W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr LXI dnia 24 listopada 2022 r. godz. 10:00 zwołana w zdalnym trybie obradowania - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Porządek obrad
LXI sesji Rady Miejskiej Wrocławia
24 listopada 2022 roku, godz. 10:00
zwołana w zdalnym trybie obradowania
- z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległośćI. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.


II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Wynik głosowania

Wynik głosowania


III. Dyskusja i głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/1232/21 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok - druk nr 1720/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe Komisje Rady Miejskiej

Projekt uchwały druk nr 1720/22

Uzasadnienie druk nr 1720/22

Wynik głosowania druk nr 1720/22


2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/1233/21 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 1721/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe Komisje Rady Miejskiej

Projekt uchwały druk nr 1721/22

Uzasadnienie druk nr 1721/22

Wynik głosowania druk nr 1721/22


3. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu - druk nr 1679/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych

Projekt uchwały druk nr 1679/22

Wynik głosowania druk nr 1679/22


4. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantowi z Republiki Kazachstanu - druk nr 1680/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych

Projekt uchwały druk nr 1680/22

Wynik głosowania druk nr 1680/22


5. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu - druk nr 1681/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych

Projekt uchwały druk nr 1681/22

Wynik głosowania druk nr 1681/22


6. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu - druk nr 1682/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych

Projekt uchwały druk nr 1682/22

Wynik głosowania druk nr 1682/22


7. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu - druk nr 1683/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych

Projekt uchwały druk nr 1683/22

Wynik głosowania druk nr 1683/22


7A. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LIX/1549/22 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Wrocławia - druk nr 1693/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Tomasz Staruchowicz
- opiniują - Kluby Radnych, Komisja Statutowa 

Projekt uchwały druk nr 1693/22

Wynik głosowania druk nr 1693/22


8. Projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Wrocław ze społecznością lokalną miasta Kijów - druk nr 1719/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą - Ewa Gołąb-Nowakowska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Projekt uchwały druk nr 1719/22

Wynik głosowania druk nr 1719/22


9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/1245/21 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Wrocław oraz warunków i sposobu ich przyznawania - druk nr 1684/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji, Młodzieży i Sportu

Projekt uchwały druk nr 1684/22

Uzasadnienie druk nr 1684/22

Wynik głosowania druk nr 1684/22


10. Projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie dotacji w podwyższonej wysokości dla publicznych przedszkoli integracyjnych i specjalnych prowadzonych na terenie Wrocławia przez osoby fizyczne i prawne - druk nr 1685/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji, Młodzieży i Sportu, Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały druk nr 1685/22

Uzasadnienie druk nr 1685/22

Wynik głosowania druk nr 1685/22


11. Projekt uchwały w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w Gminie Wrocław - druk nr 1686/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji, Młodzieży i Sportu, Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały druk nr 1686/22

Uzasadnienie druk nr 1686/22

Wynik głosowania druk nr 1686/22


12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krzyckiej, alei Karkonoskiej i Przyjaźni we Wrocławiu - druk nr 1700/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, Architektury i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1700/22

Uzasadnienie druk nr 1700/22

Wynik głosowania druk nr 1700/22


13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sowiej, Krzyckiej i Skarbowców we Wrocławiu - druk nr 1703/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, Architektury i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1703/22

Uzasadnienie druk nr 1703/22

Wynik głosowania druk nr 1703/22


14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Granatowej, Niebieskiej i Seledynowej we Wrocławiu - druk nr 1701/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, Architektury i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1701/22

Uzasadnienie druk nr 1701/22

Wynik głosowania druk nr 1701/22


15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słowiańskiej we Wrocławiu - druk nr 1702/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, Architektury i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1702/22

Uzasadnienie druk nr 1702/22

Wynik głosowania druk nr 1702/22


16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zielonego Klina Wojszycko - Jagodzińskiego we Wrocławiu - druk nr 1704/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, Architektury i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1704/22

Uzasadnienie druk nr 1704/22

Wynik głosowania druk nr 1704/22


17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kowalskiej we Wrocławiu - druk nr 1705/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, Architektury i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1705/22

Uzasadnienie druk nr 1705/22

Wynik głosowania druk nr 1705/22


18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grochowej i Ołowianej we Wrocławiu - druk nr 1706/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, Architektury i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1706/22

Uzasadnienie druk nr 1706/22

Wynik głosowania druk nr 1706/22


19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie estakady Gądowianki oraz ulic Strzegomskiej i Nowodworskiej we Wrocławiu - druk nr 1707/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, Architektury i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1707/22

Uzasadnienie druk nr 1707/22

Wynik głosowania druk nr 1707/22


20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Swojczyckiej i Marca Polo we Wrocławiu - druk nr 1708/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, Architektury i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1708/22

Uzasadnienie druk nr 1708/22

Wynik głosowania druk nr 1708/22


21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tadeusza Zielińskiego, Nasypowej i Swobodnej we Wrocławiu - druk nr 1709/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, Architektury i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1709/22

Uzasadnienie druk nr 1709/22

Wynik głosowania druk nr 1709/22


22. Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, na rzecz Polskiego Związku Działkowców, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław, położonej we Wrocławiu w obrębie Klecina -  druk nr 1675/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, Architektury i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1675/22

Wynik głosowania druk nr 1675/22


23. Projekt uchwały w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia na lata 2023 – 2027” - druk nr 1718/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu - Sławomir Gonciarz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, Architektury i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1718/22

Wynik głosowania druk nr 1718/22


24. Projekt uchwały w sprawie Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier” na lata 2023 - 2029 - druk nr 1717/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Wrocław Bez Barier - Dominik Golema 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Polityki Senioralnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji

Projekt uchwały druk nr 1717/22

Uzasadnienie druk nr 1717/22

Wynik głosowania druk nr 1717/22


25. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Biuru Wystaw Artystycznych we Wrocławiu – Galerie Sztuki Współczesnej - druk nr 1713/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Projekt uchwały druk nr 1713/22

Uzasadnienie druk nr 1713/22

Wynik głosowania druk nr 1713/22


26. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław - druk nr 1714/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Projekt uchwały druk nr 1714/22

Uzasadnienie druk nr 1714/22

Wynik głosowania druk nr 1714/22


27. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Wrocławski Instytut Kultury - druk nr 1715/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Projekt uchwały druk nr 1715/22

Uzasadnienie druk nr 1715/22

Wynik głosowania druk nr 1715/22


28. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Postaw Twórczych Zamek - druk nr 1716/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Projekt uchwały druk nr 1716/22

Uzasadnienie druk nr 1716/22

Wynik głosowania druk nr 1716/22


29. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/452/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej „Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji” oraz nadania jej nowego statutu
- druk nr 1687/22


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk 
- referuje - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Andrzej Mańkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji

Projekt uchwały druk nr 1687/22

Uzasadnienie druk nr 1687/22

Wynik głosowania druk nr 1687/22


30. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LIV/1476/22 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych - druk nr 1688/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk 
- referuje - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Andrzej Mańkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały druk nr 1688/22

Uzasadnienie druk nr 1688/22

Wynik głosowania druk nr 1688/22


31. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej - druk nr 1689/22


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk 
- referuje - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Andrzej Mańkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji

Projekt uchwały druk nr 1689/22

Uzasadnienie druk nr 1689/22

Wynik głosowania druk nr 1689/22


32. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Jana Henryka Pestalozziego we Wrocławiu - druk nr 1668/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych 

Projekt uchwały druk nr 1668/22

Wynik głosowania druk nr 1668/22


33. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pilczyckiej we Wrocławiu - druk nr 1669/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych 

Projekt uchwały druk nr 1669/22

Wynik głosowania druk nr 1669/22


34. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Racławickiej we Wrocławiu - druk nr 1670/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych 

Projekt uchwały druk nr 1670/22

Wynik głosowania druk nr 1670/22


35. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Słowiczej we Wrocławiu - druk nr 1671/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych 

Projekt uchwały druk nr 1671/22

Wynik głosowania druk nr 1671/22


36. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Walecznych we Wrocławiu - druk nr 1672/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych 

Projekt uchwały druk nr 1672/22

Wynik głosowania druk nr 1672/22


37. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wesołej we Wrocławiu - druk nr 1673/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych 

Projekt uchwały druk nr 1673/22

Wynik głosowania druk nr 1673/22


38. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Lwowskiej we Wrocławiu - druk nr 1674/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych 

Projekt uchwały druk nr 1674/22

Wynik głosowania druk nr 1674/22


39. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd. - druk nr 1667/22

- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 1667/22

Wynik głosowania druk nr 1667/22


40. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/1253/21 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok - druk nr 1722/22

- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 1722/22

Wynik głosowania druk nr 1722/22


41. Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok - druk nr 1691/22

- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 1691/22

Wynik głosowania druk nr 1691/22


42. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia - druk nr 1710/22

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa

Projekt uchwały druk nr 1710/22

Wynik głosowania druk nr 1710/22


43. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia - druk nr 1711/22

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa

Projekt uchwały druk nr 1711/22

Wynik głosowania druk nr 1711/22


44. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania - druk nr 1712/22

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa

Projekt uchwały druk nr 1712/22

Wynik głosowania druk nr 1712/22


IIIA. Projekt stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec języka pogardy w życiu publicznym - druk nr 1690A/22

- wnioskodawca - Grupa Radnych Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje - Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Agnieszka Rybczak
- opiniują - Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia 

Projekt stanowiska druk nr 1690A/22

Wynik głosowania druk nr 1690a/22


IV. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia rejestru przepływów finansowych pomiędzy Gminą Wrocław, a spółkami komunalnymi Gminy Wrocław wraz z wykazem zadłużenia tychże spółek oraz rejestrów umów przy każdej ze spółek należących do Gminy Wrocław - druk nr 1692/22

- wnioskodawca - Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
- referuje – radny Rady Miejskiej Wrocławia – Andrzej Kilianek 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych, Prezydent Wrocławia

Projekt rezolucji druk nr 1692/22

Wynik głosowania druk nr 1692/22


V. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław
oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej

Wynik głosowania


VI. Przyjęcie protokołu sesji nr LIX/22.


VII. Interpelacje i zapytania.


VIII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego