W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Obwieszczenia i ogłoszenia innych organów

XML

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja ws. wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do urządzeń wodnych - zbiorników retencyjnych, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia linii kolejowej istniejącymi wylotami W1 i W2 usytuowanymi na działce nr 3 obręb 0055 Osobowice, gm. Wrocław. 

Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia w wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej, wprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu dz. nr 2/25 obręb Jerzmanowo m. Wrocław do rowu otwartego B-13.3, zlokalizowanego na dz. nr 10 obręb Jerzmanowo m.Wrocław;2. usługi wodne obejmujące odprowadzenie projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych z terenu dz. nr 2/25 obręb Jerzmanowo m.Wrocław do rowu otwartego B-13.3, zlokalizowanego dz. nr 10 obręb Jerzmanowo m. Wrocław

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Łomnickiej we Wrocławiu.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środoiwska

Zawiadomienie z dnia 07.07.2022 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.20.2019.KCz/AB/AWT.104, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395...

Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla terenu planowanej inwestycji dot. budowy zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych przy ul. Jerzmanowskiej na: wykonanie urządzenia wodnego - wylotu DN 160 przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu (dz. ewid. 2/6, 3/2, 3/3, 3/4, 6, 8, 7/2 obręb Jerzmanowo) do rowu B-13.7, przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu B-13.7 (dz. nr 9, obr. Jerzmanowo), likwidację rowu B-13.10 na dz. nr 3/2, 3/3, 3/4 AM-7 obr. Jerzmanowo, usługę wodną obejmującą odprowadzanie projektowanym ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych do rowu B-13.7, szczególne korzystanie z wód

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11.07.2022 r., znak: WOOŚ.420.34.2020.TP.31 o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obwałowań rzeki Bystrzycy w ramach zadania pn. :"Remont obwałowania rzeki Bystrzyca w m....

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Zawiadomienie z dnia 29.06.2022 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.20.2019.KCz/AWT.101, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczace postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wydanej w dniu 30.06.2022 r. decyzji, znak sprawy: GKIII.7430.10.2022.AS, zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej linii kolejowej nr 85 i 86 na odcinku Łódź - Wrocław"