik głosowania druk nr 338/19

53. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 382/19 - wycofany

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 382/19

54. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 383/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 383/19
Wynik głosowania druk nr 383/19

55. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia i Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego
- druk nr 384/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 384/19
Wynik głosowania druk nr 384/19

56. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu - druk nr 385/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 385/19
Wynik głosowania druk nr 385/19

57. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 107 we Wrocławiu im. Piotra Włostowica - druk nr 386/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 386/19
Wynik głosowania druk nr 386/19

58. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych - druk nr 428/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 428/19
Wynik głosowania druk nr 428/19

59. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia odnoszącej się do radnych Rady Miejskiej Wrocławia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów - druk nr 387A/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 387A/19
Wynik głosowania druk nr 387A/19

IX. Głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach:

1) Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVIII/369/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej
i Chińskiej we Wrocławiu
Wynik głosowania

2) Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XLVIII/1131/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
Wynik głosowania

X. Przyjęcie protokołu sesji nr XIII/19.

XI. Interpelacje i zapytania.

XII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane