W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Podatki, opłaty

Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat

Informacja

W związku ze stanem epidemii OBSŁUGA KLIENTÓW odbywa się w godz. od 8.00 do 15.15 w COM-ach, w COP i w USC. NIECZYNNY nadal jest punkt przy al. Karkonoskiej. Obsługa klientów w sprawach rejestracji pojazdów, praw jazdy,  meldunkowych, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej w COM I i COM II  odbywa się do godz. 17.15. W sobotę 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COM I
  ul. Gabrieli Zapolskiej 4
  sala obsługi nr 3, stanowiska nr 16, 17, 18
 • COP
  ul. Kotlarska 41
  sala obsługi - parter
 • Wydział Podatków i Opłat
  ul. W. Bogusławskiego 8, 10,
  50-031 Wrocław

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Każdy zainteresowany

Informacje dotyczące pełnomocnictw (w tym aktualne druki/formularze) udzielanych w sprawach podatkowych.

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:15
 • COP
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:15
 • Wydział Podatków i Opłat
  poniedziałek - piątek 7:45 – 15:45


Opłaty:

 • 40,00 zł – od każdego zapytania,  za każdy opisany stan faktyczny
  (jeżeli we wniosku znajdują się opisy trzech stanów faktycznych i związane z nimi trzy zapytania opłata wynosi 120,00 zł)
 • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii -17.00zł

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.

Opłaty można uiścić:

 • na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A.
  - opłata za wniosek: nr 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452
  - opłata skarbowa: nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 • w Punktach Obsługi Bankowej


Termin i sposób załatwienia sprawy:

3 miesiące od daty złożenia wniosku. Uchybienie terminowi powoduje uznanie stanowiska Strony jako prawidłowego.

Tryb odwoławczy:
Na wydaną przez organ podatkowy interpretację na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia.

Podstawa prawna:
Dział II, Rozdział 1a Ordynacji podatkowej –  art. 14a do art. 14s.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, który powinien zawierać: 
  - wyczerpujący opis zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
  - stanowisko Strony w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
  - oświadczenie (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania), że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej
 • dowód uiszczenia opłaty


Uwaga

Brak jednego z elementów powoduje wydanie postanowienia o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia – na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane