W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Podatek rolny - złożenie informacji (osoby fizyczne)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat
Informacja

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Wrocławia.


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej  4 (wejście od ul. W. Bogusławskiego 8,10, sala s4),
 • COP 
  ul. Kotlarska 41
  sala obsługi - parter.

Informacje: Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego (https://bip.um.wroc.pl/artykul/221/3205/wydzial-podatkow-i-oplat)

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Zgodnie z art. 165 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  – postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

Informacje dotyczące pełnomocnictw, w tym aktualne druki/formularze, udzielanych w sprawach podatkowych (https://bip.um.wroc.pl/artykul/327/27337/pelnomocnictwa-w-sprawach-podatkowych)

Zgłoszenie zmiany danych osobowych lub adresowych (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/5936/zmiana-danych-osobowych-lub-adresowych-klienta)

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I, ul. G. Zapolskiej 4 (wejście od ul. W. Bogusławskiego 8,10, sala s4)
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:15,
 • COP, ul. Kotlarska 41
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 17:15.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 • rejestracja w systemie kolejkowym w siedzibie COP lub COM I,
 • rejestracja wizyty przez internet na stronie Rezerwacji wizyt (https://bez-kolejki.um.wroc.pl)

Opłaty:

 • złożenie informacji - bez opłat,
 • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić bezgotówkowo:

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Złożenie informacji od ręki. 

 • Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.

UWAGA!
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

W późniejszym etapie postępowania - załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Art. 139 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia reprezentowanego przez Wydział Podatków i Opłat, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna:

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • akt notarialny lub umowę dzierżawy lub umowę zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub postanowienie Sądu,

dla gruntów nabytych przed dniem 30.06.2019 r.:

 • formularz IR-1 – informacja o gruntach,
 • formularz IR-1/A - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o nieruchomościach rolnych,
 • formularz IR-1/B - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu;

dla gruntów nabytych po dniu 30.06.2019 r.:

 • formularz IR-1 (od 1 lipca 2019 r.) – informacja o gruntach,
 • formularz ZIR-1 - załącznik do informacji o gruntach, dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • formularz ZIR-2 - załącznik do informacji o gruntach, dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
 • formularz ZIR-3 - załącznik do informacji o gruntach, dane pozostałych podatników.

W przypadku nabycia budynków lub lasu dodatkowo należy złożyć:

 • formularz Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - opis procedury dotyczącej podatku od nieruchomości dostępny jest w zakładce Poradnik Klienta (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8849/podatek-od-nieruchomosci-zlozenie-informacji-in-1-osoby-fizyczne)
 • formularz Informacji o lasach wraz z załącznikami - opis procedury dotyczącej podatku leśnego dostępny jest w zakładce Poradnik Klienta (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8847/podatek-lesny-zlozenie-informacji-osoby-fizyczne)

Załączniki

IR - 1 rtf, 485 kB
ZIR - 1 rtf, 317 kB
ZIR - 2 rtf, 302 kB
ZIR - 3 rtf, 100 kB
IR-1A doc, 52 kB
IR-1B doc, 81 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego