W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydział Spraw Obywatelskich

Sekretariat

50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
II piętro, pok. 244
tel. +48, 71 777 77 95, 777 77 37
faks +48 71 777 77 86
e-mail: wso@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Bożena Bronowicka

Zastępca Dyrektora Wydziału: Iwona Jasińska

Zastępca Dyrektora Wydziału: Iwona Gardy-Możny


Struktura:

Dział Ewidencji Ludności - Rejestr Wyborców

Kierownik: Halina Chorzempa
II piętro, pok. 224
tel.+48 71 777 76 67
faks +48 71 777 87 83

Dział Ewidencji Ludności - Aktualizacja Dokumentów

Kierownik: Janina Nowak
II piętro, pok. 228
tel. +48 71 777 78 06

Dział Ewidencji Ludności - Rejestracja Pobytów Stałych i Czasowych

Kierownik: Łukasz Niewierkiewicz
parter, sala 3
tel: +48 71 777 79 91

Dział Informacji Adresowej i Statystyki

Kierownik: Halina Chorzempa
II piętro, pok. 224
tel.+48 71 777 76 67
faks +48 71 777 76 60

Dział Dowodów Osobistych

Kierownik: Agnieszka Plucińska
parter, pok. 29
tel. +48 71 777 82 07

Dział Decyzji Administracyjnych ds. Zameldowań i Wymeldowań

Kierownik: Urszula Mielczarek
II piętro, pok. 253
tel.+48 71 777 79 34

Zespół Rejestracji Pojazdów I

Kierownik Zespołu: Małgorzata Cieszko
ul.G.Zapolskiej 4, parter pok. 19
tel.+48 71 777 81 43

Zespół Rejestracji Pojazdów II

Kierownik Zespołu: Patrycja Nosowska
ul. W.Bogusławskiego 10, parter pok.16
tel.+48 71 777 73 02

Zespół Rejestracji Pojazdów III

Kierownik Zespołu: Paweł Szarek
pl. Nowy Targ 1-8 , parter pok.14
tel.+48 71 777 86 05

Dział Uprawnień Kierowców

Kierownik: Jacek Sielużycki
parter,  pok. 1
tel. +48 71 777 91 49

Dział Obsługi Rejestracji Pojazdów

Kierownik: Elżbieta Fedorowska
II piętro, pok. 201
tel. +48 71 777 83 38

Dział Organizacyjny

Kierownik: Magdalena Kempa 
II piętro, pok. 255
tel. +48 71 777 78 83, 777 79 07

Zespół ds. Skarg i Wniosków

Kierownik: Iwona Jadach-Jomaa
II piętro, pok. 247
tel. +48 71 777 72 24

Dział Postępowań Administracyjnych w Sprawach Rejestracji Pojazdów

Kierownik: Agata Aleks
II piętro, pok. 208
tel. +48 71 777 76 79, 777 74 23
fax: +48 71 777 79 10

Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej

Kierownik: Bożena Wardęga
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
parter, sala S4, stanowisko nr 5
tel. +48 71 777 75 23

Wydział Spraw Obywatelskich realizuje zadania z zakresu:

 1. ewidencji ludności oraz zadań wynikających z prowadzenia Rejestru Mieszkańców;
 2. wydawania dowodów osobistych przy współpracy z Centrum Personalizacji Dokumentów;
 3. udostępniania danych z ewidencji ludności oraz z Rejestru Dowodów Osobistych;
 4. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;
 5. przekazywania danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz ich aktualizowania lub usuwania;
 6. prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;
 7. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach rejestru wyborców, spisu wyborców oraz wydawania pełnomocnictw do głosowania;
 8. sporządzania i aktualizowania spisu wyborców dla przeprowadzania wyborów i referendów;
 9. ustawowej pomocy repatriantom w Mieście;
 10. przyjmowania, przekształcania w formę dokumentu elektronicznego i przesyłania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosków o wpis w CEIDG;
 11. udostępniania urzędowych formularzy wniosków, umożliwiających rejestrację spółek jawnych, na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 12. rejestracji i wyrejestrowania pojazdów oraz prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie;
 13. prowadzenia ewidencji zarejestrowanych pojazdów, aktualizacji i wprowadzania zmian dotyczących właściciela, parametrów technicznych oraz cech identyfikacji;
 14. prowadzenie i przechowywanie akt podmiotu uprawnionego, w których zamieszcza się dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem w prawie profesjonalnej rejestracji pojazdów;
 15. przyjmowania i weryfikowania dokumentów kandydatów na kierowców oraz udostępnianie uprawnionym podmiotom profilu tych kandydatów;
 16. wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz prowadzenia postępowań związanych z korzystaniem z tych uprawnień;
 17. udostępniania danych z prowadzonej ewidencji pojazdów i kierowców;
 18. udostępniania dokumentów pojazdu na podstawie art. 42 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
 19. prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
 20. prowadzenia ewidencji instruktorów i wykładowców oraz dokonywania wpisów i skreśleń w ewidencjach;
 21. wydawania i cofania uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
 22. prowadzenia ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie;
 23. sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, szkoleniem osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem oraz stacjami kontroli pojazdów, z wyłączeniem kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów oraz kontroli szkoleń osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 24. wyznaczanie w ramach województwa dla każdego organu rejestrującego pojemności rejestracyjnej tablic rejestracyjnych: tymczasowych oraz samochodowych jednorzędowych zmniejszonych i tymczasowych dla pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej;
 25. wydawanie decyzji o nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu oraz decyzji wyrażającej zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej;
 26. przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 27. prowadzenia i koordynacji całości spraw skarg i wniosków wnoszonych do Prezydenta lub innych pracowników Urzędu – Centralny Rejestr Skarg i Wniosków;
 28. nieodpłatnego poświadczania, na wniosek osób zainteresowanych lub organu rentowego, własnoręczności lub autentyczności podpisów na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych;
 29. nieodpłatnego poświadczania własnoręczności podpisu emerytów lub rencistów oraz upoważnionych osób sprawujących faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą w sytuacji potwierdzenia przez wymienione osoby istnienia dalszego prawa pobierania przysługujących im świadczeń;
 30. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 31. obsługa Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w tym załatwianie spraw z zakresu potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych ePUAP.
Procedury realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego