W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Obwieszczenia i ogłoszenia innych organów

XML

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji z dnia 25.11.2022 r., znak: DGK-WP.730.6.6.2022.KM, utrzymującej w mocy decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30.06.2022 r., znak: GKIII.7430.10.2022.AS, zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie...

Informacja Ministra Infrastruktury

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GMPOWER ENERGIA PV KOPYTKOWO Sp. z o. o. w przedmiocie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wszczęcia  na wniosek FAM sp. z o.o., ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do cynkowania ogniowego zlokalizowanej na działkach 38/2 AM-5, 14/8 AM-6 obręb Jerzmanowo we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.10.2022 r., znak: IF-AB.7840.5.40.2022.AK o zatwierdzeniu decyzją z dnia 10.10.2022 r., znak: I-K-101/2022 projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę i budowę kontenerowej stacji paliw na olej napędowy do tankowania pojazdów, na...

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panattoni Europe Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa na rzecz Huminel Investments sp. z o.o. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu do dnia 16 grudnia 2022 r. postępowania wszczętego na wniosek PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Odry w km 281+600 rzeki Odry.

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13.10.2022 r., znak: DGK-WP.730.6.5.2022.KM, o zakończeniu postępowania prowadzonego na skutek złożonego odwołania od decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2022 r., znak: GKIII.7430.10.2022.AS, zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków...

Obwierszczenie Starosty Powiatu Polkowickiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Polkowickiego o wydaniu decyzji administracyjnej o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Marszowice w gminie Wrocław (działka nr 26/45, AM 10)

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bystrzycy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, rurociągu tłocznego i tłoczni ścieków oraz na gromadzenie ścieków (dz. nr 10 i 13 obręb Leśnica m. Wrocław, dz. nr 1,9,14,51,72 i 56/2 obręb Złotniki m. Wrocław) oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 380/2022 z dnia 14.12.2022 r., znak WR.ZUZ.1.4210.152.2020.AG.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Odry oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące wykorzystywanie wód do celów żeglugi i zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migracje ryb, realizowanych w oparciu o istniejące urządzenia wodne, tj. jaz, śluzę i przepławkę dla ryb, wchodzących w skład Stopnia Brzeg Dolny, zlokalizowanego w km 281+600 rzeki Odry.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o nowym terminie załatwienia sprawy z dnia 14.07.2022r. (znak: GM-DOK-3.7700.139.2021.MM) tj. do dnia 30 listopada 2022r. dotyczącej postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem na usługi wodne oraz szczególne korzystanie z wód w ramach działania istniejących obiektów Stopnia Wodnego Rędzin zlokalizowanym w km 260+700 rzeki Odry, w powiecie M. Wrocław.

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie dot. urządzenia wodnego, którym odprowadzane są wody opadowe i roztopowe lub ścieki do cieku Kasina, zlokalizowanego na działce nr ewid 66/4 AM-12, obręb Muchobór Wielki, we Wrocławiu.

Zawiadomienie

Zawiadomienie dot. urządzenia wodnego, którym odprowadzane są wody opadowe i roztopowe lub ścieki do cieku Ługowina, zlokalizowanego na działce nr ewid 2 AM-13, obręb Strachowice.

Zawiadomienie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu

Zawiadomienie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 7 września 2022 r. znak: SKO 4136/30/22 o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w dniu 6 września 2022 r. decyzji znak: SKO 4136/30/22 dotyczącej przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu czterech budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi, lokalami...

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu na wniosek spółki Gestamp Wrocław Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - dz.1/4 obręb Oporów

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Zawiadomienie z dnia 23.08.2022 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.20.2019.KCz/AB/AWT.111, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395...

Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla ARTHA DOM 3 Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną, w zakresie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń w związku z projektowaną zabudową - dz.57/1,57/2 AM-17 obr.Stabłowice

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do wód powierzchniowych i urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia linii kolejowej nr 271 Wrocław Główny - Poznań Główny istniejącymi wylotami.

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja ws. wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do urządzeń wodnych - zbiorników retencyjnych, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia linii kolejowej istniejącymi wylotami W1 i W2 usytuowanymi na działce nr 3 obręb 0055 Osobowice, gm. Wrocław.