W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Podatek rolny - złożenie informacji (osoby fizyczne)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat
Informacja

Treść

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Wrocławia.


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: 

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej  4
  sala obsługi nr 3, stanowiska nr 16, 17, 18
 • COP 
  ul. Kotlarska 41
  sala obsługi - parter

Informacje:
Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Zgodnie z art. 165 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  – postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.


Informacje dotyczące pełnomocnictw (w tym aktualne druki/formularze) udzielanych w sprawach podatkowych.

Informacje szczegółowe dotyczące podatku rolnego (przedmiot opodatkowania, terminy, obowiązek podatkowy itp.)


Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I 
  poniedziałek - piątek  8:00 – 15:15
 • COP
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:15


Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 • rejestracja w systemie kolejkowym w siedzibie COP lub COM
 • rejestracja wizyty przez internet na stronie Rezerwacji wizyt


Opłaty
:

 • złożenie informacji - bez opłat
 • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17,00 zł 

  Opłatę skarbową można uiścić bezgotówkowo:
 • na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895  
 • za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Płatniczej Wrocławia (PLIP)

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Złożenie informacji od ręki. 

 • Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.
  UWAGA!
  Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.


W późniejszym etapie postępowania - załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Art. 139 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia reprezentowanego przez Wydział Podatków i Opłat w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna:


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • akt notarialny lub umowę dzierżawy lub umowę zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub postanowienie Sądu,
 • dla gruntów nabytych przed dniem 30.06.2019 r.:
 • formularz IR-1 – informacja o gruntach,
 • formularz IR-1/A - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o nieruchomościach rolnych,
 • formularz IR-1/B - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu


- dla gruntów nabytych po dniu 30.06.2019 r.:

 • formularz IR-1 (od 1 lipca 2019 r.) – informacja o gruntach,
 • formularz ZIR-1 - załącznik do informacji o gruntach, dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • formularz ZIR-2 - załącznik do informacji o gruntach, dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • formularz ZIR-3 - załącznik do informacji o gruntach, dane pozostałych podatników

W przypadku nabycia budynków lub lasu dodatkowo należy złożyć:

 • formularz Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - opis procedury dotyczącej podatku od nieruchomości dostępny jest w zakładce Poradnik Klienta
 • formularz Informacji o lasach wraz z załącznikami - opis procedury dotyczącej podatku leśnego dostępny jest w zakładce Poradnik Klienta.

Załączniki

IR-1 doc, 95 kB
IR-1A doc, 52 kB
IR-1B doc, 81 kB
IR - 1 rtf, 485 kB
ZIR - 1 rtf, 317 kB
ZIR - 2 rtf, 302 kB
ZIR - 3 rtf, 100 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane