W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Interpretacje podatkowe

XML

Lead

Aby uzyskać Interpretację prawa podatkowego należy złożyć odpowiedni wniosek. 

Opis związanej z tym procedury zamieszczony jest na stronie Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8579/interpretacja-przepisow-prawa-podatkowego-w-indywidualnej-sprawie)

Interpretacja z dnia 08.10.2021 r.

Interpretacja w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków na podstawie uchwały nr XIII/316/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 września 2019 r., zmienionej uchwałą nr XXXI/789/20 z dnia 20 listopada 2020 r., w związku z planowanym wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. 

Interpretacja z dnia 28.07.2021 r.

Interpretacja w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków na podstawie uchwały nr XIII/316/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 września 2019 r., zmienionej uchwałą nr XXXI/789/20 z dnia 20 listopada 2020 r., w związku z planowanym wykonaniem instalacji fotowoltaicznej.

Interpretacja z dnia 02.07.2021 r.

Interpretacja dot. gruntów, na których posadowiony jest parking osiedlowy służący tylko i wyłącznie mieszkańcom będących członkami spółdzielni mieszkaniowej, który jest opodatkowany stawką podatkową jak dla gruntów pozostałych, w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Interpretacja z dnia 08.04.2021 r.

Interpretacja w sprawie obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa przekazanego do sądu wraz z aktami postępowania egzekucyjnego w sprawie rozpoznania skargi na czynności komornika sądowego.

Interpretacja z dnia 05.05.2021 r.

Interpretacja w sprawie określenia płatnika podatku od nieruchomości za nieruchomość, będącą własnością spółki, którą włada na podstawie umowy użyczenia z jednostką budżetową, działającą w imieniu Gminy Wrocław. 

Interpretacja z dnia 17.12.2020 r.

Interpretacja dot. określenia podmiotu, który jest podatnikiem podatku od nieruchomości za nieruchomości będące w trwałym zarządzie i oddane w posiadanie zależne.

Interpretacja z dnia 7.10.2020 r.

Interpretacja dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli - pomostów pływających na terenie przystani. Wyrokiem z dnia 20 maja 2021 r., sygn. akt I Sa/Wr 690/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił interpretację indywidualną Prezydenta Wrocławia z dnia 7 października 2020 r., sygn. WPO-DNT.310.6.2020.MBW, w przedmiocie podatku od nieruchomości dotyczącym pomostów pływających na terenie przystani.

Interpretacja z dnia 27.11.2020 r.

Interpretacja dot. zwolnienia gruntów i budynków wchodzących w skład bocznic kolejowych, stanowiących infrastrukturę kolejową, które udostępniane są licencjonowanym przewoźnikom kolejowym na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Interpretacja z dnia 5.10.2020 r.

Interpretacja z dnia 5.10.2020 r., dot. zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIII/316/19 z dnia 5 września 2019 r., dotyczącego budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej.

Interpretacja z dnia 12.08.2020 r.

Interpretacja dot. zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIII/316/19 z dnia 5 września 2019 r., dotyczącego budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej.

Interpretacja z dnia 13.08.2020 r.

Interpretacja podatkowa dot. zwolnienia od podatku od nieruchomości fundacji, która prowadzi niepubliczną szkołę podstawową oraz punkt przedszkolny w budynku wynajmowanym od osób prywatnych.

Interpretacja z dnia 13.08.2020 r.

Interpretacja z dnia 13.08.2020 r., dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości starego, zrujnowanego budynku wyłączonego z użytkowania, wobec którego wydano pozwolenie na budowę, ale w którym prace budowlane nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Interpretacja z dnia 23.07.2020 r.

Interpretacja dot. zasadności opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchni zajętej przez aparaty samoinkasujące, umieszczone na ścianach ciągów komunikacyjnych w budynkach.

Interpretacja z dnia 5.06.2020 r.

Interpretacja dot. potwierdzenia możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIII/316/19 z dnia 5 września 2019 r., budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, gdy tylko część budynku jest zajęta na prowadzenie wielkopowierzchniowej działalności handlowej.

Interpretacja z dnia 19.05.2020 r.

Interpretacja podatkowa dot. potwierdzenia możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIII/316/19 z dnia 5 września 2019 r., budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej wówczas, gdy tylko część budynku jest zajęta na prowadzenie działalności handlowej wielkopowierzchniowej.

Interpretacja z dnia 14.05.2020 r.

Interpretacja podatkowa dot. potwierdzenia czy cała powierzchnia użytkowa budynku będzie podlegała zwolnieniu od podatku na mocy uchwały RMW Nr XIII/316/19 z dnia 5 września 2019 r., jako niezwiązana  z prowadzeniem wielkopowierzchniowej działalności handlowej w budynku, do którego podłączona zostanie sprawna instalacja fotowoltaiczna,...

Interpretacja z dnia 29.04.2020 r.

Interpretacja podatkowa, dot. potwierdzenia czy panele fotowoltaiczne udostępniane na rzecz klientów w formie leasingu, najmu, dzierżawy bądź umów podobnych, instalowane na budynkach, stanowią budowlę w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Interpretacja z dnia 16.04.2020 r.

Interpretacja podatkowa dot. kwalifikacji dla potrzeb podatku od nieruchomości obiektu budowlanego wybudowanego jako budynek parkingowo-handlowy a następnie nadbudowanego kondygnacją, na której usytuowany zostanie parking, w której przegrody budowlane nie będą posiadały pełnych ścian, jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Interpretacja z dnia 10.03.2020 r.

Interpretacja dot. zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów stanowiących własność kościelnej osoby prawnej, niezajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej ani nieużywanych na cele niemieszkalne, na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347).

Interpretacja z dnia 17.02.2020 r.

Interpretacja podatkowa dot. zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach: budowli stanowiących tory kolejowe i inne elementy infrastruktury kolejowej wchodzące w skład bocznicy kolejowej, udostępnianej kolejowym przewoźnikom oraz całej działki ewidencyjnej, na której znajdują się elementy infrastruktury kolejowej, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpi ich faktyczne udostępnienie licencjonowanym przewoźnikom kolejowym.

Interpretacja z dnia 13.01.2020 r.

Interpretacja podatkowa dot. korzystania z wakacji podatkowych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) przez nowo wybudowany budynek w sytuacji nabycia go przez podmiot, który go nie wybudował.

Interpretacja z dnia 11.12.2019 r.

Interpretacja z dnia 11.12.2019 r. dot. uiszczania opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa składanego w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego.

Interpretacja z dnia 5.11.2019 r.

Interpretacja  z dnia 5.11.2019 r., dot. określenia podatnika w podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy na gruncie wieczystego użytkownika dzierżawca wybudował budowlę - myjnię samochodową dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton;

Interpretacja z dnia 24.10.2019 r.

Interpretacja z dnia 24.10.2019 r., dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: budowli stanowiących tory kolejowe i inne elementy infrastruktury kolejowej wchodzące w skład bocznicy kolejowej, udostępnianej kolejowym przewoźnikom oraz działki ewidencyjnej, na której znajdują się elementy infrastruktury kolejowej