W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Podatek od nieruchomości - złożenie informacji IN-1 (osoby fizyczne)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat
Informacja

Treść

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Wrocławia.


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  sala obsługi nr 3, stanowiska nr 16, 17, 18
 • COP
  ul. Kotlarska 41
  sala obsługi - parter


Informacje:

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Zgodnie z art. 165 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

Informacje dotyczące pełnomocnictw (w tym aktualne druki/formularze) udzielanych w sprawach podatkowych.
 

Informacje szczegółowe dotyczące podatku od nieruchomości (przedmiot opodatkowania, terminy, obowiązek podatkowy itp.) 


Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:15
 • COP
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:15

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 • rejestracja w systemie kolejkowym w siedzibie COP lub COM I
 • rejestracja wizyty przez internet na stronie Rezerwacji wizyt


Opłaty:

 • złożenie informacji - bez opłat
 • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17,00 zł


Opłatę skarbową można uiścić bezgotówkowo:


Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym
 • rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
  Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Prezydent w drodze decyzji.

W późniejszym etapie postępowania- załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy (art. 139 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia reprezentowanego przez Wydział Podatków i Opłat w terminie 14 dni od daty otrzymania.
Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
 • Ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • akt notarialny lub postanowienie sądu o przysądzeniu własności, lub umowę dzierżawy gruntu, lub umowę najmu lokalu użytkowego lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub umowa kupna – sprzedaży kiosku 
 • formularz IN-1 - informacja o nieruchomościach
 • formularz IN-1/A - informacja o nieruchomościach część uzupełniająca dane o zwolnieniach

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane