W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydział Kontroli

Sekretariat

50-031 Wrocław
ul. W. Bogusławskiego 8,10
III piętro, pok. 325
tel. +48 71 777 92 35
faks +48 71777 92 34
e-mail: wkn@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Marta Julia Kalicińska

Zastępca Dyrektora Wydziału: Małgorzata Frąckowiak


Struktura:

Dział Kontroli Finansowych

Kierownik: Agnieszka Korzeniowska
III piętro, pok. 305
tel. +48 71 777 92 40

Dział Kontroli Stacji Kontroli Pojazdów i Ośrodków Szkolenia Kierowców

Kierownik: Henryk Mikołajczyk
III piętro, pok. 321
tel. +48 71 777 92 32

Dział Kontroli Procedur

Kierownik: Elżbieta Zawada
III piętro, pok. 305
tel. +48 71 777 73 37

Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Anna Święcka
pok. 325, III piętro
tel. +48 71 777 92 35

Wydział Kontroli realizuje zadania z zakresu:

 1. planowania kontroli przeprowadzanych przez Wydział;
 2. przeprowadzania kontroli zgodnie z:
  1. Planem Kontroli,
  2. Planem kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i podmiotów prowadzących szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem,
  3. Planem kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wpisanych w rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta
  4. Rocznym planem kontroli instytucji obowiązanych;
 3. prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zakazu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, w sprawie zakazu prowadzenia przez podmiot szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem oraz w sprawie zakazu prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;
 4. sporządzania dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych kontroli;
 5. współdziałania z organami kontroli państwowej i samorządowej;
 6. współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi;
 7. przechowywania dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne oraz korespondencji z nią związanej;
 8. redagowania odpowiedzi do zewnętrznych organów kontroli w związku z prowadzonymi przez nie kontrolami, na podstawie pisemnych odpowiedzi, sporządzonych przez merytorycznie odpowiedzialne komórki organizacyjne oraz miejskie jednostki organizacyjne;
 9. redagowania odpowiedzi do wskazanej korespondencji z organami ścigania, kontroli, bezpieczeństwa wewnętrznego kraju oraz innymi uprawnionymi organami w zakresie udostępniania i przekazywania dokumentów, materiałów i informacji będących w posiadaniu komórek organizacyjnych Urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych oraz miejskich spółek;
 10. prowadzenia książki kontroli zewnętrznych Urzędu;
 11. koordynacji oceny kontroli zarządczej oraz sporządzania Diagnozy stanu kontroli zarządczej w Gminie Wrocław;
 12. obsługi osób zgłaszających naruszenie prawa w Urzędzie.

Wydział Kontroli przeprowadza kontrole w:

 1. komórkach organizacyjnych Urzędu;
 2. miejskich jednostkach organizacyjnych;
 3. podmiotach leczniczych, dla których Miasto jest podmiotem tworzącym;
 4. jednostkach pomocniczych Miasta;
 5. instytucjach kultury, dla których Miasto jest organizatorem;
 6. podmiotach posiadających osobowość prawną, w których Miasto ma co najmniej 50% udziałów albo akcji;
 7. podmiotach, którym są przekazywane przez Miasto środki publiczne lub mienie komunalne;
 8. stacjach kontroli pojazdów, ośrodkach szkolenia kierowców oraz podmiotach prowadzących szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 9. fundacjach i stowarzyszeniach stanowiących instytucje obowiązane, w myśl przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego