W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XX dnia 27 lutego 2020 r., godz. 11:00

XML

Treść

Porządek obrad
XX sesji Rady Miejskiej Wrocławia
27 lutego 2020 roku, godz. 11:00
Sala im. Ignacego Jana Paderewskiego
Sukiennice 9 we Wrocławiu


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania
Wynik głosowania

III. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław za 2019 rok


- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski

IV. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych przez dzieci, młodzież i ich opiekunów
w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez Miasto
- druk nr 565/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 565/20
Uzasadnienie druk nr 565/20
Wynik głosowania druk nr 565/20

2. Projekt uchwały w sprawie zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - druk nr 583/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Wrocław Bez Barier - Bartłomiej Skrzyński
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 583/20
Uzasadnienie druk nr 583/20
Wynik głosowania druk nr 583/20

3. Projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Wrocław ze społecznością lokalną Miasta Cheongju - druk nr 584/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą - Ewa Gołąb-Nowakowska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 584/20
Wynik głosowania druk nr 584/20

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Dolnośląskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w obrębie Żerniki - druk nr 579/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 579/20
Wynik głosowania druk nr 579/20

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego - druk nr 578/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 578/20
Uzasadnienie druk nr 578/20
Wynik głosowania druk nr 578/20

6. Projekt uchwały zamieniającej uchwałę nr XXIV/870/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą we Wrocławiu i nadania statutu – druk nr 580/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej - Ewa Wójcik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 580/20
Wynik głosowania druk nr 580/20

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia - druk nr 577/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 577/20
Wynik głosowania druk nr 577/20

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/586/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków - druk nr 582/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Sławomir Gonciarz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 582/20
Uzasadnienie druk nr 582/20
Wynik głosowania druk nr 582/20

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach - druk nr 576/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Kierownik Działu Zabytków Ruchomych i Nieruchomych - Magdalena Wankowska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 576/20
Uzasadnienie druk nr 576/20
Wynik głosowania druk nr 576/20

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Jana Czochralskiego i Antoniego Słonimskiego oraz linii kolejowej nr 143 we Wrocławiu - druk nr 572/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 572/20
Uzasadnienie druk nr 572/20
Wynik głosowania druk nr 572/20

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Jedności Narodowej i Rychtalskiej we Wrocławiu - druk nr 570/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 570/20
Uzasadnienie druk nr 570/20
Wynik głosowania druk nr 570/20

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Jedności Narodowej oraz Kanału Miejskiego we Wrocławiu
- druk nr 571/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 571/20
Uzasadnienie druk nr 571/20
Wynik głosowania druk nr 571/20

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Grabiszyńskiej i Manganowej we Wrocławiu - druk nr 574/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 574/20
Uzasadnienie druk nr 574/20
Wynik głosowania druk nr 574/20

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie placu Ludwika Hirszfelda i ulicy Szczęśliwej we Wrocławiu - druk nr 573/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 573/20
Uzasadnienie druk nr 573/20
Wynik głosowania druk nr 573/20

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kwidzyńskiej, Kowalskiej i Mydlanej we Wrocławiu - druk nr 554/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 554/20
Uzasadnienie druk nr 554/20
Wynik głosowania druk nr 554/20

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Azaliowej i Przedwiośnie we Wrocławiu - druk nr 581/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 581/20
Uzasadnienie druk nr 581/20
Wynik głosowania druk nr 581/20

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zatorskiej
i Pedagogicznej we Wrocławiu - druk nr 575/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 575/20
Uzasadnienie druk nr 575/20
Wynik głosowania druk nr 575/20

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/316/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom
na terenie Wrocławia - druk nr 555/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 555/20
Uzasadnienie druk nr 555/20
Wynik głosowania druk nr 555/20

19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 556/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 556/20
Wynik głosowania druk nr 556/20

20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 558/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 558/20
Uzasadnienie druk nr 558/20
Wynik głosowania druk nr 558/20

21. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 559/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 559/20
Uzasadnienie druk nr 559/20
Wynik głosowania druk nr 559/20

22. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 560/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 560/20
Uzasadnienie druk nr 560/20
Wynik głosowania druk nr 560/20

23. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 561/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 561/20
Uzasadnienie druk nr 561/20
Wynik głosowania druk nr 561/20

24. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 562/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 562/20
Uzasadnienie druk nr 562/20
Wynik głosowania druk nr 562/20

25. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 563/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 563/20
Uzasadnienie druk nr 563/20
Wynik głosowania druk nr 563/20

26. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 564/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 564/20
Uzasadnienie druk nr 564/20
Wynik głosowania druk nr 564/20

27. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia - druk nr 557/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 557/20
Uzasadnienie druk nr 557/20
Wynik głosowania druk nr 557/20

28. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/479/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok - druk nr 588/20

- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Sergiusz Kmiecik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rewizyjna
Projekt uchwały druk nr 588/20
Wynik głosowania druk nr 588/20

29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę
nr XLVIII/1149/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej we Wrocławiu - druk nr 587/20


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 587/20
Wynik głosowania druk nr 587/20

30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
- druk nr 585/20


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 585/20
Wynik głosowania druk nr 585/20

31. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
- druk nr 566/20


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 566/20
Wynik głosowania druk nr 566/20

32. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego - druk nr 567/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 567/20
Wynik głosowania druk nr 567/20

33. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego - druk nr 586/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 586/20
Wynik głosowania druk nr 586/20

34. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia
- druk nr 568/20


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 568/20
Wynik głosowania druk nr 568/20

35. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazwy ulicy, rondu lub skwerowi we Wrocławiu imienia Jana Olszewskiego - druk nr 569/20 - wycofany

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 569/20


V. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku - druk nr 548/20 -  wycofany

- wnioskodawca - Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Piotr Maryński
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 548/20

VI. Przyjęcie protokołu sesji nr XVIII/20.

VII. Interpelacje i zapytania.

VIII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane