W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby fizyczne)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat
Informacja

Treść

Kliknij, aby przygotować i złożyć deklarację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 5 minut

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COP
  ul. Kotlarska 41
  sala obsługi, stanowisko 10, 11
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  sala obsługi nr 3, stanowisko 16

Zarezerwuj wizytę online (https://bez-kolejki.um.wroc.pl)

Informacje:
Dział Opłat Środowiskowych.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości w gminach Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Prezydentowi Miasta Wrocławia.

Za właściciela nieruchomości  w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości uważa się:

 • współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych,
 • jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
 • inne podmioty władające nieruchomością.

Informacje dotyczące pełnomocnictw (w tym aktualne druki/formularze) udzielanych w sprawach podatkowych.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 7:45 – 15:45

Opłaty:

 • złożenie informacji - bez opłat,
 • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • bezgotówkowo  na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
  lub
 • wpłacić gotówką bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BP, działających w granicach administracyjnych Wrocławia.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy ordynacja podatkowa.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane