W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XXX dnia 15 września 2016 r., godz. 12:00

Porządek obrad
XXX sesji Rady Miejskiej Wrocławia
15 września 2016 roku, godz. 12:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu


I.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania

III.    Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1.    Zmieniająca uchwałę Nr XIX/379/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok – druk nr 656/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

2.    Zmieniająca uchwałę nr XIX/380/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta      – druk nr 657/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

3.    Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Wrocławia za 2016 rok – druk nr 638/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Wynik głosowania

4.    Zmieniająca uchwałę Nr XV/267/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania – druk nr 655/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

5.    Projektu pod nazwą „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu“, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – druk nr 661/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami - Tomasz Sołowiej
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

6.    Projektu pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na historycznym osiedlu WuWA we Wrocławiu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020      – druk nr 662/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami - Tomasz Sołowiej
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

7.    Upoważnienia Prezydenta Wrocławia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK Partynice – Park linearny wokół toru wyścigowego z przyrodniczą ścieżką edukacyjną”  w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – druk nr 663/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami - Tomasz Sołowiej
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Wynik głosowania

8.    Zmieniająca uchwałę nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku              na terenie Wrocławia – druk nr 644/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

9.    Zmieniająca uchwałę nr LIV/1564/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Zarządowi Obsługi Jednostek Miejskich – druk nr 645/16 - punkt wycofany z porządku obrad

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały


10.    Ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu – druk nr 658/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

11.    Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego  – druk nr 558/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

12.    Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław      – druk nr 641/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia      i Spraw Socjalnych                 
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

13.    Zamiaru wzniesienia pomnika we Wrocławiu – druk nr 639/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego                   i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

14.    Zmieniająca uchwałę nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia – druk nr 642/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały
Wynik głosowania

15.    Przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych      i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane– druk nr 649/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Plastyk Miejski - Beata Urbanowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej                                i Gospodarki, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

16.    Zasad i trybu udzielania stypendiów matematycznych dla studentów pierwszego roku wrocławskich uczelni wyższych                                – druk nr 650/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi - Tomasz Janoś
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

17.    Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej – druk nr 659/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi - Tomasz Janoś
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

18.     „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2017” – druk nr 554A/16

II czytanie

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania

19.    Uchylająca niektóre uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk 653/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej         i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

20.    Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Składowej                         we Wrocławiu – druk 646/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej          i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Wynik głosowania

21.    Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Polnej we Wrocławiu – druk 647/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej                            i Gospodarki,Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

22.    Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic gen. Romualda Traugutta i Szybkiej oraz rzeki Oławy i Żabiej Ścieżki we Wrocławiu – druk 651/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej          i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wynik głosowania

23.    Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Swojczyckiej, Miłoszyckiej i linii kolejowej we Wrocławiu – druk 652/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej           i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

24.    Uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w  rejonie  ulic Tynieckiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu – druk 648/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej           i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wynik głosowania

25.    Zniesienia opłaty targowej – druk nr 627/16

- wnioskodawca - Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości  
- referuje - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - Marcin Krzyżanowski
- opiniują - Klub radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Wynik głosowania

26.    Uchylenia uchwały nr XVIII/335/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie opłaty targowej
– druk nr 631/16


- wnioskodawca - Klub Radnych .Nowoczesna  
- referuje - Przewodniczący Klubu Radnych .Nowoczesna - Piotr Uhle
- opiniują - Klub radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Wynik głosowania

27.    Ustalenia regulaminu korzystania z parków miejkich we Wrocławiu – druk nr 493B/16
        - punkt wycofany z porządku obrad
II czytanie

- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Jerzy Sznerch
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Jerzy Sznerch
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju Przestrzennego          i Architektury, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały

28.    Przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro                    dla mieszkańców Wrocławia w latach 2017 - 2019” – druk nr 629/16 - punkt wycofany z porządku obrad

- wnioskodawca - Klub Radnych .Nowoczesna  
- referuje - Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Klub radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i  Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

28A.  Konsultacji dotyczących zmian w statutach osiedli - druk nr 667/16

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Wiceprzewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Piotr Uhle
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały
Wynik głosowania

28B.   Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd.
         -
druk nr 668/16


- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Wiceprzewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Piotr Uhle
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały
Wynik głosowania

29.    Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 624/16
  
- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

30.    Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 628/16
    
- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

31.    Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałami uchylającymi uchwały Rady Osiedla Karłowice - Różanka – druk nr 636/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

32.    Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Chełmońskiego we Wrocławiu – druk nr 637/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

33.    Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Borowskiej we Wrocławiu – druk nr 654/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

34.    Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwały Rady Miejskiej Wrocławia                       – druk nr 640/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

35.    Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 632/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

36.    Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 666/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

37.    Rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia  - druk nr 660/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

38.    Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu – druk nr 633/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik glosowania

39.    Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 634/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

40.    Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 665/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

41.    Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - druk nr 635/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

42.    Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 63 we Wrocławiu - druk nr 664/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

43.    Rozpatrzenia złożonego wniosku – druk nr 643/16 - punkt wycofany z porządku obrad

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

IV.    Głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach ogłoszenia tekstu jednolitego:

1)    uchwały nr XLVIII/1165/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019
Obwieszczenie
Wynik głosowania

2)    uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku
Obwieszczenie
Wynik głosowania

3)    uchwały nr XLV/1370/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kazimierza Wielkiego, Podwale, Bożego Ciała, Widok w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu
Obwieszczenie
Wynik głosowania

4)    uchwały nr XXII/714/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania Obwodnicy Śródmiejskiej z ul. Żmigrodzką we Wrocławiu
Obwieszczenie
Wynik glosowania

V.    Przyjęcie protokołów sesji XXVIII/16  i  XXIX/16.

VI.    Interpelacje i zapytania.

VII.    Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego