W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydział Finansowy

Sekretariat

50-107 Wrocław
Sukiennice 10
II piętro, pok. 216
tel. +48 71 777 83 45
faks +48 71 777 80 29
e-mail: wfn@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Magdalena Komers

Zastępca Dyrektora Wydziału: Krzysztof Woda

Zastępca Dyrektora Wydziału: Katarzyna Urbańczyk-Maniowska


Struktura

Dział Planowania

Kierownik Działu: Małgorzata Domańska
IV piętro, pok. 401
tel. +48 71 777 81 79

Dział Budżetu

Kierownik Działu: Elżbieta Jałoszyńska
II piętro,  pok. 213
tel. +48  71 777 93 68

Dział Centralnej Obsługi Finansowej

Kierownik Działu: Anna Skóra
I piętro, pok. 108A
tel. +48 71 777 81 71

Dział Księgowości Budżetu

Kierownik Działu: Katarzyna Mazurek
III piętro, pok. 315
tel. +48 71 777 83 68

Dział Sprawozdawczości Budżetowej

Kierownik Działu: Renata Arendarska
III piętro, pok. 308
tel. +48 71 777 83 71

Sekcja ds Inwentaryzacji Majątku

Koordynator: Grażyna Czerniewska
III pietro, pok. 307
tel. +48 777 73 71

Wydział Finansowy realizuje zadania z zakresu:

 1. opracowania założeń dotyczących budżetu Miasta i strategii finansowej Miasta;
 2. opracowywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta;
 3. współpracy z bankami oraz instytucjami finansowymi, firmami konsultingowymi i audytorami;
 4. pozyskiwania dla Miasta źródeł finansowania krajowych zagranicznych z wyłączeniem funduszy unijnych;
 5. przygotowania i prowadzenia postępowań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych związanych z prowadzeniem bankowej obsługi budżetu Miasta, a także pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w budżecie Miasta;
 6. analizy możliwości udzielenia przez Miasto poręczeń i gwarancji;
 7. opracowywania analiz, w tym symulacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta, niezbędnych do zarządzania finansami Miasta, zadłużeniem oraz płynnością;
 8. identyfikowania i analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z otoczeniem, w którym funkcjonuje Miasto, mających wpływ na realizowaną strategię finansową;
 9. monitorowania i analizy warunków społeczno-ekonomicznych, kondycji gospodarki krajowej i regionalnej oraz projekcja założeń makroekonomicznych w perspektywie krótkoterminowej, średnioterminowej i wieloletniej;
 10. sporządzania informacji związanych z budżetem Miasta i jego realizacją oraz z gospodarką finansową prowadzoną przez Miasto, wymaganych przez organy kontrolne oraz inne instytucje zewnętrzne;
 11. sporządzania prognoz ekonomiczno-finansowych oraz raportów dotyczących realizowania strategii finansowej Miasta dla instytucji finansowych oraz podmiotów współpracujących z Miastem;
 12. przygotowania projektów uchwał i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową i plan finansowy Miasta oraz wieloletnią prognozę finansową Miasta;
 13. przyjmowania, badania prawidłowości i analizowania pism, wniosków i innych materiałów dotyczących budżetu Miasta i jego zmian, w tym w układzie zadaniowym;
 14. opracowywania materiałów, analiz i zestawień porównawczych budżetu, jego zmian, bieżącej realizacji i wykonań za lata ubiegłe oraz opracowywania przewidywanego wykonania budżetu Miasta;
 15. opracowania i aktualizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetu;
 16. analizy kontrolingowej obejmującej koszty funkcjonowania komórek organizacyjnych Urzędu;
 17. pozyskiwania środków finansowych w formie finansowania pozabudżetowego;
 18. obsługi finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz przekazywania środków finansowych z budżetu Miasta na realizację umów dotacyjnych, obsługi zaciąganych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych emitowanych przez Miasto;
 19. dokonywania płatności na rzecz kontrahentów Miasta;
 20. prowadzenia ewidencji poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, stanowiących zabezpieczenie umów;
 21. prowadzenia ewidencji papierów wartościowych: akcji, weksli, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych obcych;
 22. obsługi kasowej w zakresie rozliczeń z pracownikami z tytułu: delegacji zagranicznych i krajowych, zatwierdzonych zaliczek, wypłat wynagrodzeń pracowników, wypłat z funduszu socjalnego, z tytułu przyznanych stypendiów, faktur gotówkowych innych;
 23. prowadzenia rejestru zobowiązań wekslowych Miasta: własnych i obcych;
 24. prowadzenia całości prac związanych z procesem inwentaryzacji składników majątku będącego na stanie księgowym Urzędu, w tym koordynacja przeprowadzania spisu majątku, prowadzenia niezbędnej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz bieżąca współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 25. prowadzenie rachunkowości budżetu Miasta;
 26. sporządzania sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych Miasta;
 27. sporządzenie bilansu z wykonania budżetu Miasta;
 28. księgowania sprawozdań budżetowych, dochodowych i wydatkowych miejskich jednostek organizacyjnych;
 29. sporządzania rocznego sprawozdania i półrocznej informacji z wykonania budżetu Miasta;
 30. sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury;
 31. sporządzania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
Procedury realizowane przez Wydział Finansowy dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Realizacja płatności

Od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:45 do 14:00

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane