W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Wydział Organizacyjny i Kadr

Sekretariat

50-107 Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
I piętro, pok. 112
tel. +48 71 777 87 88
faks +48 71 777 87 89
e-mail: wok@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Alicja Bogusz

Zastępca Dyrektora Wydziału: Honorata Langner-Mrozek


Struktura:

Dział Kadr

Kierownik: Maria Chwastyk
I piętro, pok. 142
tel. +48 71 777 72 41

Dział Organizacyjny

Kierownik: Agnieszka Koczapska
I piętro, pok. 116
tel. +48 71 777 72 21
faks +48 71 777 77 19

 • Zespół ds. Regulacji Prawno - Organizacyjnych
  I piętro, pok. 116
  tel. +48 71 777 71 47, 777 73 52
 • Pełnomocnictwa i upoważnienia
  I piętro, pok. 115
  tel. +48 71 777 72 35, 777 75 32
 • Praktyki, staże, pieczątki i pieczęcie
  I piętro, pok. 116
  tel. +48 71 777 80 42, 777 80 43
 • Stanowiska ds. informacji publicznej
  I piętro, pok. 135
  tel. +48 71 777 74 64, 777 84 74
 • Zespół ds. Informacji
  • Informacja o Urzędzie
   parter (prawa strona), pok. 12
   tel. +48 71 777 72 18, 777 72 19
  • Redakcja BIP
   pok. 041
   tel. +48 71 777 90 61, 777 90 62
   e-mail: bip@um.wroc.pl
 • Kancelaria UMW
  pl. Nowy Targ 1-8
  50 - 141 Wrocław
  parter, pok.5 
  faks +48 71 777 86 55
  e-mail: kum@um.wroc.pl
  • Filie Kancelarii UMW:
   ul. G. Zapolskiej 4
   50-032 Wrocław
   parter, sala nr 4, stanowiska 6 i 7
   faks  +48 71 777 86 22
  • al. M.  Kromera 44
   51-163 Wrocław 
   parter, sala COM, pok. 31
   faks  +48 71 777 92 19
  • ul. Hubska 8-16
   50-502 Wrocław 
   parter, sala nr 1, stanowisko 1
   Godziny pracy Kancelarii i filii Kancelarii: 7.45 - 15.45

Dział Rachuby Płac

Kierownik: Małgorzata Dylak-Wrzuszczak
I piętro, pok. 107
tel. +48 71 777 81 87

Sekcja Umów Zleceń

 • pok. 109, I piętro
  tel. +48 71 777 83 61

Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich i Szkoleń

Kierownik: Izabela Zaremba
I piętro, pok. 145
tel. +48 71 777 75 52
Informacja na temat naborów 
tel. +48 71 777 75 52, 71 777 86 76

Zespół ds. Planowania i Sprawozdawczości

Koordynator: Daniel Kubicki
I piętro,  pok. 140a
tel. +48 71 777 71 46

 • Delegacje krajowe i zagraniczne
  IV piętro, pok. 422
  tel. +48 71 777 77 03, 777 76 88
 • Rejestracja Czasu Pracy
  I piętro, pok. 136
  tel. +48 71 777 71 09

Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarządzania Małgorzata Gackiewicz
parter, pok. 042
tel. +48 71 777 89 48

Doradca etyczny

e-mail: antykorupcja@um.wroc.pl

Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca

Koordynator: Mateusz Kuca
ul. G. Zapolskiej 4
V piętro, pok. 525
tel. +48 71 777 77 77

Sekcja Spraw Socjalnych

IV piętro,pok. 413
tel. +48 71 777 74 72, 777 70 11            

Wydział Organizacyjny i Kadr realizuje zadania z zakresu:

 1. określania ogólnych zasad organizacji i funkcjonowania Urzędu, w tym opracowywania i aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;
 2. opiniowania regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu oraz statutów i regulaminów miejskich jednostek organizacyjnych;
 3. przygotowywania upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta oraz prowadzenia rejestru w tym zakresie;
 4. realizacji zapotrzebowania na pieczątki i pieczęcie urzędowe oraz prowadzenia rejestru w tym zakresie;
 5. organizacji i koordynacji prac związanych z przygotowywaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów oraz spisów;
 6. inicjowania i koordynacji systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi Urzędu, w tym opracowywania regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń, regulaminu świadczeń socjalnych, czynności związanych z opisem stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz procesem ocen pracowniczych;
 7. koordynacji oceny pracowniczej pracowników Urzędu;
 8. prowadzenia spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
 9. opracowywania zasad i analiz polityki oraz ewidencji i zarządzania etatyzacją w Urzędzie;
 10. zasad doboru kadr i prowadzenia rekrutacji oraz prowadzenia konkursów na stanowiska pracy w Urzędzie;
 11. zarządzania systemem szkoleń i podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników, opracowywania ścieżek rozwoju i budowania motywacyjnego środowiska pracy;
 12. organizacji służby przygotowawczej;
 13. działalności socjalnej Urzędu;
 14. współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi;
 15. prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej;
 16. koordynacji i nadzoru nad realizacją przepisów dotyczących udostępniania informacji publicznej oraz udostępnianie informacji sektora publicznego, w tym jako otwartych danych, w celu ponownego wykorzystywania, wydawania decyzji administracyjnych dotyczących wskazanego zakresu oraz ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 17. wdrożenia i stosowania przepisów ustaw:"
  1. z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - w zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej,
  2. z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - w zakresie stron i aplikacji Urzędu;
 18. prowadzenia rejestru żądań o zapewnienie dostępności;
 19. obsługi zleceń tłumaczeń języka migowego;
 20. naliczania i wypłat wynagrodzeń pracowniczych i bezosobowych oraz rozliczania delegacji, ryczałtów i innych świadczeń pieniężnych pracowników;
 21. naliczania i wypłat rent wyrównawczych, przejętych po zlikwidowanych miejskich jednostkach organizacyjnych;
 22. prowadzenia rejestrów poleceń wyjazdów służbowych: na obszarze kraju (delegacji krajowych) i poza granicami kraju (delegacji zagranicznych);
 23. Polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie w ramach systemu kontroli zarządczej, w tym: przygotowanie dokumentacji procesu identyfikowania ryzyk w Urzędzie i sporządzania zbiorczego rejestru ryzyk Urzędu oraz zbiorczego raportu w zakresie zarządzania ryzykiem dla Urzędu;
 24. przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingowi, molestowaniu i innym negatywnym zjawiskom w procesie pracy;
 25. koordynacji realizacji programów zatrudnienia w Urzędzie w ramach aktywizacji rynku pracy, w tym staży zawodowych, praktyk i robót publicznych;
 26. obsługi zapytań i interwencji mieszkańców Wrocławia zgłaszanych za pomocą teleinformatycznych kanałów komunikowania się;
 27. prowadzenia punktu informacyjnego dla mieszkańców;
 28. realizacji czynności związanych z doręczeniem korespondencji w ramach Urzędu oraz wysyłki korespondencji zewnętrznej;
 29. koordynacji zadań związanych z funkcjonowaniem w Urzędzie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, związanego z działaniami w zakresie polityki jakości, bhp i środowiska.

Procedury realizowane przez Wydział Organizacyjny i Kadr dostępne są w zakładce Poradnik Klienta (https://bip.um.wroc.pl/cases/search?keyword=&case=&category_id=-1&unit_id=33)

Rejestry prowadzone w Wydziale Organizacyjnym i Kadr (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/156/rejestry-ewidencje-i-archiwa#wok)

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego