W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zintegrowany System Zarządzania

logo zintegrowanego systemu zarządzania

Prezydent Miasta Wrocławia w 2003 roku podjął decyzję o wdrożeniu w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN - EN ISO 9001:2004. Uznano, że System Zarządzania Jakością przyczyni się do poprawy funkcjonowania Urzędu oraz zadowolenia klientów.

W 2007 roku Prezydent Wrocławia ustanowił w Urzędzie Zintegrowany System Zarządzania. Obejmował on trzy międzynarodowe normy z zakresu Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Istotą Zarządzania Środowiskowego jest identyfikacja zagrożeń i aspektów środowiskowych. Dzięki temu można przeanalizować wpływ Urzędu Miejskiego na środowisko poprzez decyzje oraz podmioty wykonujące prace na rzecz Urzędu.
Założeniem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest dążenie do ograniczenia wypadków przy pracy.

Sformułowano Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Ponadto Zintegrowany System Zarządzania oparto na podejściu procesowym. Takie podejście pozwala ciągle doskonalić działalność Urzędu, zapobiegać powstaniu nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu oraz weryfikować, czy założone cele są osiągane.

Podstawową korzyścią z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest orientacja na klienta i doskonalenie jakości świadczonych dla niego usług. Urząd Miejski Wrocławia dopełnia starań by zapewnić profesjonalną obsługę klientów w przyjaznej im instytucji, w terminie, zgodnie z trybem określonym w przepisach prawa. Promuje wśród pracowników postawy życzliwego nastawienia na klienta.

Od 2012 roku Urząd Miejski Wrocławia jest w gronie organizacji zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS), potwierdzając tym samym stosowanie najwyższych wymagań stawianych w obszarze Zarządzania Środowiskowego i otrzymując prawo do używania logo EMAS Deklaracja Środowiskowa-  plik do pobrania w  na dole strony

Potwierdzeniem tego faktu jest umieszczenie Urzędu Miejskiego Wrocławia w Rejestrze EMAS na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zidentyfikowano aspekty środowiskowe, na które w obszarze wykonywanych zadań Urząd będzie aktywnie oddziaływać, poprzez m.in. nadzór i bieżący monitoring.
Aspekty środowiskowe zostały podzielone na aspekty bezpośrednie tj. powstające wewnątrz organizacji oraz aspekty pośrednie oddziałujące na mieszkańców Wrocławia.
Z pośród wszystkich aspektów zostały wyodrębnione te, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na środowisko.

W wyniku tej analizy zidentyfikowano aspekty bezpośrednie:

 • Wytwarzanie odpadów w ramach działalności Urzędu Miejskiego Wrocławia (w tym zużyte tonery i baterie);
 • Zużycie energii elektrycznej;
 • Zużycie papieru przez pracowników UMW(w tym uwzględniając cykl życia decyzji i innych dokumentów wytwarzanych w UMW);
 • Gospodarowanie ciepłem;
 • Pobór wody w budynkach UMW  oraz wytwarzanie ścieków przez UMW;
 • Emisja hałasu z budynków UMW;
 • Emisje z rozszczelnień instalacji ppoż-Centrum Usług Informatycznych
 • Emisje do atmosfery chemiczne z terenu UMW;
 • Użycie środków chemicznych;
 • Ograniczenie skutków awarii i wypadków, które mają istotny wpływ na środowisko;
 • Wycieki substancji niebezpiecznych;
 • Zużycie zasobów materiałowych, w tym paliw w UMW [z wyłączeniem papieru];
 • Emisje związane z użytkowaniem pojazdów służbowych;
 • Powstawanie wód opadowych z dachów budynków i placów UMW;
 • Zmiana powierzchni terenów zielonych.

Aspekty pośrednie:

 • Wytwarzanie odpadów przez mieszkańców;
 • Gospodarowanie ściekami przez mieszkańców;
 • Emisje do atmosfery substancji gazowych i pyłów ;
 • Emisja hałasu na terenie Wrocławia;
 • Wytwarzanie odpadów przez przedsiębiorców;
 • Zmiana powierzchni terenów zieleni i zarządzanie drzewostanem na obszarze miasta;
 • Gospodarowanie wodami opadowymi.

Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedstawia Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania (podstawowy dokument opisujący ZSZ) oraz procedury opisujące procesy i czynności w Urzędzie. Natomiast deklaracja względem konkretnych Systemów zawarta jest w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego