W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr V dnia 21 lutego 2019 r., godz. 11:00

XML

Treść

Porządek obrad
V sesji Rady Miejskiej Wrocławia
21 lutego 2019 roku, godz. 11:00
Sala im. Ignacego Jana Paderewskiego
Sukiennice 9 we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania
Wynik głosowania

III. Informacje Prezydenta Wrocławia na temat:

1)  Zestawienie ilości decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych z urzędu oraz na wniosek właściciela
bądź użytkownika wieczystego przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r.

2)  Informacja o wydanych decyzjach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku jej podziału geodezyjnego w okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

3)  Zestawienie wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
Informacje

IV. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego


- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
Sprawozdanie

V. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. Zmieniająca uchwałę nr III/27/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok – druk nr 122/19
        
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 122/19
Uzasadnienie druk nr 122/19
Wynik głosowania druk nr 122/19

2. Zmieniająca uchwałę nr III/28/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta –
druk nr 123/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 123/19
Uzasadnienie druk nr 123/19
Wynik głosowania druk nr 123/19

3. Zmieniająca uchwałę nr LXIV/1643/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy
de minimis - druk nr 115/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 115/19
Uzasadnienie druk nr 115/19
Wynik głosowania druk nr 115/19

4. Przystąpienia Miasta Wrocławia do Związku Miast Polskich – druk nr 120/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 120/19
Uzasadnienie druk nr 120/19
Wynik głosowania druk nr 120/19

5. Zmieniająca uchwałę nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław – druk nr 119/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 119/19
Wynik głosowania druk nr 119/19

6. Korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – druk nr 121/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Koordynator w Wydziale Inżynierii Miejskiej - Zbigniew Komar
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 121/19
Uzasadnienie druk nr 121/19
Wynik głosowania druk nr 121/19

7. Odmowy wyrażenia zgody na przekazanie przez Murapol Projekt 45 Sp. z o. o., na rzecz Gminy Wrocław, kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka - druk nr 117/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 117/19
Uzasadnienie druk nr 117/19
Wynik głosowania druk nr 117/19

8. Odmowy wyrażenia zgody na przekazanie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Puć UNIGASTRO, na rzecz Gminy Wrocław, kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka - druk nr 118/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 118/19
Uzasadnienie druk nr 118/19
Wynik głosowania druk nr 118/19

9. Zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego przy ul. Stacha Świstackiego 12-14
we Wrocławiu - druk nr 98/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 98/19
Uzasadnienie druk nr 98/19
Wynik głosowania druk nr 98/19

10. Zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Kruczej 49
we Wrocławiu - druk nr 97/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 97/19
Uzasadnienie druk nr 97/19
Wynik głosowania druk nr 97/19

11. Utworzenia Przedszkola nr 17 we Wrocławiu przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2a i nadania statutu - druk nr 99/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 99/19
Uzasadnienie druk nr 99/19
Wynik głosowania druk nr 99/19

12. Stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 43 oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51 a we Wrocławiu - druk nr 94/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 94/19
Uzasadnienie druk nr 94/19
Wynik głosowania druk nr 94/19

13. Stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 55 oraz zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 im. Janusza Korczaka przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu - druk nr 92/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 92/19
Uzasadnienie druk nr 92/19
Wynik głosowania druk nr 92/19

14. Stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 56 oraz zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 im. Józefy Joteyko przy ul. Kamiennej 99-101 we Wrocławiu - druk nr 93/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 93/19
Uzasadnienie druk nr 93/19
Wynik głosowania druk nr 93/19

15. Stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 44 oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Wojtka Bellona przy ul. Borowskiej 101 we Wrocławiu - druk nr 95/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 95/19
Uzasadnienie druk nr 95/19
Wynik głosowania druk nr 95/19

16. Zamiaru zaprzestania działalności przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy ul. ks. Marcina Lutra 6
we Wrocławiu - druk nr 96/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 96/19
Uzasadnienie druk nr 96/19
Wynik głosowania druk nr 96/19

17. Udzielenia dotacji celowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego – druk nr 114/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 114/19
Uzasadnienie druk nr 114/19
Wynik głosowania druk nr 114/19

18. Wzniesienia pomnika Niepodległości we Wrocławiu - druk nr 112/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 112/19
Uzasadnienie druk nr 112/19
Wynik głosowania druk nr 112/19

19. Zmieniająca uchwałę nr XVIII/353/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej
we Wrocławiu – druk nr 113/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 113/19
Uzasadnienie druk nr 113/19
Wynik głosowania druk nr 113/19

20. Udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach –
druk nr 100/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 100/19
Uzasadnienie druk nr 100/19
Wynik głosowania druk nr 100/19

21. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Mokronoskiej
i Ibn Siny Awicenny we Wrocławiu - druk nr 101/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 101/19
Uzasadnienie druk nr 101/19
Wynik głosowania druk nr 101/19

22. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kwidzyńskiej, Kowalskiej
i Mydlanej we Wrocławiu - druk nr 102/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 102/19
Uzasadnienie druk nr 102/19
Wynik głosowania druk nr 102/19

23. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie placu Wolności
i ulicy Zamkowej we Wrocławiu - druk nr 103/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 103/19
Uzasadnienie druk nr 103/19
Wynik głosowania druk nr 103/19

24. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kminkowej
i ul. Fryzjerskiej we Wrocławiu - druk nr 104/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 104/19
Uzasadnienie druk nr 104/19
Wynik głosowania druk nr 104/19

25. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 105/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 105/19
Uzasadnienie druk nr 105/19
Wynik głosowania druk nr 105/19

26. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 106/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 106/19
Uzasadnienie druk nr 106/19
Wynik głosowania druk nr 106/19

27. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 107/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 107/19
Uzasadnienie druk nr 107/19
Wynik głosowania druk nr 107/19

28. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 108/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 108/19
Uzasadnienie druk nr 108/19
Wynik głosowania druk nr 108/19

29. Nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 109/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 109/19
Uzasadnienie druk nr 109/19
Wynik głosowania druk nr 109/19

30. Zmiany przebiegu ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 110/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 110/19
Uzasadnienie druk nr 110/19
Wynik głosowania druk nr 110/19

31. Nadania nazwy parkowi na terenie Wrocławia - druk nr 111/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 111/19
Uzasadnienie druk nr 111/19
Wynik głosowania druk nr 111/19

32. Zmieniająca uchwałę Nr XX/581/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 88/19

- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Krauze
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Krauze
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 88/19
Wynik głosowania druk nr 88/19

33. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie alej Kasztanowej i Dębowej oraz ulic Ślężnej i Januszowickiej
we Wrocławiu - druk nr 77/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 77/19
Wynik głosowania druk nr 77/19

34. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zalesia we Wrocławiu - druk nr 85/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 85/19
Wynik głosowania druk nr 85/19

35. Rozpatrzenia wniosku o częściową zmianę uchwały nr LX/1422/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych - druk nr 70/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Projekt uchwały druk nr 70/19
Wynik głosowania druk nr 70/19

36. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego - druk nr 78/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Projekt uchwały druk nr 78/19
Wynik głosowania druk nr 78/19

37. Rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia- druk nr 79/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Projekt uchwały druk nr 79/19
Wynik głosowania druk nr 79/19

38. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - druk nr 90/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Projekt uchwały druk nr 90/19
Wynik głosowania druk nr 90/19

39. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu - druk nr 80/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Projekt uchwały druk nr 80/19
Wynik głosowania druk nr 80/19

40. Zmieniająca uchwałę nr LXIV/1581/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 91/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Projekt uchwały druk nr 91/19
Wynik głosowania druk nr 91/19

VA. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem projektu stanowiska w sprawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496) - druk nr 124/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Klubów Radnych: KOALICYJNY KLUB OBYWATELSKI,
  Klub Radnych „Sojusz dla Wrocławia”, Klub Radnych .Nowoczesna
- referuje - Przewodniczący Klubu Radnych Sojusz dla Wrocławia - Jarosław Krauze
- opiniują - Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Komisja Statutowa,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt stanowiska druk nr 124/19
Wynik głosowania druk nr 124/19

VI. Głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach:

1. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania

2. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVI/1715/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania

3. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania

4. Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XV/451/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Plac Grunwaldzki we Wrocławiu
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania

5. Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LVI/1727/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe we Wrocławiu
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania

VII. Przyjęcie protokołów sesji III/18 i IV/19.

VIII. Interpelacje i zapytania.

IX. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane