W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Interpretacje podatkowe

XML

Aby uzyskać Interpretację prawa podatkowego należy złożyć odpowiedni wniosek. 

Opis związanej z tym procedury zamieszczony jest na stronie Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8579/interpretacja-przepisow-prawa-podatkowego-w-indywidualnej-sprawie)

Interpretacja z dnia 13.08.2014 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w sprawie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli zwolnienia od podatku w świetle art. 81 ustawy o systemie oświaty, wynajętych przez spółkę pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem na przygotowanie posiłków dla uczniów.

Interpretacja z dnia 17.07.2014 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w sprawie zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli zwolnienia nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Interpretacja z dnia 11.06.2014 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w sprawie zastosowania stawki podatku od nieruchomości do opodatkowania lokalu mieszkalnego zajętego w części na prowadzenie działalności gospodarczej i służącego równocześnie celom mieszkaniowym.

Interpretacja z dnia 22.05.2014 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w sprawie stosowania stawek w podatku od nieruchomości od części budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przeznaczonych na garaże indywidualne i wielostanowiskowe, w zależności od ich formy prawnej.

Interpretacja z dnia 05.05.2014 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w sprawie korzystania z wyłączenia od opłaty skarbowej składania dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego.

Interpretacja z dnia 14.02.2014 r.

Interpretacja w przedmiocie stanowiska wnioskodawcy:  Zarządca nieruchomości sprawujący zarząd częścią wspólną ustanowiony bądź powołany zgodnie z treścią art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi we własnym imieniu a jedynie w imieniu reprezentującej Wspólnoty Mieszkaniowej.  Zarządca nieruchomości nie jest płatnikiem ani podatnikiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Zarządca nieruchomości jest inkasentem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Interpretacja z dnia 21.03.2014 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w sprawie ustalenia podatnika podatku od nieruchomości w świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Interpretacja z dnia 18.11.2013 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntu wydzierżawionego odpłatnie Szkole przez Gminę Wrocław na czas prowadzonej przez Szkołę inwestycji pod nazwą „Budowa nowego budynku ..."

Interpretacja z dnia 22.10.2013 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu w sprawie sposobu wypełniania deklaracji na podatek od nieruchomości w sytuacji, gdy Instytut prowadzi działalność gospodarczą.

Interpretacja z dnia 10.09.2013 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w sprawie określenia podatnika podatku od nieruchomości od przyłącza teletechnicznego posadowionego na terenie Spółdzielni oraz sieci energetycznych stanowiących własność dzierżawców gruntu.

Interpretacja z dnia 3.09.2013 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w następujących sprawach:  czy obowiązek uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obciąża Zarządców nieruchomości, zważywszy, że pomiędzy właścicielami nieruchomości lokalowych mieszkalnych jak i użytkowych położonych w zabudowanych budynkami wielkolokalowymi nie istnieje żaden stosunek prawny, czy można zatem na tej podstawie uznać Zarządców Nieruchomości płatnikami bądź poborcami opłaty?  czy można obciążać Zarządców Nieruchomości obowiązkiem uiszczania opłat obciążających właścicieli nieruchomości lokalowych mieszkalnych jak i użytkowych gdy Zarządcy Nieruchomości są uprawnieni jedynie do zarządzania częścią wspólną nieruchomości, nie mają podstaw prawnych do pozyskiwania danych dotyczących specyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej, ilości osób zatrudnianych? ewentualnie  na jakich zasadach Zarządcy mogą te obciążenia przenieść na właścicieli nieruchomości lokalowych?

Interpretacja z dnia 3.09.2013 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w następujących sprawach:  czy wnioskodawca (zarządca sprawujący zarząd nieruchomością wspólną na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali) będzie podatnikiem w rozumieniu Ordynacji podatkowej, tj. podmiotem zobowiązanym do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od lokali mieszkalnych i niemieszkalnych będących własnością lokali w budynkach wielolokalowych. w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pyt. 1  
- jak ustalić sposób obliczania opłaty w odniesieniu do poszczególnych lokali, w tym, jak wypełnić deklaracje w zakresie danych mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty?
- jak skonstruować system poboru od właścicieli lokali kwot odpowiadających opłatom uiszczanym za poszczególne lokale?

Interpretacja z dnia 3.09.2013 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w następujących sprawach: czy jako członek zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej będę podatnikiem w rozumieniu Ordynacji podatkowej, tj. podmiotem zobowiązanym do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lokali mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących odrębną własność? w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pyt. 1
- jak ustalić sposób obliczania opłaty w odniesieniu do poszczególnych lokali, w tym, jak wypełnić deklaracje w zakresie danych mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty?
- jak skonstruować system poboru od właścicieli lokali kwot odpowiadających opłatom uiszczanym za poszczególne lokale?

Interpretacja z dnia 3.09.2013 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w następujących sprawach: czy wnioskodawca (zarządca sprawujący zarząd nieruchomością wspólną na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali) będzie podatnikiem w rozumieniu Ordynacji podatkowej, tj. podmiotem zobowiązanym do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od lokali mieszkalnych i niemieszkalnych będących własnością lokali w budynkach wielolokalowych.  w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pyt. 1
- jak ustalić sposób obliczania opłaty w odniesieniu do poszczególnych lokali, w ty, jak wypełnić deklaracje w zakresie danych mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty?
- jak skonstruować system poboru od właścicieli lokali kwot odpowiadających opłatom uiszczanym za poszczególne lokale?

Interpretacja z dnia 3.09.2013 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w następujących sprawach: czy wnioskodawca (spółdzielnia mieszkaniowa) będzie podatnikiem w rozumieniu Ordynacji podatkowej, tj. podmiotem zobowiązanym do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w zasobach spółdzielczych?  w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pyt. 1
- jak ustalić sposób obliczania opłaty w odniesieniu do poszczególnych lokali, w tym, jak wypełnić deklaracje w zakresie danych mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty?
 jak skonstruować system poboru od właścicieli lokali kwot odpowiadających opłatom uiszczanym za poszczególne lokale;

Interpretacja z dnia 3.09.2013 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w następujących sprawach: czy jako członek zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej będę podatnikiem w rozumieniu Ordynacji podatkowej, tj. podmiotem zobowiązanym do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lokali mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących odrębną własność? w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pyt. 1
- jak ustalić sposób obliczania opłaty w odniesieniu do poszczególnych lokali, w tym, jak wypełnić deklaracje w zakresie danych mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty?
- jak skonstruować system poboru od właścicieli lokali kwot odpowiadających opłatom uiszczanym za poszczególne lokale?

Interpretacja z dnia 3.09.2013 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w następujących sprawach: czy jako członek zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej będę podatnikiem w rozumieniu Ordynacji podatkowej, tj. podmiotem zobowiązanym do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lokali mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących odrębną własność? w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pyt. 1
- jak ustalić sposób obliczania opłaty w odniesieniu do poszczególnych lokali, w tym, jak wypełnić deklaracje w zakresie danych mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty?
- jak skonstruować system poboru od właścicieli lokali kwot odpowiadających opłatom uiszczanym za poszczególne lokale?

Interpretacja z dnia 3.09.2013 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w następujących sprawach: czy wnioskodawca (zarządca sprawujący zarząd nieruchomością wspólną na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali) będzie podatnikiem w rozumieniu Ordynacji podatkowej, tj. podmiotem zobowiązanym do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od lokali mieszkalnych i niemieszkalnych będących własnością lokali w budynkach wielolokalowych. w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pyt. 1
- jak ustalić sposób obliczania opłaty w odniesieniu do poszczególnych lokali, w ty, jak wypełnić deklaracje w zakresie danych mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty?
- jak skonstruować system poboru od właścicieli lokali kwot odpowiadających opłatom uiszczanym za poszczególne lokale?

Interpretacja z dnia 8.08.2013 r.

Interpretacja dot. wyjaśnienia w sprawie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości przez organizacje pożytku publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 u.p.o.l.

Interpretacja z dnia 2.08.2013 r.

Interpretacja dot. możliwości zastosowania do opodatkowania  lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku niemieszkalnym, stawki podatkowej przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a  u.p.o.l. tj. dla budynków lub ich części mieszkalnych.

Interpretacja z dnia 16.07.2013 r.

Interpretacja dot. stanowiska organu podatkowego w  sprawie zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Interpretacja z dnia 23.08.2013 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w następujących sprawach: czy wnioskodawca – spółdzielnia mieszkaniowa – będzie podatnikiem w rozumieniu Ordynacji podatkowej, tj. podmiotem zobowiązanym do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lokali mieszkalnych i niemieszklanych w zasobach spółdzielczych? w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pyt nr.1
- jak ustalić sposób obliczania opłaty w odniesieniu do poszczególnych lokali, w tym jak wypełnić deklaracje w zakresie danych  mających wpływa na ustalenie wysokości opłaty?
- jak skonstruować system poboru od lokatorów kwot odpowiadających opłatom uiszczanym za poszczególne lokale?

Interpretacja z dnia 25.07.2013 r.

Interpretacja dot. stanowiska organu podatkowego w sprawie:   określenia na kim ciąży obowiązek podatkowy  od obiektu budowlanego  usytuowanego na gruncie użytkownika wieczystego, określenia czy stacja transformatorowa w świetle uregulowań ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powinna być kwalifikowana do budynków czy budowli.

Interpretacja z dnia 23.04.2013 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w sytuacji, gdy leasingowana przyczepa bądź naczepa wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 8 pkt 5 i pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie jest wykorzystywana wyłącznie do działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego.

Interpretacja z dnia 22.01.2013 r.

Interpretacja dotycząca stanowiska organu podatkowego w następujących sprawach: kiedy uznaje się iż, budowle stanowiące własność przedsiębiorcy, będące w złym stanie technicznym  nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wg art. 1a ust.1 pkt 3  u.p.o.l., kiedy uznaje się iż, budynek użytkowy należący do przedsiębiorcy, nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej  ze względów technicznych, wg art.1a ust.1 pkt 3 u.p.o.l., kiedy specjalistyczne urządzenia techniczne  i instalacje usytuowane wewnątrz budynków produkcyjnych  stanowią budowle  w rozumieniu art. 1a ust.1 pkt 2 u.p.o.l., czy budowla ziemna stanowiąca groblę może korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art.7 ust. 1 pkt 9 u.p.o.l., kiedy  budynek przychodni może zostać opodatkowany wg stawki właściwej dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, kiedy wiaty winny być opodatkowane jako budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie art.2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l..