W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XLV dnia 21 października 2021 r. godz. 11:00, zwołana w zdalnym trybie obradowania - korespondencyjnie z debatą hybrydową

Porządek obrad
XLV sesji Rady Miejskiej Wrocławia
dnia 21 października 2021 roku, godz. 11:00
zwołana w zdalnym trybie obradowania
- korespondencyjnie z debatą hybrydową

 

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.


II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.


III. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia dotycząca oświadczeń majątkowych radnych za 2020 rok.


IV. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy.

- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas


V. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

- referuje - Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych - Ewa Szczęch


VI. Dyskusja i głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał:


1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/816/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok - druk nr 1249/21
  
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej

Projekt uchwały druk nr 1249/21

Uzasadnienie druk nr 1249/21


2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/817/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 1250/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej

Projekt uchwały druk nr 1250/21

Uzasadnienie druk nr 1250/21


3. Projekt uchwały w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli - druk nr 1228/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały druk nr 1228/21

Uzasadnienie druk nr 1228/21


4. Projekt uchwały w sprawie zgody na wystąpienie Gminy Wrocław ze spółki EMSOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 1244/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego - Maria Michułka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały druk nr 1244/21

Uzasadnienie druk nr 1244/21


5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego - druk nr 1227/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Bartłomiej Świerczewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały druk nr 1227/21


6. Projekt uchwały w sprawie "Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2022 r." - druk nr 1230/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Bartłomiej Świerczewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej

Projekt uchwały druk nr 1230/21


7. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2023 – 2027 - druk nr 1229/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Bartłomiej Świerczewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej

Projekt uchwały druk nr 1229/21


8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/803/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - druk nr 1231/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Bartłomiej Świerczewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji

Projekt uchwały druk nr 1231/21


9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/596/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Wrocławskiemu Teatrowi Współczesnemu im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu - druk nr 1245/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Projekt uchwały druk nr 1245/21

Uzasadnienie druk nr 1245/21


10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/597/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Wrocławskiemu Teatrowi Lalek we Wrocławiu - druk nr 1246/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Projekt uchwały druk nr 1246/21

Uzasadnienie druk nr 1246/21


11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/598/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Teatrowi Muzycznemu "Capitol" we Wrocławiu - druk nr 1247/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Projekt uchwały druk nr 1247/21

Uzasadnienie druk nr 1247/21


12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/599/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Wrocławskim Kameralistom "Cantores Minores Wratislavienses" we Wrocławiu - druk nr 1248/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Projekt uchwały druk nr 1248/21

Uzasadnienie druk nr 1248/21


13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przedmiejskiej we Wrocławiu - druk nr 1236/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1236/21

Uzasadnienie druk nr 1236/21


14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tadeusza Zielińskiego, Nasypowej i Swobodnej we Wrocławiu - druk nr 1241/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1241/21

Uzasadnienie druk nr 1241/21


15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie estakady Gądowianki oraz ulic Strzegomskiej i Nowodworskiej we Wrocławiu - druk nr 1242/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1242/21

Uzasadnienie druk nr 1242/21


16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zygmunta Wróblewskiego i Antoniego Wiwulskiego we Wrocławiu - druk nr 1243/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1243/21

Uzasadnienie druk nr 1243/21


17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lutyńskiej, Żarskiej i Lubskiej we Wrocławiu - druk nr 1237/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1237/21

Uzasadnienie druk nr 1237/21


18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie placu Strzeleckiego we Wrocławiu - druk nr 1238/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1238/21

Uzasadnienie druk nr 1238/21


19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bernardyńskiej i Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu - druk nr 1239/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1239/21

Uzasadnienie druk nr 1239/21


20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Wołowskiej we Wrocławiu - druk nr 1240/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1240/21

Uzasadnienie druk nr 1240/21


21. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1232/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Projekt uchwały druk nr 1232/21

Uzasadnienie druk nr 1232/21


22. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie Wrocławia - druk nr 1233/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Projekt uchwały druk nr 1233/21

Uzasadnienie druk nr 1233/21


23. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 1224/21

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 1224/21


24. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 1225/21

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 1225/21


25. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 1226/21

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 1226/21


26. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr  XVII/479/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok - druk nr 1251/21

- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 1251/21


27.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/894/21 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok - druk nr 1252/21

- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 1252/21


28.Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zmian w Statucie Wrocławia - druk nr 1221/21

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa 

Projekt uchwały druk nr 1221/21


29. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. zmian w Statucie Wrocławia -   druk nr 1223/21

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa 

Projekt uchwały druk nr 1223/21


30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1234/21

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 1234/21


31. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1235/21

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 1235/21


VII. Przyjęcie protokołu sesji nr XLIV/21.


VIII. Interpelacje i zapytania.


 IX. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane