W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Obwieszczenia i ogłoszenia innych organów

XML

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowy urządzenia wodnego w zakresie zmiany parametrów istniejącego zarurowania odcinka rowu oraz przebudowy urządzenia wodnego w zakresie zarurowania odcinka rowu wraz z drenażem (dz.8/1,8/4,9/1 AM-5 obręb Złotniki)

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tauron Ekoenergia sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra na korzystanie  z usług wodnych, tj. na odprowadzenie istniejącymi wylotami wód opadowych lub roztopowych, do kanału derywacyjnego na rzece Bystrzycy (dz. nr 4/4 obr. Marszowice), pochodzących z dachu budynku elektrowni wodnej Marszowice.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak: DOK-4.7705.1.2022 stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 lipca 2018 r. znak: DOK.DOK3.9700.89.2018.JC dla potrzeb przedsięwzięcia pn. "WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław"

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wydanej w dniu 25.05.2022 r. decyzji nr 7/2022 zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E - 30 na odcinku...

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego z dn. 21.05.2012 r. znak: WSR-E.6341.88.2012.AK na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia wylotem do zarurowanego rowu melioracyjnego B-20.5 w km 1+170: wód drenażowych, wód opadowych i oczyszczonych ścieków bytowych.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej linii kolejowej nr 85 i 86 na odcinku Łódź - Wrocław"

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie z dnia 5 maja 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.20.2019.KCz.94 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  dotyczące wydania postanowienia odmawiającego wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi...

Obwieszenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie na wykonanie urządzeń wodnych: układów igłofiltrów wzdłuż wykopów budowlanych w celu odwadniania wykopów budowlanych w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cegielskiego, ul. Hofmannów i ul. Konduktorskiej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E- 30 na odcinku Opole...

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Obwieszenie o nowym terminie załatwienia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na 1. usługi wodne obejmujące: piętrzenie wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód; 2. szczególne korzystanie z wód polegające na: a. wykorzystaniu wód do celów żeglugi; b. zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migracje ryb; w ramach działania...

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK S.A. we Wrocławiu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, z płyty do odladzania samolotów na terenie Portu Lotniczego Wrocław S.A.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu na wniosek PGW Wody Polskie postępowania w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  urządzeń wodnych w części dotyczącej: wykonania wału przeciwpowodziowego na odcinku od km 1+304,0 do km 1+428,7, wykonania przejazdu wałowego P17, udzielonych decyzją z dnia 26.07.2018r. znak: DOK.DOK3.9700.89.2018.JC dla przedsięwzięcia pn. "WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław".

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie z dnia 4.04.2022 r., znak WR.ZUZ>1.4210.40.2022.AK, o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Wrocław na: wykonanie urządzeń wodnych - dwóch ogrodów deszczowych z drenażem rozsączającym ośr. DN600 mm, na działce nr 7/2 AM-19 obr. Stabłowice oraz usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu ul. Stoszowskiej we Wrocławiu do ziemi, za pomocą projektwanego urządzenia wodnego.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej linii kolejowej nr 85 i 86 na odcinku Łódź - Wrocław"

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  z dnia 23.03.2022 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.20.2019.KCz.83 o prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2018 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi wojewódzkiej od...

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie Stacji Paliw PKN Orlen S.A. przy ul. Maślickiej we Wrocławiu.

Obwieszenie Ministra Infrastruktury

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o przeprowadzeniu dowodu z oględzin w dniu 7 kwietnia 2022 r., od godziny 9.00 w lokalizacji: dz.2/1 obręb Polanowice, dz.2/13,2/16,2/18 obręb Sołtysowice, miasto Wrocław.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu na wniosek PLK S.A. postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: "Prace na linii...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia  programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja wrocławska, w której w 2020 r. został przekroczony poziom docelowy substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji znak: WR.ZUZ.5.4210.148.2021.PP z dnia 11.03.2022 r. w sprawie pozwoleń wodnoprawnych, w związku z realizacją zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)."