W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zagrożenia

Pod pojęciem zagrożenie należy rozumieć zakres zdarzeń, wywołanych celowo lub losowych, które wywierają negatywny wpływ na funkcjonowanie politycznych i gospodarczych struktur państwa, na warunki bytowania ludności oraz stan środowiska naturalnego.

Analiza sytuacji w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska  w okresie pokoju wskazuje na nieuchronność  zdarzeń wywołanych zarówno siłami natury jak również powodowanych awariami i katastrofami technicznymi. Z tego też względu umownie zagrożenia można podzielić na katastrofy naturalne i techniczne.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (DZ.U. z dnia 22 maja 2002 r.) wprowadza następujące definicje dotyczące zagrożeń:
„Art. 3.

 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  1) klęsce żywiołowej - rozumie się przez to katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem,
   2) katastrofie naturalnej - rozumie się przez to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu,
   3) awarii technicznej - rozumie się przez to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.
 2. Katastrofą naturalną lub awarią techniczną może być również zdarzenie wywołane działaniem terrorystycznym.”

Podział zagrożeń:

I. KATASTROFY NATURALNE

 1. Powodzie
 2. Huragany i silne wiatry
 3. Susza
 4. Trzęsienia ziemi
 5. Anomalie pogodowe
 6. Wyładowania atmosferyczne
 7. Epidemie
 8. Plagi zwierzęce

II. KATASTROFY TECHNICZNE

 1. Pożary
 2. Awarie chemiczne
 3. Komunikacyjne
 4. Budowlane
 5. Awarie urządzeń infrastruktury technicznej

III. AKTY TERRORU

IV. ZAKŁÓCENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego