W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr LVII dnia 21 czerwca 2018 r., godz. 11:00

Porządek obrad
LVII sesji Rady Miejskiej Wrocławia
21 czerwca 2018 roku, godz. 11:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania

III. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. Ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia w roku budżetowym 2019 pod nazwą „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2019” – druk nr 1437/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1437/18
Uzasadnienie druk nr 1437/18
Wynik głosowania druk nr 1437/18

2. Nadania statutu Zarządowi Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu – druk nr 1435/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
Projekt uchwały druk nr 1435/18
Uzasadnienie druk nr 1435/18
Wynik głosowania druk nr 1435/18

3.  Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Powstańców Śląskich
i Sztabowej
we Wrocławiu – druk nr 1439/18
    
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1439/18
Uzasadnienie druk nr 1439/18
Wynik głosowania druk nr 1439/18

4. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego
i Zamkowej
we Wrocławiu – druk nr 1440/18
    
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1440/18
Uzasadnienie druk nr 1440/18
Wynik głosowania druk nr 1440/18

5. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Międzyleskiej
i Gazowej we Wrocławiu – druk nr 1441/18

    
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1441/18
Uzasadnienie druk nr 1441/18
Wynik głosowania druk nr 1441/18

6. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lechitów i doliny Widawy we Wrocławiu – druk nr 1442/18
    
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1442/18
Uzasadnienie druk nr 1442/18
Wynik głosowania druk nr 1442/18

7. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ostrowskiego
i Klecińskiej we Wrocławiu – druk nr 1443/18

    
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1443/18
Uzasadnienie druk nr 1443/18
Wynik głosowania druk nr 1443/18

8. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gwiaździstej i Tadeusza Zielińskiego
we Wrocławiu - druk nr 1433/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1433/18
Uzasadnienie druk nr 1433/18
Wynik głosowania druk nr 1433/18

9. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po zachodniej stronie ulicy Tymiankowej i jej przedłużenia w kierunku północnym we Wrocławiu - druk nr 1434/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1434/18
Uzasadnienie druk nr 1434/18
Wynik głosowania druk nr 1434/18


10. Przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia - druk nr 1421/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Prezes Zarządu MPWiK S.A. Wrocław - Witold Ziomek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
Projekt uchwały druk nr 1421/18
Uzasadnienie druk nr 1421/18
Wynik głosowania druk nr 1421/18

11. Uchylenia nadania imienia Szkole Podstawowej nr 18 im. Bolesława Drobnera w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18
we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 26 - druk nr 1427/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 1427/18
Wynik głosowania druk nr 1427/18

12. Nadania statutu Szkole Podstawowej nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu przy ul. ks. Wincentego Kraińskiego 1
we Wrocławiu - druk nr 1426/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 1426/18
Wynik głosowania druk nr 1426/18

13. Nadania statutu Szkole Podstawowej nr 7 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu  przy al. Aleksandra Brücknera 12 we Wrocławiu - druk nr 1428/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 1428/18
Wynik głosowania druk nr 1428/18

14. Założeń i kierunków działań w zakresie polityki zdrowotnej w latach 2018-2021 – druk nr 1438/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały druk nr 1438/18
Wynik głosowania druk nr 1438/18

15. Zmieniająca uchwałę nr XLIV/1069/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki
i Rekreacji – druk nr 1436/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Sportu i Rekreacji
Projekt uchwały druk nr 1436/18
Wynik głosowania druk nr 1436/18

16. Skierowania do zaopiniowania przez rady osiedli projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych – druk nr 1444/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
  Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1444/18
Wynik głosowania druk nr 1444/18

17. Skierowania do zaopiniowania przez rady osiedli projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia – druk nr 1429/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
  Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1429/18
Wynik głosowania druk nr 1429/18

18. Skierowania do zaopiniowania przez rady osiedli projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia – druk nr 1430/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
  Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli 
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1430/18
Wynik głosowania druk nr 1430/18


19. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok – druk nr 1431/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1431/18
Wynik głosowania druk nr 1431/18

20. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok – druk nr 1432/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1432/18
Wynik głosowania druk nr 1432/18

21. Zmieniająca uchwałę nr X/182/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad wynajmu pracowni
do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz określenia trybu wyłaniania najemców tych pracowni
– druk nr 1424/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1424/18
Uzasadnienie druk nr 1424/18
Wynik głosowania druk nr 1424/18

22. Zmieniająca uchwałę nr XLII/982/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości – druk nr 1425/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1425/18
Uzasadnienie druk nr 1425/18
Wynik głosowania druk nr 1425/18

23. Nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia – druk nr 1384/18
       I CZYTANIE
- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Michał Piechel
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Michał Piechel
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1384/18
Wynik głosowania druk nr 1384/18

24. Nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia – druk nr 1385/18 - punkt wycofany z porządku obrad
- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Michał Piechel
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Michał Piechel
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1385/18

25.  Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 1417/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1417/18
Wynik głosowania druk nr 1417/18

26. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 1418/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1418/18
Wynik głosowania druk nr 1418/18

27. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 1419/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1419/18
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania druk nr 1419/18

28. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 1420/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1420/18
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania druk nr 1420/18

29. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego – druk nr 1422/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1422/18
Wynik głosowania druk nr 1422/18

30. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego – druk nr 1423/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1423/18
Wynik głosowania druk nr 1423/18

IV. Głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach ogłoszenia tekstu jednolitego:

1)  uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania

2)  uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania

V. Przyjęcie protokołu sesji LV/18.

VI. Interpelacje i zapytania.

VII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego