W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydział Architektury i Zabytków

W związku z wypowiedzeniem porozumienia w sprawie wykonywania niektórych zadań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego w 2011 r. z Wojewodą Dolnośląskim informujemy, iż Dział Zabytków w Wydziale Architektury i Zabytków oraz stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków nie zostało zlikwidowane.

Sprawy z zakresu ochrony konserwatorskiej związane z wydawaniem pozwoleń konserwatorskich oraz zaleceń będą załatwiane do 7 stycznia 2023 r., a te, które w tym terminie nie zostaną zakończone będą przekazane do dalszego procedowania przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Od 8 stycznia 2023 r. wnioski należy kierować do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław (http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/).


Uwaga!

 • udostępnianie akt archiwalnych na wniosek oraz akt spraw w toku postępowania po uprzednim telefonicznym umówieniu się tel. +48 71 777 77 77
 • korzystanie z zasobów dokumentacji Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu jest zawieszone do odwołania

Sekretariat:

50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
II piętro, pok. 234
tel. + 48 71 777 71 14
faks +48 71 777 71 18
e-mail: waz@um.wroc.pl

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Architektoniczno-Budowlanych

II piętro, pok. 229
tel. + 48 71 777 73 03

Sekretariat Zastępcy Dyrektora  ds.  Informacji i Rejestrów

II piętro, pok. 226
tel. + 48 71 777 73 72

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Zabytków

50-156 Wrocław
ul. Bernardyńska 5 
parter, pok. 01
tel. +48 71 777 94 51

Dyrektor Wydziału - Miejski Konserwator Zabytków: Magdalena Wankowska

Zastępca Dyrektora ds. Architektoniczno-Budowlanych: Aleksandra Nespiak

Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Rejestrów: Małgorzata Jordan

Zastępca Dyrektora ds. Zabytków: Hanna Kazimierowicz


Telefoniczna Informacja Wydziału

tel.: + 48 71 777 77 77

Uwaga! System pocztowy nie generuje potwierdzenia otrzymania maila. Aby je otrzymać należy skorzystać z platformy ePUAP (https://bip.um.wroc.pl/artykul/239/3177/sprawy-zalatwiane-w-urzedzie-miejskim-za-posrednictwem-platformy-epuap)

Kancelaria Wydziału

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów a także udzielanie informacji o etapie załatwiania sprawy aktualnie rozpatrywanej:
  parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2 ,3 i 4
 • udostępnianie akt postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale oraz udzielanie informacji o etapie załatwiania sprawy aktualnie rozpatrywanej:
  parter, sala 1c - stanowisko 5, 6 i 7

Struktura:

Sekcja Organizacyjno-Finansowa

Dział Architektoniczno - Budowlany

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Architektoniczno-Budowlanych - tel. + 48 71 777 73 03

 • Zespół Architektoniczno-Budowlany - B1
  Kierownik Zespołu: Małgorzata Chybalska
  tel. +48 71 777 73 69
 • Zespół Architektoniczno-Budowlany - B2
  Kierownik Zespołu: Agnieszka Czerwiec
  tel. +48 71 777 75 01
 • Zespół Architektoniczno-Budowlany - B3
  Kierownik Zespołu: Elżbieta Łabuz
  tel. +48 71 777 72 20
 • Zespół Architektoniczno-Budowlany - B4
  Kierownik Zespołu: Kamila Borkowska
  tel. +48 71 777 74 21
 • Zespół Architektoniczno-Budowlany Inwestycji Liniowych - IB
  Kierownik Zespołu: Elżbieta Moskała
  tel. +48 71 777 74 42
 • Zespół Analiz i Estetyki
  Koordynator: Katarzyna Śmigielska
  tel. +48 71 777 73 87

Dział Informacji i Rejestrów

Sekretariat Zastępcy Dyrektora  ds.  Informacji i Rejestrów - tel. + 48 71 777 73 72

 • Zespół Informacji 
  Kierownik Zespołu: Ewa Bartoszewska Stróżyk
  tel. +48 71 777 74 60
 • Zespół Kancelarii Wydziału
  Kierownik Zespołu: Marzena Anczyk
  tel. +48 71 777 72 88
 • Zespół Rejestrów i Dokumentacji
  Kierownik Zespołu: Beata Zwiech
  tel. +48 71 777 73 97
 • Zespół Zaświadczeń
  Kierownik Zespołu: Ewa Stawiany
  tel. +48 71 777 72 65

Dział Zabytków

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Zabytków - tel. +48 71 777 94 51

 • Zespół Zabytków Ruchomych i Nieruchomych
  ul. Bernardyńska 5, 
  tel. +48 777 94 51
 • Zespół Zagospodarowania Terenów Zabytkowych
  ul. Bernardyńska 5, 
  Kierownik Zespołu:
  tel. +48 777 94 51

Wydział Architektury i Zabytków realizuje w szczególności:

 1. zadania własne powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące administracji architektoniczno-budowlanej, wynikające z przepisów Prawa budowlanego i przepisów szczególnych oraz zlecone staroście, wynikające z innych przepisów;
 2. zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Wrocławia, w tym:
  1. zadania, wynikające z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, oraz w przepisach szczególnych,
  2. udzielanie dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Miejską Wrocławia;
  3. prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków Wrocławia;
  4. zadania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, wynikające z obowiązków własnych Gminy;
  5. współpraca z innymi organami administracji publicznej, instytucjami i podmiotami w zakresie zabytków i dziedzictwa kulturowego;
  6. monitorowanie i koordynowanie działań podmiotów zarządzających miejscem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w kontekście właściwego funkcjonowania i ochrony tego miejsca, a także jego strefy buforowej oraz prowadzenie współpracy i dialogu pomiędzy Interesariuszami tego terenu a jednostkami zewnętrznymi, w tym Ośrodkiem ds. Światowego Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa oraz organami uczestniczącymi w działaniach na rzecz miejsc wpisanych na listę UNESCO.

Procedury realizowane przez Wydział Architektury i Zabytków dostępne są w zakładce Poradnik Klienta[ (https://bip.um.wroc.pl/cases/search?keyword=&case=&category_id=-1&unit_id=16)

Zawiadomienia i obwieszczenia Wydziału Architektury i Zabytków (https://bip.um.wroc.pl/obwieszczenia/306)

Wzory obowiązujących druków w formacie.rtf  (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/8827/obowiazujace-wzory-drukow-w-formacie-rtf-w-wydziale-architektury-i-budownictwa)

Wzory obowiązujących druków w formacie .pdf (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/100/9313)

Wykaz decyzji WZiZT wydanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, które wygasły z dniem 1.01.2018 r. (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/36880/wykaz-decyzji-wzizt-wydanych-na-obszarach-szczegolnego-zagrozenia-powodzia-ktore-wygasly-z-dniem-1-01-2018-r)

Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Architektury i Zabytków /dawny Wydział Architektury i Budownictwa (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/100/9193)

Zgłoszenia budowy oraz instalowania instalacji gazowej i przebudowy budynków jednorodzinnych (https://bip.um.wroc.pl/zgloszenia-budowlane/932)

Pomniki, rzeźby i fontanny we Wrocławiu powstałe przed 1945 roku (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/204/zabytki-wroclawia)

Pomniki, rzeźby i fontanny we Wrocławiu powstałe po 1945 roku (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/204/zabytki-wroclawia)

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Wrocławia (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/204/zabytki-wroclawia)

Rejestr zabytków nieruchomych (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/204/zabytki-wroclawia)

Obszary ewidencyjne i rejestrowe (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/204/zabytki-wroclawia)

Lista Społecznych Opiekunów Zabytków Wrocławia (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/204/zabytki-wroclawia)

Sprawozdania z działalności Wydziału Architektury i Zabytków (dawnego Wydziału Architektury i Budownictwa) (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/56935/sprawozdanie-z-dzialalnosci-wydzialu-architektury-i-budownictwa-za-2021-rok)

Katalog mebli miejskich (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/100/3210)

Kalendarium uchwały krajobrazowej Wrocławia (https://bip.um.wroc.pl/artykul/203/63308/kalendarium-uchwaly-krajobrazowej-wroclawia)

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45.

Godziny pracy Kancelarii Wydziału

 • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15 przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów: parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2 ,3 i 4
 • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 udostępnianie akt postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale oraz udzielanie informacji o etapie załatwiania sprawy aktualnie rozpatrywanej: parter, sala 1c - stanowisko 5, 6 i 7

Godziny przyjęć dyrektora w sprawie skarg i wniosków

Po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Godziny przyjęć zastępców dyrektora w sprawie skarg i wniosków

Po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Godziny przyjęć kierowników zespołów

Po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Godziny kontaktu telefonicznego z kierownikami zespołów w sprawie prowadzonych postępowań

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego