W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr LXII dnia 13 września 2018 r., godz. 11:00

Porządek obrad
LXII sesji Rady Miejskiej Wrocławia
13 września 2018 roku, godz. 11:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania
Wynik głosowania

III. Informacje Prezydenta Wrocławia:

1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia za I półrocze 2018 roku;
2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wrocławia za I półrocze 2018 roku;
3) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
     i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia za I półrocze 2018 roku.

- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- dyskusja

IV. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. Zmieniająca uchwałę Nr XLIX/1169/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok – druk nr 1546/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1546/18
Uzasadnienie druk nr 1546/18
Wynik głosowania druk nr 1546/18

2. Zmieniająca uchwałę nr XLIX/1170/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 1547/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1547/18
Uzasadnienie druk nr 1547/18
Wynik głosowania druk nr 1547/18

3. Uchylająca uchwałę nr LI/1486/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Miasto Wrocław i Spółkę Wrocław 2012 Sp. z o.o. inwestycji
pn. „Budowa Stadionu Miejskiego przy Al. Śląskiej 1 we Wrocławiu” – druk nr 1539/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1539/18
Uzasadnienie druk nr 1539/18
Wynik głosowania druk nr 1539/18

4. Udzielenia dotacji celowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego – druk nr 1515/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - P. O. Dyrektora Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1515/18
Uzasadnienie druk nr 1515/18
Wynik głosowania druk nr 1515/18

5. Zmieniająca uchwałę nr LVI/1317/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego – druk nr 1514/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - P. O. Dyrektora Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1514/18
Uzasadnienie druk nr 1514/18
Wynik głosowania druk nr 1514/18

6. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego – druk nr 1543/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej - Sebastian Wolszczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli,
  Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Kultury i Nauki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1543/18
Wynik głosowania druk nr 1543/18

7. Współpracy Gminy Wrocław ze społecznością lokalną miasta Oxford – druk nr 1548/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Główny Specjalista Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi – Maciej Litwin
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Kultury i Nauki,
  Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt uchwały druk nr 1548/18
Uzasadnienie druk nr 1548/18
Wynik głosowania druk nr 1548/18

8. Udzielenia przez Gminę Wrocław pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich – druk nr 1530/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Koordynator w Zespole ds. Integracji Transportu - Zbigniew Komar
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1530/18
Uzasadnienie druk nr 1530/18
Wynik głosowania druk nr 1530/18

9. Ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych i gminnych we Wrocławiu – druk nr 1541/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Elżbieta Urbanek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,                   
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 1541/18
Uzasadnienie druk nr 1541/18
Wynik głosowania druk nr 1541/18

10. Zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu – druk nr 1542/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Elżbieta Urbanek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 1542/18
Uzasadnienie druk nr 1542/18
Wynik głosowania druk nr 1542/18

11. Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
oraz kryteriów wyboru ofert – druk nr 1518/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 1518/18
Uzasadnienie druk nr 1518/18
Wynik głosowania druk nr 1518/18

12. Dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne - druk nr 1519/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 1519/18
Uzasadnienie druk nr 1519/18
Wynik głosowania druk nr 1519/18

13. Utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 we Wrocławiu przy ul. Dembowskiego 39 i nadania statutu
- druk nr 1540/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 1540/18
Uzasadnienie druk nr 1540/18
Wynik głosowania druk nr 1540/18

14. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerzmanowskiej, Anny Jasińskiej oraz Heleny i Ludwika Adamczewskich we Wrocławiu - druk nr 1535/18
    
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1535/18
Uzasadnienie druk nr 1535/18
Wynik głosowania druk nr 1535/18

15. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Niedźwiedziej
i Starogranicznej we Wrocławiu - druk nr 1536/18

    
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1536/18
Uzasadnienie druk nr 1536/18
Wynik głosowania druk nr 1536/18

16. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Popowickiej, Wejherowskiej i Niedźwiedziej we Wrocławiu - druk nr 1537/18
    
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1537/18
Uzasadnienie druk nr 1537/18
Wynik głosowania druk nr 1537/18

17. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zbiegu zachodniej pierzei Rynku i północnej pierzei placu Solnego we Wrocławiu - druk nr 1531/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1531/18
Uzasadnienie druk nr 1531/18
Wynik głosowania druk nr 1531/18

18. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ratyńskiej i Wojska Polskiego oraz rzeki Bystrzycy we Wrocławiu - druk nr 1532/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1532/18
Uzasadnienie druk nr 1532/18
Wynik głosowania druk nr 1532/18

19. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy aleją Juliusza Słowackiego a bulwarem Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu - druk nr 1533/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1533/18
Uzasadnienie druk nr 1533/18
Wynik głosowania druk nr 1533/18

20. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Bzowego we Wrocławiu
- druk nr 1534/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1534/18
Uzasadnienie druk nr 1534/18
Wynik głosowania druk nr 1534/18

21. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1522/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1522/18
Uzasadnienie druk nr 1522/18
Wynik głosowania druk nr 1522/18

22. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia – druk nr 1526/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1526/18
Uzasadnienie druk nr 1526/18
Wynik głosowania druk nr 1526/18

23. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia – druk nr 1527/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1527/18
Uzasadnienie druk nr 1527/18
Wynik głosowania druk nr 1527/18

24. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia – druk nr 1528/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1528/18
Uzasadnienie druk nr 1528/18
Wynik głosowania druk nr 1528/18

25. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia – druk nr 1529/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1529/18
Uzasadnienie druk nr 1529/18
Wynik głosowania druk nr 1529/18

26. Nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia - druk nr 1523/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1523/18
Uzasadnienie druk nr 1523/18
Wynik głosowania druk nr 1523/18

27. Nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia - druk nr 1524/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1524/18
Uzasadnienie druk nr 1524/18
Wynik głosowania druk nr 1524/18

28. Nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia – druk nr 1525/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki,  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1525/18
Uzasadnienie druk nr 1525/18
Wynik głosowania druk nr 1525/18

29. Zmieniająca uchwałę nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów – druk nr 1544/18

- wnioskodawca - Doraźna Komisja ds. zmiany Statutu Wrocławia  
- referuje - Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Wrocławia - Piotr Uhle
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 1544/18
Uzasadnienie druk nr 1544/18
Wynik głosowania druk nr 1544/18

30. Szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty – druk nr 1545/18

- wnioskodawca - Klub Radnych .Nowoczesna  
- referuje - Przewodniczący Klubu Radnych .Nowoczesna - Piotr Uhle
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 1545/18
Uzasadnienie druk nr 1545/18
Wynik głosowania druk nr 1545/18

31. Zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli – druk nr 1506/18

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1506/18
Uzasadnienie druk nr 1506/18
Wynik głosowania druk nr 1506/18

31A. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Leśnica - druk nr 1549/18

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli – Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1549/18
Wynik głosowania druk nr 1549/18

32. Nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia – druk nr 1496/18

- wnioskodawca - Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Małgorzata Zawada
- referuje - Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Małgorzata Zawada
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1496/18
Uzasadnienie druk nr 1496/18
Wynik głosowania druk nr 1496/18

33. Nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia – druk nr 1497/18

- wnioskodawca - Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Małgorzata Zawada
- referuje - Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Małgorzata Zawada
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1497/18
Uzasadnienie druk nr 1497/18
Wynik głosowania druk nr 1497/18

34. Nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia – druk nr 1449/18

- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Sebastian Lorenc
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Sebastian Lorenc
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1449/18
Uzasadnienie druk nr 1449/18
Wynik głosowania druk nr 1449/18

35. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie alei Armii Krajowej oraz ulic: Ziębickiej, Laskowej, Bardzkiej
we Wrocławiu – druk nr 1538/18


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1538/18
Wynik głosowania druk nr 1538/18

36. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu – druk nr 1511/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1511/18
Wynik głosowania druk nr 1511/18

37. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - druk nr 1505/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1505/18
Wynik głosowania druk nr 1505/18

38. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu - druk nr 1516/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1516/18
Wynik głosowania druk nr 1516/18

39. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 15 we Wrocławiu  – druk nr 1504/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1504/18
Wynik głosowania druk nr 1504/18

40. Rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały nr XLVIII/1126/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz
za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 r. - druk nr 1510/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1510/18
Wynik głosowania druk nr 1510/18

41. Rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
- druk nr 1517/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1517/18
Wynik głosowania druk nr 1517/18

42. Rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej - druk nr 1368A/18


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1368A/18
Wynik głosowania druk nr 1368A/18

V. Dyskusja i głosowanie nad projektem stanowiska w sprawie nadużywania zasobów administracyjnych w procesie wyborczym  – druk nr 1445/18 - punkt wycofany z porządku obrad

- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Sebastian Lorenc
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Sebastian Lorenc
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
- dyskusja
Projekt uchwały druk nr 1445/18

VI. Głosowanie nad wydaniem obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych.
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania

VII. Przyjęcie protokołów sesji LVI/18, LVII/18 oraz LVIII/18.

VIII. Interpelacje i zapytania.

IX. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego