W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia zachęca do skorzystania z systemu ostrzegania i informowania mieszkańców o zagrożeniach. Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa można otrzymywać SMS-em, mailem lub poprzez aplikacje BLISKO (https://rejestracja.sisms.pl/rejestracja/nadawca/1b8a8fed/Centrum-Zarządzdzania-Kryzysowego--Wrocław)


Sekretariat

54-429 Wrocław
ul. Strzegomska 148
II piętro, pok. 205
tel. +48 71 777 95 01
faks +48  71 777 95 29, 777 95 39
e-mail: wbz@um.wroc.pl 

Dyrektor Wydziału: Wojciech Adamski

Zastępca Dyrektora Wydziału: Bartłomiej Bajak


Struktura

Centrum Zarządzania Kryzysowego

I piętro, pok. 104
tel. +48  71 777 96 11
faks +48 71 777 96 61
(https://bip.um.wroc.pl/contents/content/100/3226)

  • Dyżurni Centrum Zarządzania Kryzysowego
   tel. +48 71 770 22 22
   faks +48 71 770 23 97
  • Sekcja ds. Wrocławskiego Węzła Wodnego i Ochrony Przeciwpowodziowej Wrocławia
   Kierownik Sekcji: Jerzy Weraksa
   II piętro, pok. 103
   tel. +48 71 777 96 15

Dział Bezpieczeństwa i Obronności

Kierownik: Agata Bukowska
parter, pok. 11
tel. +48 71 777 95 12

Dział Obrony Cywilnej

Kierownik: Anna Doniecka-Sagan
II piętro, pok. 214
tel. +48 71 777 95 40

Dział Ochrony Przeciwpożarowej

Kierownik: Lech Kucharski
parter, pok. nr 16
tel. +48  71 777 95 60
tel. kom. 734 402 371

Dział Bezpieczeństwa Drogowego

tel. +48 71 777 95 60
faks +48 71 777 95 59

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania z zakresu:

 1. identyfikacji zagrożeń naturalnych i technicznych na terenie Miasta oraz tworzenia programów zapobiegających ich występowaniu;
 2. realizacji zadań z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
 3. organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 4. obsługi i organizacji prac Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także koordynowania wprowadzanych ustaleń oraz przygotowywania stosownej dokumentacji z posiedzeń;
 5. prowadzenia stałego dyżuru w celu zapewnienia wymiany informacji o zagrożeniach na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 6. przyjmowania i delegowania lub realizacji zgłoszeń od mieszkańców, służb, inspekcji i straży w zakresie zagrożeń występujących na terenie Wrocławia;
 7. zarządzania Systemem Wykrywania Zagrożeń i Alarmowania, Systemem Wczesnego Ostrzegania w zakresie monitorowania i alarmowania;
 8. koordynacji działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych; 
 9. realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności;
 10. zarządzania przedsięwzięciami reagowania kryzysowego i obrony cywilnej realizowanych przez podmioty gospodarcze, instytucje publiczne i inne organizacje działające na terenie Miasta;
 11. organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem systemu monitoringu prewencyjnego Wrocławia;
 12. organizacji i prowadzenia spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej;
 13. planowania operacyjnego i realizacji zadań obronnych ujętych w planie operacyjnym funkcjonowania Wrocławia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 14. spraw dotyczących powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej między innymi: kwalifikacji wojskowej, świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności, planów i programów zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych, szkoleń obronnych, treningów związanych z doręczaniem kart powołania; 
 15. przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy Prawo o zgromadzeniach;
 16. udostępniania pl. Wolności oraz dróg wewnętrznych: Rynku, pl. Solnego wraz z drogą wewnętrzną (strona wschodnia i północna), ulic Kuźniczej (od ul. Kotlarskiej do pl. Uniwersyteckiego), Oławskiej (od Rynku do ul. Kazimierza Wielkiego), Świdnickiej (od Rynku do pl. Teatralnego), Sukiennic, Przejścia Garncarskiego, Przejścia Żelaźniczego, skweru u zbiegu ulic Szewskiej i Wita Stwosza (z wyjątkiem części będącej drogą gminną) na organizację imprez plenerowych, według zasad określonych odrębnym zarządzeniem;
 17. zatwierdzania regulaminów strzelnic;
 18. zarządzania magazynami interwencyjnymi i budowlami ochronnymi w zakresie działania Wydziału i na cele zarządzania kryzysowego;
 19. współpracy i nadzoru w przedmiocie swojego działania z jednostkami organizacyjnymi;
 20. współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego;
 21. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 22. kontroli realizacji i przestrzegania przepisów ppoż. w Urzędzie;
 23. prowadzenia postępowań o ustalenie kosztów związanych z czynnościami, o których mowa w art. 50a oraz w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 24. wyłaniania podmiotu świadczącego usługi usuwania i przechowywania pojazdów zgodnie z art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; oraz obsługi umowy z wykonawcą usług;
 25. wyłaniania podmiotu świadczącego usługi usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających.

Akcja kurierska (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/100/3228)

Roczne Plany Działania Szefa Obrony Cywilnej Wrocławia w zakresie Obrony Cywilnej (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/25691/roczne-plany-dzialania-szefa-obrony-cywilnej-wroclawia-miasta-na-prawach-powiatu-w-zakresie-obrony-cywilnej)

System monitoringu prewencyjnego Wrocławia (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/44487/monitoring)

Procedury realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dostępne są w zakładce Poradnik Klienta (https://bip.um.wroc.pl/cases/search?keyword=&case=&category_id=-1&unit_id=17)

Rejestry prowadzone w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/156/rejestry-ewidencje-i-archiwa#wbz)

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Dyżurni Centrum Zarządzania Kryzysowego pracują całodobowo 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego