W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl


Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl


Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr VI dnia 21 marca 2019 r., godz. 11:00

Wersja strony w formacie XML
Porządek obrad
VI sesji Rady Miejskiej Wrocławia
21 marca 2019 roku, godz. 11:00
Sala im. Ignacego Jana Paderewskiego
Sukiennice 9 we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Roczne sprawozdanie z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2018


- referuje - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wojciech Adamski
Sprawozdanie

IV. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. Wskazania przez Radę Miejską Wrocławia przedstawiciela do składu Rady Kuratorów Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich – druk nr 150A/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 150/19
Wynik głosowania druk nr 150A/19

2. Uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia - druk nr 147/19

- wnioskodawca - MPWiK S.A. we Wrocławiu
- referuje - Prezes Zarządu MPWiK S.A. Wrocław - Witold Ziomek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 147/19
Uzasadnienie druk nr 147/19
Wynik głosowania druk nr 147/19

3. Zmieniająca uchwałę nr III/27/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok – druk nr 151/19
        
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja do Spraw Polityki Senioralnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 151/19
Uzasadnienie druk nr 151/19
Wynik głosowania druk nr 151/19

4. Zmieniająca uchwałę nr III/28/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
– druk nr 152/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja do Spraw Polityki Senioralnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 152/19
Uzasadnienie druk nr 152/19
Wynik głosowania druk nr 152/19

5. Wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania
z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław
- druk nr 116/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 116/19
Uzasadnienie druk nr 116/19
Wynik głosowania druk nr 116/19

6. Odmowy wyrażenia zgody na przekazanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Biskupin", na rzecz Gminy Wrocław, kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka - druk nr 137/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 137/19
Uzasadnienie druk nr 137/19
Wynik głosowania druk nr 137/19

7. Zmieniająca uchwałę nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia – druk nr 133/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 133/19
Uzasadnienie druk nr 133/19
Wynik głosowania druk nr 133/19

8. Zmieniająca uchwałę nr XXXIII/1125/09 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu przyznawania dodatków
oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto – druk nr 140/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 140/19
Uzasadnienie druk nr 140/19
Wynik głosowania druk nr 140/19

9. Zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 w Elektronicznych Zakładach Naukowych
przy ul. Braniborskiej 57 we Wrocławiu - druk nr 138/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 138/19
Uzasadnienie druk nr 138/19
Wynik głosowania druk nr 138/19

10. Przeniesienia siedziby Przedszkola nr 73 przy ul. Pawłowickiej 78 we Wrocławiu - druk nr 142/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 142/19
Uzasadnienie druk nr 142/19
Wynik głosowania druk nr 142/19

11. Utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 23 we Wrocławiu przy ul. Przedwiośnie 47 i nadania statutu
- druk nr 139/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 139/19
Uzasadnienie druk nr 139/19
Wynik głosowania druk nr 139/19

12. Zmieniająca uchwałę nr XXIII/500/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - druk nr 146/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 146/19
Wynik głosowania druk nr 146/19

13. Powołania Rady Społecznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
– druk nr 135/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 135/19
Wynik głosowania druk nr 135/19

14. Powołania Rady Społecznej Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – druk nr 136/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 136/19
Wynik głosowania druk nr 136/19

15. Zmieniającej uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat
i określenia wysokości opłaty dodatkowej - druk nr 149/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Sławomir Gonciarz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 149/19
Uzasadnienie druk nr 149/19
Wynik głosowania druk nr 149/19

16. „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław”
– druk nr 153/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Główny Specjalista Departamentu Prezydenta - Barbara Borzymowska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 153/19
Uzasadnienie druk nr 153/19
Wynik głosowania druk nr 153/19

17. Zmieniająca uchwałę nr XXX/601/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych
dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu – druk nr 141/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych - Dariusz Jędryczek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 141/19
Wynik głosowania druk nr 141/19

18. Określenia szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury – druk nr 134/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 134/19
Uzasadnienie druk nr 134/19
Wynik głosowania druk nr 134/19

19. Jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu o nazwie „Wsparcie
na starcie”, jego wysokości i szczegółowych zasad przyznawania
- druk nr 143/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Józefiak - Materna
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 143/19
Uzasadnienie druk nr 143/19
Wynik głosowania druk nr 143/19

20. Zmieniająca uchwałę Nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej - druk nr 145/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Transportu - Paulina Tyniec-Piszcz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 145/19
Uzasadnienie druk nr 145/19
Wynik głosowania druk nr 145/19

21. Ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym – druk nr 144/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej - Beata Bernacka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 144/19
Wynik głosowania druk nr 144/19

22. Ogłoszenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wrocław w 2019 r. – druk nr 154/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu - Wojciech Gęstwa
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Sportu i Rekreacji,
  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Sportu i Rekreacji
Projekt uchwały druk nr 154/19
Uzasadnienie druk nr 154/19
Wynik głosowania druk nr 154/19

23. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grochowej, Icchaka Lejba Pereca, Żelaznej i Jemiołowej we Wrocławiu - druk nr 131/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 131/19
Uzasadnienie druk nr 131/19
Wynik głosowania druk nr 131/19

24. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Św. Pawła i placu Strzegomskiego
we Wrocławiu - druk nr 132/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,    
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 132/19
Uzasadnienie druk nr 132/19
Załącznik druk nr 132/19
Wynik głosowania druk nr 132/19

25. Zmieniająca uchwałę Nr XX/581/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet
dla radnych Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 88/19

II czytanie

- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Krauze
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Krauze
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 88/19
Autopoprawka druk nr 88/19
Wynik głosowania druk nr 88/19

26. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu - druk nr 128/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Projekt uchwały druk nr 128/19
Wynik głosowania druk nr 128/19

27. Rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia - druk nr 129/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Projekt uchwały druk nr 129/19
Wynik głosowania druk nr 129/19

28. Rozpatrzenia petycji w sprawie nazwania jednej z ulic Wrocławia imieniem Pawła Adamowicza - druk nr 130/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Projekt uchwały druk nr 130/19
Wynik głosowania druk nr 130/19

29. Zmieniająca uchwałę nr XLIV/1069/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki
i Rekreacji - druk nr 148/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice - Jerzy Sawka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Sportu i Rekreacji,
  Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Sportu i Rekreacji
Projekt uchwały druk nr 148/19
Uzasadnienie druk nr 148/19
Wynik głosowania druk nr 148/19

V. Przyjęcie protokołu sesji V/19.

VI. Interpelacje i zapytania.

VII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane