W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Wydział Transportu

Sekretariat

50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
I piętro,  pok. 113
tel. +48 71 777 88 80
faks +48 71 777 88 81
e-mail: wtr@um.wroc.pl
e-mail: dit@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Paulina Tyniec-Piszcz

Zastępca Dyrektora Wydziału: Aleksander Łoś


Struktura

Dział Obsługi Systemu Biletowego

Kierownik: Jolanta Mikos
I piętro, pok. 101
tel. + 48 71 777 87 33

 • sprawy dotyczące biletów miejskiej komunikacji zbiorowej
  II piętro, pok. 209, 213, 214
  tel. +48 71 777 78 92
  tel. +48 71 777 78 84
  tel. +48 71 777 78 65
  tel. +48 71 777 78 67
  tel. +48 71 777 78 74
  tel. +48 71 777 73 79

Dział Zarządzania Transportem Publicznym

Kierownik: Andrzej Tabaka
II piętro, pok. 204
tel. + 48 71 777 75 11 

 • sprawy dotyczące  wdrażania zmian w organizacji komunikacji zbiorowej
  I piętro, pok. 109
  tel. +48 71 777 87 13
  tel. +48 71 777 87 15 
 • sprawy dotyczące rozkładów jazdy 
  II piętro pok. 215
  tel. +48 71 777 80 56
  tel. +48 71 777 70 72
 • sprawy dotyczące informacji pasażerskiej umieszczanej na przystankach 
  I piętro, pok. 109
  tel. +48 71 777 87 13 
  tel. +48 71 777 87 15

Dział Decyzji Administracyjnych i Kontroli Przedsiębiorców

Kierownik: Magdalena Kaszuba
II piętro, pok. 212
tel. + 48 71 777 85 21

 • sprawy, dotyczące:
  • licencji TAXI,
  • licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie   przewozu osób samochodem osobowym,
  • licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie   przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
   I piętro, pok. 105
   tel. +48 71 777 77 35
   tel. +48 71 777 77 36
 • sprawy dotyczące:
  • licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy bądź w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  • zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
  • zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
  • zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
  • umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności należności pieniężnych za przejazd bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej.
   II piętro, pok. 206
   tel. +48 71 777 81 98
   tel. +48 71 777 81 78
   II piętro, pok. 208
   tel. +48 71 777 70 94
   tel. +48 71 777 75 09
 • sprawy dotyczące kontroli przedsiębiorców zgodnie z ustawą o transporcie drogowym
  II piętro, pok. 210
  tel. +48 71 777 93 81
  tel. +48 71 777 85 74
  tel. +48 71 777 85 41

Zespół ds. Analiz i Budżetu

II piętro, pok. 209, 313
tel. + 48 777 87 35
tel. + 48 777 78 94

Wydział Transportu realizuje zadania w zakresie:

 1. zarządzania transportem publicznym, w tym:
  1. zamawiania i rozliczania zadań przewozowych,
  2. wdrażania docelowej i zastępczej organizacji komunikacji zbiorowej,
  3. kontroli jakości i punktualności komunikacji zbiorowej,
  4. wyposażania przystanków w informacje niezbędne dla pasażerów, w tym w rozkłady jazdy,
  5. publikacji rozkładów na stronie internetowej Urzędu oraz dla potrzeb innych użytkowników;
 2. współpracy z gminami ościennymi w celu realizacji wspólnej komunikacji zbiorowej;
 3. współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego na rzecz wspólnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym;
 4. kształtowania polityki cenowej na usługi przewozowe;
 5. emisji i dystrybucji biletów;
 6. analizy i kształtowania opłaty dodatkowej i manipulacyjnej za korzystanie  z komunikacji miejskiej;
 7. przygotowywania i realizacji usługi z zakresu korzystania przez pasażerów miejskiej komunikacji zbiorowej z połączeń kolejowych;
 8. współpracy z właściwymi samorządami gminnymi, powiatowymi oraz Samorządem Województwa Dolnośląskiego na rzecz rozwoju połączeń kolejowych we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym;
 9. udziału w pracach ZIT WrOF, w porozumieniu i współpracy z odpowiedzialnymi za ten obszar wydziałami Urzędu Miejskiego Wrocławia;
 10. wsparcia działań Miasta oraz opiniowania opracowań zlecanych przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta związanych z integracją transportu publicznego;
 11. przygotowywania zasad korzystania  z miejskiej komunikacji zbiorowej;
 12. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział; 
 13. sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadania kontroli przewozu osób środkami komunikacji miejskiej;
 14. prowadzenia spraw z zakresu umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności należności pieniężnych za przejazd bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej;
 15. wydawania decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
 16. wydawania zaświadczeń o przebiegu działalności w zakresie transportu drogowego;
 17. wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zmiany, cofnięcia lub wygaśnięcia licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy bądź w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; 
 18. wydawania zaświadczeń dla osób i podmiotów prowadzących działalność  w zakresie przewozu osób lub rzeczy oraz wydawania decyzji administracyjnych  w sprawie odmowy wydania, zmiany lub cofnięcia zaświadczenia;
 19. wydawania decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, zawieszenia, cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika;
 20. wydawania wtórników i wypisów z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, jak również decyzji o przeniesieniu uprawnień wynikających z zezwoleń bądź licencji, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
 21. wydawania decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym;
 22. wydawania decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; 
 23. wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego  w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz wtórników;
 24. wydawania decyzji administracyjnych stwierdzających niezdolność zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego;
 25. wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi; wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o licencję wspólnotową - zgodnie  z rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 - o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej; 
 26. wydawania decyzji administracyjnych stwierdzających nieważność zaświadczenia na krajowy nie zarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne;
 27. wydawania decyzji administracyjnych o uznaniu, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona albo utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję za nałożone sankcje; 
 28. wydawania decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych  i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym; 
 29. wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym; 
 30. wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego  i dokonywania zmian;
 31. kontroli przedsiębiorców zgodnie z ustawą o transporcie drogowym;
 32. aktualizacji danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 33. aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD).

Procedury realizowane przez Wydział Transportu dostępne są w zakładce Poradnik Klienta (https://bip.um.wroc.pl/cases/search?keyword=&case=&category_id=-1&unit_id=38)

Rejestry prowadzone w Wydziale Transportu (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/156/rejestry-ewidencje-i-archiwa#wtr)

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego