W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Interpretacje podatkowe

XML

Aby uzyskać Interpretację prawa podatkowego należy złożyć odpowiedni wniosek. 

Opis związanej z tym procedury zamieszczony jest na stronie Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8579/interpretacja-przepisow-prawa-podatkowego-w-indywidualnej-sprawie)

Interpretacja z dnia 10.03.2020 r.

Interpretacja dot. zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów stanowiących własność kościelnej osoby prawnej, niezajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej ani nieużywanych na cele niemieszkalne, na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347).

Interpretacja z dnia 17.02.2020 r.

Interpretacja podatkowa dot. zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach: budowli stanowiących tory kolejowe i inne elementy infrastruktury kolejowej wchodzące w skład bocznicy kolejowej, udostępnianej kolejowym przewoźnikom oraz całej działki ewidencyjnej, na której znajdują się elementy infrastruktury kolejowej, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpi ich faktyczne udostępnienie licencjonowanym przewoźnikom kolejowym.

Interpretacja z dnia 13.01.2020 r.

Interpretacja podatkowa dot. korzystania z wakacji podatkowych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) przez nowo wybudowany budynek w sytuacji nabycia go przez podmiot, który go nie wybudował.

Interpretacja z dnia 11.12.2019 r.

Interpretacja z dnia 11.12.2019 r. dot. uiszczania opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa składanego w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego.

Interpretacja z dnia 5.11.2019 r.

Interpretacja  z dnia 5.11.2019 r., dot. określenia podatnika w podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy na gruncie wieczystego użytkownika dzierżawca wybudował budowlę - myjnię samochodową dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton;

Interpretacja z dnia 24.10.2019 r.

Interpretacja z dnia 24.10.2019 r., dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: budowli stanowiących tory kolejowe i inne elementy infrastruktury kolejowej wchodzące w skład bocznicy kolejowej, udostępnianej kolejowym przewoźnikom oraz działki ewidencyjnej, na której znajdują się elementy infrastruktury kolejowej

Interpretacja z dnia 30.09.2019 r.

Interpretacja z dnia 30.09.2019 r., dot. obowiązku opodatkowania budowli i urządzeń budowlanych usytuowanych na terenie posesji zajmowanej przez firmę

Interpretacja z dnia 3.07.2019 r.

Interpretacja dotyczy zastosowania stawki podatku od nieruchomości dla gruntów oraz obowiązku podatkowego od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w odniesieniu do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który wykonuje zadania i jest jednostką organizacyjną publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371 z późn. zm.).

Interpretacja z dnia 13.06.2019 r.

Interpretacja podatkowa dot. zastosowania stawki podatku od nieruchomości określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, przewidzianej dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające świadczeń w odniesieniu do domu opieki.

Interpretacja z dnia 27.03.2019 r.

Interpretacja podatkowa dot. zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych do lokali użytkowych, których właścicielem jest Spółdzielnia i które są przedmiotem najmu podmiotom prowadzącym punkt opieki nad dziećmi.

Interpretacja z dnia 4.03.2019 r.

Interpretacja podatkowa dot. istnienia obowiązku podatkowego w podatku rolnym, w sytuacji, gdy rozpoczęta zostanie produkcja roślin ogrodowych na działce rolnej o powierzchni 3000 m2 , nabytej na współwłasność.

Interpretacja z dnia 7.12.2018 r.

Interpretacja podatkowa dot. zastosowania właściwej stawki podatku od nieruchomości do opodatkowania garażu usytuowanego w budynku mieszkalnym, prawnie wyodrębnionego, stanowiącego własność przedsiębiorcy a następnie po rozpoczęciu sprzedaży udziałów współwłasność w częściach ułamkowych a także zastosowania właściwej stawki podatkowej do opodatkowania gruntu pod tymże budynkiem mieszkalnym.

Interpretacja z dnia 22.10.2018 r.

Interpretacja podatkowa dot.: 1) uznania, iż wobec niewydania nieruchomości przez dzierżawcę i braku prowadzenia na tej nieruchomości działalności gospodarczej, nie należy wobec niej stosować stawki jak za działalność gospodarczą; 2) uznania, iż obiekty budowlane usytuowane na działce, w związku z częściowym zniszczeniem dachów nie są budynkami wg prawa budowlanego, a więc nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Interpretacja z dnia 26.07.2018 r.

Interpretacja podatkowa dot. potwierdzenia czy wynajem, na krótkie okresy w zależności od czasu trwania imprezy, dla gości i pracowników uczelni miejsc noclegowych w pokojach gościnnych należących do uczelni, należy traktować jako działalność gospodarczą.

Interpretacja z dnia 5.07.2018 r.

Interpretacja podatkowa dot. kwalifikacji obiektu budowlanego – otwartego garażu usytuowanego na poziomie zerowym budynku magazynowego - jako przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości.

Interpretacja z dnia 5.06.2018 r.

Interpretacja podatkowa dot. potwierdzenia zwolnienia od 1 stycznia 2017 r. od podatku od nieruchomości, na mocy przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:

Interpretacja z dnia 16.04.2018 r.

Interpretacja dot.określenia terminu i zakresu dokonania zmiany w podstawie opodatkowania budynku w związku z jego przebudową polegającą m.in. na rozbiórce części budynku oraz określenia terminu zwiększenia podstawy opodatkowania budynku po jego przebudowie oraz terminu zwiększenia wartości przebudowanych budowli w ramach tej inwestycji.

Interpretacja z dnia 21.02.2018 r.

Interpretacja dot. uznania za kondygnację tzw. tarasu technicznego usytuowanego na dachu budynku mieszczącego centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne i zaliczania powierzchni tego pomieszczenia do powierzchni użytkowej budynku oraz zaliczania do powierzchni użytkowej budynku powierzchni pomieszczeń posiadających drzwi i podłogę  usytuowanych...

Interpretacja z dnia 9.01.2018 r.

Interpretacja dot. potwierdzenia, iż zdarzeniem powodującym ustanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od działek gruntu stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, jest przekazanie ich inwestorowi zastępczemu prezydenta miasta, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej.

Interpretacja z dnia 8.12.2017 r.

Interpretacja dot. korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli bocznicy kolejowej oraz gruntów stanowiących całe działki ewidencyjne na mocy art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Interpretacja z dnia 23.10.2017 r.

Interpretacja dot. nie uznawania za działalność gospodarczą udostępniania wyłącznie pracownikom i studentom uczelni, za niewielka odpłatnością, wjazdu na teren parkingów należących do tejże uczelni.

Interpretacja z dnia 26.06.2017 r.

Interpretacja dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektu budowlanego - blaszanego garażu, będącego w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Interpretacja z dnia 03.01.2017 r.

Interpretacja dot. zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.), wobec budynku stanowiącego własność spółki, który zostanie wynajęty innemu podmiotowi na prowadzenie w nim działalności oświatowej polegającej na prowadzeniu przedszkola i szkoły podstawowej.

Interpretacja z dnia 14.09.2016 r.

Interpretacja dot. podatku od nieruchomości: 1) w zakresie zastosowania pojęcia „względów technicznych„ do nieczynnego komina, pozostającego nadal w ewidencji środków trwałych spółki; 2) opodatkowania wewnątrzzakładowej sieci światłowodów służących do przesyłu sygnału optycznego Internetu, usytuowanej wewnątrz budynków i wobec sieci usytuowanej na zewnątrz budynków; 3) zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wobec bocznicy kolejowej usytuowanej na terenie należącym do spółki, będącym w jej użytkowaniu wieczystym.