Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydział Podatków i Opłat

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Sekretariat
50-031 Wrocław
ul. W. Bogusławskiego 8,10
II piętro, pok. 225
tel. +48 71 777 81 39, 777 75 99
faks +48 71 777 77 44
e-mail: wpo@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Irena Matysiak
Zastępca Dyrektora Wydziału: Barbara Walkosz-Staśko


Informacje do tyczące podatków i opłat lokalnych obowiązujących we Wrocławiu, terminów, przedmiotów opodatkowania, ulg oraz interpretacje prawa podatkowego znajdują się w zakładce Podatki i opłaty lokalne

Struktura

 • Centrum Obsługi Podatnika
  Kierownik: Mariola Graczyk
  ul. Kotlarska 41, 
  50-151 Wrocław 
  parter, pok. 1
  tel. +48 71 777 84 23
  - informacja: tel. +48 71 777 87 97
  - zaświadczenia: tel. +48 71 777 88 01, 777 88 03
  Uwaga!
  Informacje i deklaracje podatkowe można składać osobiście w COP lub przesyłać na adres:
  Urząd Miejski Wrocławia
  Wydział Podatków i Opłat
  50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
  Stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na rok 2018 nie uległy zmianie w stosunku do roku 2017

 • Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego  
  Kierownik Działu: Anna Walenciejczyk
  ul. W. Bogusławskiego 8,10
  I piętro, pok. 103
  tel. +48 71 777 89 59
  • Sekcja Wymiaru - Osoby Fizyczne
   Stare Miasto
   I piętro, pok. 121
   tel. +48 71 777 83 90
   Śródmieście
   I piętro, pok. 122
   tel. +48 71 777 83 09, 777 83 21
   Krzyki
   I piętro, pok. 118, 119
   tel. +48 71 777 89 38, 777 82 93, 777 82 08, 777 82 40, 777 83 27
   Fabryczna
   I piętro, pok. 120, 121
   tel. +48 71 777 82 41, 777 83 23, 777 84 18
   Psie Pole
   I piętro, pok. 104
   tel. +48 71 777 82 85, 777 81 40
  • Podatek rolny:
   - gospodarstwa rolne – osoby fizyczne: dzielnice Krzyki, Fabryczna
   - gospodarstwa rolne i użytki rolne - osoby prawne: od litery A do litery P
   I piętro, pok. 102
   tel.  48 71 777 82 54
   - gospodarstwa rolne – osoby fizyczne: dzielnica Psie Pole
   - gospodarstwa rolne i użytki rolne - osoby prawne: od litery R do litery Z
   I piętro, pok. 102
   tel.  48 71 777 84 90
   - użytki rolne - osoby fizyczne: wszystkie dzielnice
   I piętro, pok. 102
   tel.  48 71 777 94 21
  • Podatek leśny
   - osoby prawne,
   I piętro, pok. 102
   tel. +48 71 777 82 54
   - osoby fizyczne,
   I piętro, pok. 102
   tel. +48 71 777 94 21

 • Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych oraz Podatku od Środków Transportowych
  Kierownik Działu: Sebastian Skurzewski
  ul. W. Bogusławskiego 8,10
  I piętro, pok. 203
  tel. +48 71 777 72 68
  • Sekcja Wymiaru Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych
   I piętro, pok. 124, 125
   II piętro, pok. 203
   tel.+48 71 777 70 17, 777 70 25, 777 71 58, 777 71 59, 777 71 67, 777 82 35
  • Sekcja Wymiaru Podatku od Środków Transportowych. 
   - osoby fizyczne
   II piętro, pok. 223
   tel. +48 71 777 82 11, 777 71 51,  777 72 93
   - osoby prawne
   I piętro, pok. 126
   tel. +48 71 777 71 90, 777 94 05

 • Dział Rozliczeń Podatkowych
  Kierownik: Teresa Brewka 
  ul. W. Bogusławskiego 8, 10, 
  II piętro, pok. 217
  tel. +48 71 777 81 32 
  • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
   - Dzielnica Stare Miasto
   II piętro, pok. 222
   tel. +48 71 777 81 57
   - Dzielnica Śródmieście, lokale użytkowe
   II piętro, pok. 222
   tel. +48 71 777 82 81
   - Dzielnica Psie Pole
   II piętro, pok. 222
   tel. +48 71 777 83 57
   - Dzielnica Fabryczna
   II piętro, pok. 221
   tel. +48 71 777 82 82, 777 82 56, 777 81 63
   - Dzielnica Krzyki
   II piętro, pok. 202
   tel. +48 71 777 82 64, 777 72 06, 777 81 57

  • Podatek rolny, leśny, użytki rolne od osób fizycznych
   II piętro, pok. 202
   tel. +48 71 777 83 90

  • Podatek od środków transportowych
   II piętro, pok. 218
   tel. +48 71 777 89 07

  • Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych
   II piętro, pok. 218
   tel. +48 71 777 70 44, 777 71 28, 777 75 71

  • Opłata skarbowa
   II piętro, pok. 218
   tel. +48 71 777 71 44

  • Wpłaty do wyjaśnienia
   II piętro, pok. 221
   tel. +48 71 777 83 56
    

 • Zespół Kontroli Podatkowej
  ul. W. Bogusławskiego 8,10
  I piętro, pok. 105, 116
  tel. +48 71 777 94 01
  faks +48 71 777 94 07

 • Zespół ds. Opłaty Skarbowej 
  ul. W. Bogusławskiego 8,10
  faks +48 71 777 77 44
  • opłata skarbowa
   II piętro, pok. 204 i 205
   tel. +48 71 777 71 30, 777 83 60, 777 82 46, 777 71 40, 777 73 23, 777 93 63

 • Dział Należności Cywilnoprawnych
  al. Kromera 44                                                                             
  50-151 Wrocław
  Kierownik Działu: Susan Darwish-Mirocha 
  II piętro, pok. 235
  tel. +48 71 777 81 07
  faks +48 71 777 92 97
  • Ewidencjonowanie opłat z tytułu  użytkowania,  użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu gruntów Gminy Wrocław i Skarbu Państwa – osoby prawne
   II piętro, pok. 231
   tel. +48 71 777 88 79
  • Ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Wrocław – spółdzielnie mieszkaniowe 
   II piętro, pok. 231                                                                                     
   tel. +48 71 777 88 78
  • Fakturowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT
   III piętro, pok. 233                                                                                   
   tel. +48 71 777 81 38
  • Ewidencjonowanie opłat z tytułu  użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – osoby fizyczne
   III piętro, pok. 336
   tel. +48 71 777 75 26
   tel. +48 71 777 85 02
  • Ewidencjonowanie opłat z tytułu  użytkowania wieczystego gruntów Gminy Wrocław – osoby fizyczne
   II piętro, pok. 233 (opłaty roczne opodatkowane podatkiem VAT – całe miasto)
   tel. +48 71 777 74 07
   II piętro, pok. 236 (Stare Miasto, Psie Pole)  
   tel. +48 71 777 83 96
   II piętro, 233 i 236 (Śródmieście)  
   tel. +48 71 777 81 38
   tel. +48 71 777 84 01
   tel. +48 71 777  82 32
   II piętro, pok. 227 (Krzyki)
   tel. +48 71 777 92 97
   II piętro, pok. 232 (Fabryczna)
   tel. +48 71 777 84 17
  • Ewidencjonowanie opłat z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                         
   II piętro, pok. 231
   tel. +48 71 777 81 08
  • Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg (ustalenie innego terminu płatności)  dotyczących zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 
   II piętro, pok. 236
   tel. +48 71 777 84 01

 • Koordynator Programu ds. Interpretacji Prawa Podatkowego
  ul. W. Bogusławskiego 8,10
  tel. +48 71 777 74 54

Wydział Podatków i Opłat
realizuje zadania z zakresu:
 1. wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej;
 2. prowadzenia postępowania podatkowego dotyczącego podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej;
 3. prowadzenia ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej;
 4. udzielania pisemnych interpretacji w indywidualnych sprawach podatników w zakresie przepisów prawa podatkowego, regulowanych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym, leśnym i ustawą o opłacie skarbowej;
 5. planowania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku: rolnego, leśnego, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej;
 6. prowadzenia kontroli podatkowej;
 7. przygotowywania projektów uchwał Rady w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej;
 8. prowadzenia ewidencji i rejestrów niezbędnych w pracy Wydziału;
 9. sporządzania okresowych sprawozdań z zakresu zadań Wydziału;
 10. obsługi klienta zewnętrznego w Centrum Obsługi Podatnika;
 11. prowadzenia i obsługi Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usług administracji Publicznej (ePUAP);
 12. obsługi klientów Platformy Informacyjno-Płatniczej Wrocławia (PLIP);
 13. nadzoru nad prawidłowością wprowadzanych przez pracowników działów merytorycznych informacji o kontrahentach w systemie KSAT 2000i;
 14. prowadzenia całości prac związanych z procesem inwentaryzacji składników majątku będącego na stanie księgowym Urzędu, w tym koordynacja przeprowadzania spisu majątku, prowadzenia niezbędnej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz bieżąca współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wrocław

Procedury realizowane przez Wydział Podatków i Opłat dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Informacje do tyczące podatków i opłat lokalnych obowiązujących we Wrocławiu, terminów, przedmiotów opodatkowania, ulg oraz interpretacje prawa podatkowego znajdują się w zakładce Podatki i opłaty lokalne


Druki i formularze podatkowe


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij