W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat
Informacja

Informujemy, że w związku z koniecznością reorganizacji pracy urzędu od dnia 16 marca 2022 r. obsługa klientów w zakresie podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) odbywać się będzie tymczasowo wyłącznie w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-17.15.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COM I
  ul. Gabrieli Zapolskiej 4
  sala obsługi nr 3, stanowiska nr 16, 17, 18  (UWAGA: od 16 marca 2022 r. stanowiska są nieczynne do odwołania)
 • COP
  ul. Kotlarska 41
  sala obsługi - parter,
 • Wydział Podatków i Opłat
  ul. W. Bogusławskiego 8, 10,
  50-031 Wrocław


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Każdy zainteresowany

Informacje dotyczące pełnomocnictw (w tym aktualne druki/formularze) udzielanych w sprawach podatkowych.

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:15,
 • COP
  poniedziałek - piątek 8:00 – 17:15,
 • Wydział Podatków i Opłat
  poniedziałek - piątek 7:45 – 15:45.

Zarezerwuj wizytę online (https://bez-kolejki.um.wroc.pl)

Opłaty:

 • 40 zł – od każdego zapytania, za każdy opisany stan faktyczny
  (jeżeli we wniosku znajdują się opisy trzech stanów faktycznych i związane z nimi trzy zapytania opłata wynosi 120 zł),
 • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.

Opłaty można uiścić:

 • na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A.:
  - opłata za wniosek: nr 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452,
  - opłata skarbowa: nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

3 miesiące od daty złożenia wniosku. Uchybienie terminowi powoduje uznanie stanowiska Strony jako prawidłowego.

Tryb odwoławczy:

Na wydaną przez organ podatkowy interpretację na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia.

Podstawa prawna:

Dział II, Rozdział 1a Ordynacji podatkowej –  art. 14a do art. 14s.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, który powinien zawierać: 
  - wyczerpujący opis zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
  - stanowisko Strony w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
  - oświadczenie (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania), że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej,
 • dowód uiszczenia opłaty.


Uwaga

Brak jednego z elementów powoduje wydanie postanowienia o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia – na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego