W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydział Księgowości

Sekretariat

50-107 Wrocław
Sukiennice 10
II piętro, pok. 206
tel.+48 71 777 82 60
faks +48 71 777 84 75
e-mail: wks@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Magdalena Bulik-Nowińska

Zastępca Dyrektora: Iwona Bobowska


Struktura:

Dział Księgowości Urzędu

Kierownik: Ewa Wronowska 
I piętro, pok. 114
tel. +48 71 777 82 31

Dział ds. Rozliczeń Podatku VAT

Kierownik: Agnieszka Januszkiewicz
parter, pok. 3
tel. +48 71 777 82 98

Dział Księgowości Środków Trwałych

Kierownik: Marzena Krężlak
II piętro, pok. 209
tel. +48 71 777 83 42

Dział Umów i Rejestracji Zobowiązań

Kierownik: Tomasz Straszkiewicz 
III piętro, pok. 306
tel. +48 71 777 84 68

Dział Księgowości Dochodów

Kierownik: Monika Myśliwiec
al. M. Kromera 44
IV piętro, pok. 428
tel. +48 71 777 81 51

 • Dochody z tytułów cywilnoprawnych:
  • media, czynsze, targowiska, reklama, handel, składowanie odpadów w kompostowni i inne
   tel. + 48 71 777 88 74
  • sprzedaż mienia komunalnego
   tel. + 48 71 777 82 37, 71 777 81 01
 • Dochody z tytułów publicznoprawnych:
  • opłaty za pobyt we WrOPON, grzywny nakładane w drodze mandatu karnego Straży Miejskiej oraz kar porządkowych, opłaty za wycinkę drzew, opłaty komunikacyjne i ewidencyjne, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu i inne 
   tel. + 48 71 777 70 67, 777 83 69, 777 71 02, 777 81 61, 777 89 15
 • Zespół Księgi Głównej
  tel. +48 71 777 84 19, 777 82 66, 777 89 01, 777 81 50, 777 81 26

Wydział Księgowości realizuje zadania z zakresu:

 1. prowadzenia rachunkowości Urzędu oraz organu podatkowego;
 2. prowadzenia rozliczeń oraz sporządzania kwartalnych sprawozdań dotyczących
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 3. prowadzenia rozliczeń w zakresie dotacji celowych udzielanych organizacjom pozarządowym oraz dotacji podmiotowych udzielnych jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego;
 4. prowadzenia ewidencji w zakresie wadiów, kaucji zabezpieczających wykonanie umów oraz kaucji gwarancyjnych;
 5. prowadzenia pełnej księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 6. nadzoru nad dekretacją, ewidencją i obiegiem dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie;
 7. ewidencji w księgach rachunkowych majątku rzeczowego i finansowego oraz wyposażenia Urzędu, a także zarządzania jego inwentaryzacją;
 8. sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Miasta (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa) oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia;
 9. sporządzania rozliczeń podatku VAT Urzędu;
 10. centralizacji rozliczeń podatku VAT Gminy Wrocław;
 11. sporządzania Jednolitych Plików Kontrolnych Urzędu;
 12. centralizacji Jednolitych Plików Kontrolnych Gminy Wrocław;
 13. prowadzenia Centralnego Rejestru Zobowiązań
 14. przygotowania projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zadań realizowanych w Wydziale;
 15. sporządzania okresowych sprawozdań z zakresu zadań Wydziału;
 16. współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Wrocław i komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi, celem realizacji zadań Wydziału;
 17. sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu.

Procedury realizowane przez Wydział Księgowości dostępne są w zakładce Poradnik Klienta (https://bip.um.wroc.pl/cases/search?keyword=&case=&category_id=-1&unit_id=26)

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego