W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Podatek od nieruchomości - złożenie informacji IN-1 (osoby fizyczne)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat
Informacja

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Wrocławia.


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4 (wejście od ul. W. Bogusławskiego 8,10, sala s4),
 • COP
  ul. Kotlarska 41
  sala obsługi - parter.

Informacje:
Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego (https://bip.um.wroc.pl/artykul/221/3205/wydzial-podatkow-i-oplat#frl)

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Zgodnie z art. 165 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

Informacje dotyczące pełnomocnictw, w tym aktualne druki/formularze, udzielanych w sprawach podatkowych (https://bip.um.wroc.pl/artykul/327/27337/pelnomocnictwa-w-sprawach-podatkowych)

Zgłoszenie zmiany danych osobowych lub adresowych (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/5936/zmiana-danych-osobowych-lub-adresowych-klienta)

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I, ul. G. Zapolskiej 4 (wejście od ul. W. Bogusławskiego 8,10, sala s4)
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:15,
 • COP, ul. Kotlarska 41
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 17:15.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 • rejestracja w systemie kolejkowym w siedzibie COP lub COM I,
 • rejestracja wizyty przez Internet na stronie Rezerwacji wizyt (https://bez-kolejki.um.wroc.pl/).

Opłaty:

 • złożenie informacji - bez opłat,
 • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić bezgotówkowo:

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym
 • rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
  Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Prezydent Wrocławia w drodze decyzji.

W późniejszym etapie postępowania - załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy (art. 139 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia reprezentowanego przez Wydział Podatków i Opłat, w terminie 14 dni od daty otrzymania.
Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • Ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • akt notarialny lub postanowienie sądu o przysądzeniu własności, lub umowę dzierżawy gruntu, lub umowę najmu lokalu użytkowego lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub umowa kupna – sprzedaży kiosku,
 • formularz IN-1 - informacja o nieruchomościach,
 • formularz IN-1/A - informacja o nieruchomościach część uzupełniająca dane o zwolnieniach.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego