W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Obwieszczenia i ogłoszenia innych organów

XML

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu przejścia prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/1 AM-10 obręb Grabiszyn, gmina Wrocław, która na mocy ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia nr 5100/2017 z dnia 11 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu (droga gminna) w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 2-odcinek od al. Gen. J. Hallera do ul. Stalowej” stała się własnością Gminy Wrocław.

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz wały przeciwpowodziowe rzeki Ślęza przewodów w rurociągach osłonowych w ramach projektowanej kanalizacji kablowej wzdłuż linii kolejowej 274.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o udzieleniu decyzją z dnia 19 kwietnia 2021 r., znak GM-DOK-4.7700.6.2021.LD, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne związane z ochroną przeciwpowodziową Wrocławskiego Węzła Wodnego dla obiektu przelew Odra-Widawa, obiekt nr 40.

Obwieszczenie Dyrektora Zarzadu Zlewni PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 21 kwietnia 2021 r. znak: WR.ZUZ.5.421.433.2019.KG/SM, którą udzielono pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie studni głębinowej nr 4 oraz  pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-AB.7840.1.76.2020.WJ

Obwieszczenie z dnia 25.03.2021 r. znak: IF-AB.7840.76.2020.WJ o wydaniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego w dniu 30.12.2020 r., Nr I-K/Z-87/20 zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę peronów jednokrawędziowych wraz z dojściem i oświetleniem na PO Wrocław Partynice linii kolejowej nr 285 Wrocław Główny - Świdnica...

Informacja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowów na osiedlach: Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec-Pracze Odrzańskie-Lesnica

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Wrocławskich Zakładów Zielarskich "HERBAPOL" S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj, studni głębinowej na dz. nr 45/5, obr. Plac Grunwaldzki oraz usługi wodnej polegającej na poborze wód podziemnych.

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla FAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wylotem DN300 do rowu K-6 wód opadowych i roztopowych z powierzchni działki nr 21 AM-20 obręb Muchobór Wielki.

Obwieszczenie Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.:"Budowa torowiska tramwajowego i pętli tramwajowo -autobusowej oraz...

Informacja Ministra Infrastruktury

Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych na stopniu wodnym Psie Pole zlokalizowanym na Odrze we Wrocławiu.