W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Wydział Klimatu i Energii

Sekretariat:

50-030 Wrocław
ul. Świdnicka 53
I piętro, pok. 106
tel. +48 71 777 86 88
faks +48 71 777 86 00
e-mail: wke@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Małgorzata Brykarz

Zastępca Dyrektora Wydziału: Grzegorz Synowiec


Struktura:

Dział Kształtowania Środowiska i Klimatu

ul. Świdnicka 53
V piętro, pok. 555
tel. +48 71 777 82 16

Dział Organizacyjno-Finansowy  

 • ul. Bogusławskiego 8,10
  V piętro, pok. 519
  tel. +48 71 777 79 72

Dział Zarządzania Energią

ul. Świdnicka 53
I piętro, pok. 101
tel. +48 71 777 80 78

Dział Infrastruktury Zielono-Niebieskiej

ul. Świdnicka 53
I piętro, pok. 102
tel. +48 71 777 89 80

Dział Wsparcia i Doradztwa Ekologicznego

ul. Świdnicka 53
V piętro, 554
tel. +48 71 777 71 60

Wydział Klimatu i Energii realizuje zadania w zakresie:

 1. koordynacji działań na rzecz adaptacji Miasta do zmian klimatu w obszarach gospodarki wodnej, sieci infrastruktury zielono-niebieskiej oraz efektywności energetycznej  przez:
  1. monitorowanie realizacji działań adaptacyjnych zgodnie z Miejskim planem adaptacji do zmian klimatu,
  2. propagowanie, wdrażanie i monitorowanie zasad zrównoważonego gospodarowania wodami deszczowymi i roztopowymi,
  3. bieżącą współpracę z Wydziałem Planowania Przestrzennego przy sporządzaniu dokumentów planistycznych w zakresie zagadnień środowiskowych i przyrodniczych, w tym w szczególności zielono-niebieskiej infrastruktury oraz ochrony zieleni,
  4. kreowanie przyjaznych mieszkańcom stref infrastruktury zielono-niebieskiej,
  5. koordynację współpracy Miasta i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu (MPWiK S.A.) przy opracowywaniu koncepcji drogowo sieciowych uwzględniających gospodarowanie wodami opadowymi,
  6. współpracę  w przygotowaniu planów rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej i infrastruktury gospodarowania wodami opadowymi, 
  7. współpracę z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Departamentem Infrastruktury i Transportu w zakresie koordynacji planów rozwoju infrastruktury miejskiej w zgodności z planami rozwoju Wrocławia,
  8. współpracę z zarządcami infrastruktury miejskiej, 
  9. współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu, spółkami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących systemu gospodarowania wodami opadowymi oraz obiektów małej retencji,
  10. monitorowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw dotyczących efektywności energetycznej,
  11. kształtowanie i propagowanie świadomości proekeologicznej,
  12. zarządzanie marką Zielony Wrocław,
  13. prowadzenie Grup Zakupowych, utworzonych w celu wspólnego zakupu energii elektrycznej i gazu dla miejskich jednostek organizacyjnych,
  14. przygotowanie oraz aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  15. koordynację zamówień dostaw oleju opałowego na potrzeby jednostek Gminy Wrocław,
  16. realizację zadań wynikających z ustawowego obowiązku rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej pochodzącej z OZE;
 2. koordynacji działań związanych ze  zrównoważonym  rozwojem o charakterze:
  1. projektowym, programowym lub strategicznym realizowanym w obrębie Wydziału, Departamentu i Urzędu oraz w ramach współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi, m.in. Międzynarodowym Zrzeszeniem Społeczności Lokalnych i Regionalnych (Eurocities) i Międzynarodową Radą na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych (ICLEI),
  2. edukacyjnym i informacyjnym, w tym kampanii mających na celu wdrożenie zapisów uchwały antysmogowej,
  3. analitycznym oraz monitorującym zadania zgłaszane do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN);
 3. koordynacji działań oraz współpracy lokalnej i międzynarodowej związanej z dążeniem do neutralności klimatycznej i odporności miasta;
 4. pozyskiwania, analizy i publikacji danych oraz sporządzania opracowań dotyczących systemu żywnościowego Wrocławia oraz Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego (WrOM);
 5. obsługi deklaracji wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB);
 6. koordynowania i realizowania działań na rzecz zachowania i rozwoju bioróżnorodności i zieleni;
 7. przejmowania istniejących i nowowybudowanych elementów infrastruktury gospodarowania wodami opadowymi na majątek UMW oraz przekazywania ich w formie aportu lub sprzedaży do MPWiK S.A.;
 8. opiniowania Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego MPWiK S.A. w zakresie gospodarowania wodami opadowymi;
 9. zamykania projektu inwestycyjnego Funduszu Spójności Unii Europejskiej: „Poprawa jakości wody 
  we Wrocławiu”;
 10. koordynowania realizacji zadań Departamentu w obszarze  organizacyjno-prawnym, marketingowym, administracyjnym i finansowym;
 11. przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulamin zamówień publicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia;
 12. prowadzenia działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych na temat realizowanych przedsięwzięć;  
 13. współpracy przy pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na zadania Departamentu;
 14. współpracy w projektach badawczych i demonstracyjnych ze środków krajowych i zagranicznych w zakresie zadań Departamentu.

Rejestry prowadzone w Wydziale Klimatu i Energii  (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/156/rejestry-ewidencje-i-archiwa#wke

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego