W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydział Spraw Obywatelskich

XML

Treść

Sekretariat
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
II piętro, pok. 244
tel. +48, 71 777 77 95, 777 77 37
faks +48 71 777 77 86
e-mail: wso@um.wroc.pl


Dyrektor Wydziału: Bożena Bronowicka
Zastępca Dyrektora Wydziału: Iwona Jasińska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Iwona Gardy-Możny


Struktura:

 • Dział Ewidencji Ludności
  • Rejestr Wyborców
   Kierownik: Halina Chorzempa
   II piętro, pok. 224
   tel.+48 71 777 76 67
   faks +48 71 777 87 83
  • Aktualizacja Dokumentów
   Kierownik: Janina Nowak
   II piętro, pok. 228
   tel. +48 71 777 78 06
  • Rejestracja Pobytów Stałych i Czasowych
   Kierownik: Łukasz Niewierkiewicz
   parter, sala 3
   tel: +48 71 777 79 91

 • Dział Informacji Adresowej i Statystyki
  Kierownik: Halina Chorzempa
  II piętro, pok. 224
  tel.+48 71 777 76 67
  faks +48 71 777 76 60

 • Dział Dowodów Osobistych
  Kierownik: Agnieszka Plucińska
  parter, pok. 29
  tel. +48 71 777 82 07

 • Dział Decyzji Administracyjnych ds. Zameldowań i Wymeldowań
  Kierownik: Urszula Mielczarek
  II piętro, pok. 253
  tel.+48 71 777 79 34

 • Zespół Rejestracji Pojazdów I
  Kierownik Zespołu: Małgorzata Cieszko
  ul.G.Zapolskiej 4, parter pok. 19
  tel.+48 71 7778143

 • Zespół Rejestracji Pojazdów II
  Kierownik Zespoł: Patrycja Nosowska
  ul. W.Bogusławskiego 10, parter pok.16
  tel.+48 71 7777302

 • Zespół Rejestracji Pojazdów III
  Kierownik Zespołu: Iwona Karkut
  pl. Nowy Targ 1-8 , parter pok.14
  tel.+48 71 7778605

 • Dział Uprawnień Kierowców
  Kierownik: Jacek Sielużycki
  parter,  pok. 1
  tel. +48 71 777 91 49

 • Dział Obsługi Rejestracji Pojazdów
  Kierownik: Elżbieta Fedorowska
  II piętro, pok. 201
  tel. +48 71 777 83 38

 • Dział Organizacyjny 
  Kierownik: Barbara Maślankowska 
  II piętro, pok. 255
  tel. +48 71 777 78 83, 777 79 07

 • Zespół ds. Skarg i Wniosków 
  Kierownik: Iwona Jadach-Jomaa
  II piętro, pok. 247
  tel. +48 71 777 72 24

 • Dział Postępowań Administracyjnych w Sprawach Rejestracji Pojazdów
  Kierownik: Agata Aleks
  II piętro, pok. 208
  tel. +48 71 777 76 79, 777 74 23
  fax: +48 71 777 79 10

 • Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej
  Kierownik: Piotr Gaglik
  50-032 Wrocław
  ul. G. Zapolskiej 4
  parter, sala S4, stanowisko nr 5
  tel. +48 71 777 75 23 

Wydział Spraw Obywatelskich realizuje zadania z zakresu:

 1. ewidencji ludności oraz zadań wynikających z prowadzenia Rejestru Mieszkańców;
 2. wydawania dowodów osobistych przy współpracy z Centrum Personalizacji Dokumentów;
 3. udostępniania danych z ewidencji ludności oraz z Rejestru Dowodów Osobistych;
 4. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;
 5. prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;
 6. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach rejestru wyborców, spisu wyborców oraz wydawania pełnomocnictw do głosowania;
 7. sporządzania i aktualizowania spisu wyborców dla przeprowadzania wyborów i referendów;
 8. ustawowej pomocy repatriantom w Mieście;
 9. przyjmowania, przekształcania w formę dokumentu elektronicznego i przesyłania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosków o wpis w CEIDG;
 10. udostępniania urzędowych formularzy wniosków, umożliwiających rejestrację spółek jawnych, na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 11. rejestracji i wyrejestrowania pojazdów oraz prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie;
 12. prowadzenia ewidencji zarejestrowanych pojazdów, aktualizacji i wprowadzania zmian dotyczących właściciela, parametrów technicznych oraz cech identyfikacji;
 13. przyjmowania i weryfikowania dokumentów kandydatów na kierowców oraz udostępnianie uprawnionym podmiotom profilu tych kandydatów;
 14. wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz prowadzenia postępowań związanych z korzystaniem z tych uprawnień;
 15. udostępniania danych z prowadzonej ewidencji pojazdów i kierowców;
 16. udostępniania dokumentów pojazdu na podstawie art. 42 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
 17. prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 18. prowadzenia ewidencji instruktorów i wykładowców oraz dokonywania wpisów i skreśleń w ewidencjach;
 19. wydawania i cofania uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
 20. prowadzenia ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie;
 21. sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, szkoleniem osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem oraz stacjami kontroli pojazdów, z wyłączeniem kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów oraz kontroli szkoleń osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 22. prowadzenia ewidencji tablic indywidualnych dla województwa dolnośląskiego;
 23. wyznaczania w ramach województwa dolnośląskiego dla każdego organu rejestrującego, pojemności rejestracyjnej tablic tymczasowych i tymczasowych badawczych;
 24. nadawania cech identyfikacyjnych w pojazdach;
 25. przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 26. prowadzenia i koordynacji całości spraw skarg i wniosków wnoszonych do Prezydenta lub innych pracowników Urzędu – Centralny Rejestr Skarg i Wniosków;
 27. nieodpłatnego poświadczania, na wniosek osób zainteresowanych lub organu rentowego, własnoręczności lub autentyczności podpisów na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych;
 28. nieodpłatnego poświadczania własnoręczności podpisu emerytów lub rencistów oraz upoważnionych osób sprawujących faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą w sytuacji potwierdzenia przez wymienione osoby istnienia dalszego prawa pobierania przysługujących im świadczeń;
 29. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 30. obsługa Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w tym załatwianie spraw z zakresu potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych ePUAP.

Procedury realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane