W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydział Partycypacji Społecznej

Sekretariat

50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
I piętro, pok. 120
tel. +48 71 777 86 68, 73 34 
e-mail: wss@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Beata Bernacka

Zastępca Dyrektora Wydziału: Anna Kieler

Zastępca Dyrektora Wydziału: Sebastian Wolszczak


Struktura:

Dział ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Kierownik działu: Marta Krukar
I piętro, pok. 123
tel. +48 71 777 80 75

 • Łukasz Hołdowicz
  I piętro, pok. 154
  tel. +48 71 777 79 42
 • Joanna Hołodnik
  I piętro, pok. 154
  tel. +48 71 777 70 83
 • Kamila Kaczmarek
  I piętro, pok. 132
  tel. +48 71 777 74 59
 • Katarzyna Kuźmińska
  I piętro, 154
  tel. +48 71 777 93 70
 • Aneta Markowska
  I piętro, pok. 125
  tel. +48 71 777 76 53
 • Marzena Mączka
  I piętro, pok. 132
  tel. +48 71 777 87 21
 • Anna Morawska
  I piętro, pok. 125
  tel. +48 71 777 81 02
 • Monika Nowicka-Górniak
  I piętro, pok. 125
  tel. +48 71 777 81 30
 • Agnieszka Pastusińska
  I piętro, pok. 132
  tel. +48 71 777 72 40
 • Aniela Podgórska
  I piętro, pok. 132
  tel. +48 71 777 74 14
 • Ewa Stasikowska
  I piętro, pok. 154
  tel. +48 71 777 86 15
 • Lucjan Witkowski
  I piętro, pok. 124
  tel.  +48 71 777  75 61 

Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami oraz Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 • Agnieszka Duda
  I piętro, pok. 126
  tel. +48 71 777 78 14
 • Izabella Jabłońska
  I piętro, pok. 126
  tel. +48 71 777 86 57
 • Błażej Kobiałko
  I piętro, pok. 124
  tel.+48 71 777 79 27
 • Andrzej Kubica
  I piętro, pok. 124
  tel. +48 71 777 88 49
 • Kamil Matuszewski
  (Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego)
  I piętro, pok. 124
  tel. +48 71 777 70 64
 • Andrzej Skobejko
  (najem lokali użytkowych przez org. pozarządowe)
  I piętro, pok. 126
  tel. +48 71 777 93 80

Sekcja ds. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Funduszu Osiedlowego i Osiedli

 • Przemysław Leszyński
  III piętro, pok. 315
  tel. +48 71 777 81 11
 • Patrycja Przybylska
  III piętro, pok. 315
  tel. +48 71 777 77 17
 • Maja Rusiecka
  III piętro, pok. 315
  tel. +48 71 777 72 92
 • Jarosław Ciunik
  III piętro, pok. 316
  tel. +48 71 777 78 48
 • Janusz Herba
  III piętro, pok. 316
  tel. +48 71 777 93 40
 • Barbara Różowiec
  III piętro, pok. 316
  tel. +48 71 777 76 29
 • Anna Skwarzyńska-Sołowiej
  III piętro, pok. 316
  tel. +48 71 777 74 94
 • Agnieszka Lipińska
  III piętro, pok. 317
  tel. +48 71 777 71 13

Sekcja ds. Rewitalizacji

 • Koordynator sekcji ds. rewitalizacji
  Iwona Krzysztoń
  III piętro, pok. 314
  tel. +48 71 777 82 69
 • Aleksandra Bystrzycka
  III piętro, pok. 314
  tel. +48 71 777 85 47
 • Agnieszka Lipińska
  III piętro, pok. 317
  tel. +48 71 777 71 13
 • Michał Maliczkiewicz
  III piętro, pok. 318
  tel. +48 71 777 84 81
 • Paulina Olejniczak - Brząkała
  III piętro, pok. 314
  tel. +48 71 777 87 79
 • Piotr Seredyński
  III piętro, pok. 318
  tel. +48 71 777 73 53

Dział ds. Partycypacji

Kierownik działu: Krzysztof Ziental
I piętro, pok. 123
tel. +48 71 777 88 57

 • Urszula Bandurowska
  I piętro, pok 135
  tel. +48 71 777 70 59
 • Rafał Florczak
  I piętro, pok 135
  tel. +48 71 777 74 05
 • Leszek Heimann
  I piętro, pok 135
  tel. +48 71 777 79 47

Sekcja ds. Budżetu

 • Ilona Groblica-Kmiecik
  I piętro, pok. 131
  ul. G. Zapolskiej 4
  tel. +48 71 777 70 60
 • Ewa Koszal-Wojdan
  I piętro, pok.  131
  ul. G. Zapolskiej 4
  tel. +48 71 777 86 02
 • Renata Smoleń
  I piętro, pok. 131
  tel. +48 71 777 81 20

Samodzielne stanowisko ds. wdrażania Lokalnego Programu Ekonomii Społecznej

 • Karolina Ciechanowicz
  III piętro, pok. 317
  tel. +48 71 777 76 07

Samodzielne stanowiska ds. administracyjno – organizacyjnych

 • Marta Blicharczyk 
  I piętro, pok. 120
  ul. G. Zapolskiej 4
  tel. +48 71 777  73 34
 • Agnieszka Talarek
  I piętro, pok. 120
  ul. G. Zapolskiej 4
  tel. +48 71 777 86 68

Wydział Partycypacji Społecznej realizuje zadania z zakresu:

 1. zadań dotyczących partycypacji społecznej mieszkańców Wrocławia;
 2. organizacji, wspierania i określania zasad konsultacji społecznych dla komórek organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych;
 3. zarządzania i organizacji procesu budżetu obywatelskiego oraz funduszu osiedlowego;
 4. zarządzania portfelem projektów wybranych do realizacji w procesie budżetu obywatelskiego i realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;
 5. koordynacji współpracy komórek organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi;
 6. koordynacji całości spraw związanych z petycjami wnoszonymi do organów Miasta, w tym udzielania wnioskodawcom informacji o sposobie rozpatrzenia petycji w sytuacji, gdy dotyczy ona kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne komórki organizacyjne Urzędu;
 7. koordynacji całości spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacją prawną;
 8. koordynacji całości spraw związanych z zabytkową kolekcją pojazdów, będącą własnością Gminy Wrocław, oraz spraw związanych z historycznymi pojazdami komunikacji miejskiej i historycznej infrastruktury towarzyszącej, a w szczególności spraw związanych z dawną zajezdnią Popowice;
 9. współpracy z podmiotem prowadzącym Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym;
 10. prowadzenia i aktualizacji elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Wrocławia, w tym realizujących zadania publiczne z budżetu Miasta;
 11. nadzoru nad stowarzyszeniami wynikającego z realizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach;
 12. nadzoru nad fundacjami wynikającego z ustawy o fundacjach;
 13. nadzoru wobec fundacji i stowarzyszeń wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 14. prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych uczniowskich klubów sportowych i pozostałych klubów nie prowadzących działalności gospodarczej;
 15. inicjowania i współorganizowania szkoleń dotyczących między innymi budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz podnoszenia jakości pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, pozyskiwania środków pozabudżetowych;
 16. rozpatrywanie wniosków w sprawie o udzielenie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych w zakresie opłat za pobyt oraz kosztów upomnienia we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym;
 17. opiniowania wniosków organizacji pozarządowych o najem gminnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na działalność pożytku publicznego oraz działalności organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Wrocław w ramach realizacji zadań publicznych zleconych przez Gminę Wrocław;
 18. obsługi administracyjnej Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 19. koordynacji spraw związanych z wdrażaniem Lokalnego Programu Ekonomii Społecznej w Gminie Wrocław oraz monitorowania stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne;
 20. koordynacji powstawania i prowadzenia Centrów Aktywności Lokalnej;
 21. przygotowania, organizacji i prowadzenia procesu rewitalizacji;
 22. inicjowania i koordynacji działań w dziedzinie rewitalizacji podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, spółki miejskie i miejskie jednostki organizacyjne;
 23. przygotowania, organizacji i prowadzenia spraw związanych z pracami nad reformą Rad Osiedli i podziału Miasta na jednostki pomocnicze oraz nad określeniem zasad zdecentralizowanego decydowania o realizacji inwestycji o istotnym znaczeniu dla jednostek pomocniczych Miasta;
 24. zarządzania projektami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi w zakresie zadań Wydziału;
 25. koordynacji realizowanych społecznych projektów nieinfrastrukturalnych w Wydziale, komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w miejskich jednostkach podległych Departamentowi;
 26. dysponowania środkami dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. i Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskie Sp. z o.o. w zakresie zadań Wydziału.

Procedury realizowane przez Wydział Partycypacji Społecznej dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego