W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych

Sekretariat

50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
IV piętro, pok. 450
tel. +48  71 777 77 91
faks +48 71 777 71 03
e-mail: wps@um.wroc.pl

Kancelaria

IV piętro,pok. 439
tel. +48 71 777 75 97
tel. +48 71 777 85 89
faks +48 71 777 77 12

Dyrektor Wydziału: Ewa Szczęch

Zastępca Dyrektora Wydziału: Jolanta Bednarska


Struktura:

Dział Szkół Ponadpodstawowych

Kierownik: Magdalena Lazopoulos
IV piętro, pok. 437
tel. +48 71 777 93 73

Dział Szkół Specjalnych i Placówek

Kierownik: Anna Brzezińska
IV piętro, pok. 453
tel. +48 71 777 76 21

Dział Projektów Edukacyjnych

Kierownik: Michał Mikołajek
IV piętro, pok. 437
tel. +48 71 777 78 60

Wydział Szkół Ponadpodstawowych  i Specjalnych realizuje zadania wynikające z kompetencji organu prowadzącego związane z prowadzeniem szkół ponadpodstawowych, specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie:

 1. organizowania spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, likwidacją jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto;
 2. planowania sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta;
 3. nadzoru nad sprawami organizacyjnymi i administracyjnymi, w tym analizowania i zatwierdzania arkuszy organizacji jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto;
 4. współudziału w organizacji rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, specjalnych i placówek;
 5. organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów;
 6. dokonywania czynności związanych z powierzeniem lub odwołaniem ze stanowiska dyrektora jednostki oświatowej;
 7. prowadzenia spraw dyrektorów jednostek oświatowych wynikających z kompetencji organu prowadzącego i czynności wynikających z uprawnień zwierzchnika służbowego;
 8. przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych dyrektorów jednostek oświatowych;
 9. koordynowania doradztwa zawodowego w szkołach;
 10. dostosowywania kształcenia do potrzeb rynku pracy;
 11. pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych oraz współudziału w ich wydatkowaniu i rozliczaniu, z wyłączeniem środków finansowych na zadania infrastrukturalne;
 12. planowania i realizacji przedsięwzięć oświatowych w obszarze pozostałej działalności oświatowej, w tym budżetu;
 13. realizacji programów oraz projektów edukacyjnych, w tym sportowych w szkołach wszystkich typów i placówkach;
 14. promowania osiągnięć i umiejętności uczniów w różnych dziedzinach wiedzy i nauki poprzez realizację programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Miasta;
 15. wspierania samorządności uczniowskiej we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Wrocławia;
 16. dofinansowywania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży (w formie półkolonii i otwartych sal);
 17. współudziału w realizacji obowiązku gminy zapewnienia przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych;
 18. prowadzenia spraw związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 19. ustalania priorytetów oraz zasad dofinansowywania doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych jednostek oświatowych;
 20. kontroli realizacji obowiązku nauki i prowadzenia z tym związanych egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w obszarze postępowania egzekucyjnego w administracji.


Procedury realizowane przez Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych dostępne są w zakładce Poradnik klienta (https://bip.um.wroc.pl/cases/search?keyword=&case=&category_id=-1&unit_id=22)

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego